Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

W ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 rozpoczęto realizację projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego.
 

02.12.2021
Komunikat w związku z awarią generatora wniosków

W związku z awarią generatora wniosków prosimy o przesłanie sporządzonych wniosków o płatność wraz z załącznikami na adres mailowy: grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl

Przepraszamy za utrudnienia.

 

20.04.2021
Informacja o zwiększeniu puli dofinansowania naboru 5/FWI/2020

Informujemy, że ze względu na zwiększenie puli środków dla naboru nr 5/FWI/2020 wszystkie projekty znajdujące się na listach rezerwowych zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Przedsiębiorcy, których wnioski znajdują się na listach, otrzymają indywidualne zaproszenie do złożenia dokumentów do umowy na wskazane adresy mailowe.

11.01.2021
Listy wniosków złożonych w ramach naboru 5/FWI/2020

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy listy wniosków o dofinansowanie w ramach Schematu 1 i połączonych Schematów 1 i 3, złożonych w naborze nr 5/FWI/2020.

Serdecznie dziękujemy za udział w naborze, o dalszym postępowaniu w sprawie złożonych wniosków będziemy Państwa informować drogą mailową na adresy wskazane we wnioskach. 

Prosimy o ich śledzenie na bieżąco.

29.12.2020
Wydłużenie oceny wniosków dot. naboru 5/FWI/2020

Informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 5/FWI/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o 29 dni roboczych tj. do dnia 10.02.2021 r.

29.12.2020
Wydłużenie oceny wniosków dot. naboru 3/FWI/2020

Informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 3/FWI/2020 z dnia 5 października 2020 r.

Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o kolejne 9 dni roboczych tj. do dnia 15.01.2021 r.

04.12.2020
Nabór w ramach konkursu 5/FWI/2020 – Komunikat

Informujemy, że w podczas dzisiejszego uzupełniania wniosków przez wnioskodawców, którzy byli zalogowani do generatora w czasie trwania naboru w ramach konkursu 5/FWI/2020, tj. 17.11.2020 pomiędzy godziną 13.00 a godziną 13.28 będzie można skorzystać z utworzonej wcześniej wersji roboczej w generatorze wniosków.

Generator będzie czynny w godzinach 9:00-15.00 i nie zostanie wcześniej zamknięty.

Niniejszy komunikat nie dotyczy przedsiębiorców, którym udało się skutecznie złożyć wniosek w ramach naboru 5/FWI/2020.

27.11.2020
Zwiększenie alokacji środków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego – dalsze informacje

Informujemy, że alokacja w naborze 5/FWI/2020 została zwiększona o kwotę 10 000 000,00 zł.

W związku z powyższym informujemy, że Wnioskodawcy, którzy byli zalogowani do generatora w czasie trwania naboru w ramach konkursu 5/FWI/2020, tj. 17.11.2020 pomiędzy godziną 13.00 (otwarcie naboru) a godziną 13.28 (komunikat TARR S.A. o zamknięciu naboru), będą mieli możliwość złożenia wniosku w generatorze wniosków w dniu 4 grudnia br. w godzinach 9.00 – 15.00.

Wnioskodawcy, w przypadku których potwierdzony został status zalogowania w generatorze, przez dane zapisane w systemie generatora, otrzymają w dniu 30 listopada br. zaproszenie do złożenia wniosku na adres e-mail powiązany z kontem w generatorze wniosków.

Wnioskodawcy, którzy nie otrzymają zaproszenia mogą zweryfikować godziny pracy nad wnioskiem poprzez wysłanie zapytania na adres grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl w dniach 2-3 grudnia br.

Jednocześnie informujemy, że ocena wszystkich wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 5/FWI-C19/2020 zostanie dokonana w oparciu o obowiązujące kryteria stanowiące załącznik do Regulaminu przeprowadzania naboru. Aby przyspieszyć proces oceny wniosków do oceny w pierwszej kolejności zostaną skierowane projekty z najwyższym spadkiem dochodów brutto.

Niniejszy komunikat nie dotyczy przedsiębiorców, którym udało się skutecznie złożyć wniosek w ramach naboru 5/FWI/2020.

25.11.2020
Zwiększenie alokacji środków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego

W odpowiedzi na zwiększone zainteresowanie Funduszem Wsparcia Inwestycyjnego ze strony kujawsko – pomorskich przedsiębiorców oraz realną potrzebę wsparcia tych firm, które w sposób najdotkliwszy ucierpiały w wyniku pandemii COVID – 19, Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 23 listopada br. przyjął stanowisko, na mocy którego zwiększona zostanie alokacja środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Funduszu.

W konsekwencji, Zarząd TARR SA pragnie poinformować, że wszyscy wnioskodawcy, którzy rozpoczęli pracę nad wnioskiem o wsparcie finansowe w ramach naboru 5/FWI/2020 w dniu 17 listopada br. w godzinach 13.00 – 13.28, a więc do chwili opublikowania informacji przez TARR SA o zamknięciu naboru w wyniku wyczerpania dostępnej alokacji, będę mieli możliwość dokończenia i złożenia wniosku w generatorze wniosków. O terminie oraz zasadach złożenia wniosku poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

17.11.2020
Zakończenie naboru nr 5/FWI/2020

Informujemy, że w dniu 17 listopada br. o godzinie 13:28 przekroczone zostało 145% alokacji środków przeznaczonych na nabór nr 5/FWI/2020. Niniejszym nabór ten został zakończony i składanie wniosków nie jest już możliwe.

10.11.2020
Brak możliwości wykorzystania istniejących wersji roboczych w naborze nr 5/FWI/2020

Informujemy, że na potrzeby naboru w ramach konkursu nr 5/FWI/2020 konieczne będzie utworzenie nowego wniosku i uzupełnienie w nim wszystkich wymaganych danych. Nie będzie możliwe przesłanie formularza wniosku, który został np. zapisany jako wersja robocza przy okazji poprzednich naborów np. 1/FWI/2020 lub 4/FWI/2020.

Wzór poprawnie wypełnionego wniosku oraz instrukcję jego wypełniania można znaleźć na stronie ogłoszenia o naborze.

10.11.2020
Ogłosiliśmy nabór nr 5/FWI/2020

Informujemy, że w zakładce „Nabory wniosków” zamieściliśmy ogłoszenie o naborze nr 5/FWI/2020. Biorący w nim udział przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, z powiatów m. Bydgoszcz, m. Toruń, m. Włocławek, m. Grudziądz, bydgoskiego, chełmińskiego, toruńskiego mogą starać się o dofinansowanie w ramach dwóch schematów:

Schematu 1: wsparcie na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi (maksymalnie 60 000 zł)

lub

Schematu 1 i Schematu 3 łącznie: środki na zakup urządzeń filtrujących powietrze do punktów handlowo-usługowych (dla mikroprzedsiębiorców)

Nabór rozpocznie się 17.11.2020 r. o godz. 13:00i potrwa do wyczerpania 145% alokacji przeznaczonych na niego środków, nie dłużej niż do 24.11.2020 r.

Rejestracja nowych użytkowników w Generatorze wniosków będzie możliwa od 17.11.2020 r. od godziny 8.00 do 11.59. Następnie w godzinach 12.00-12.59 nastąpi przerwa techniczna. Wnioski będzie można składać od godziny 13.00, wówczas również nadal będzie możliwa rejestracja nowych użytkowników.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami, regulaminami naborów, dokumentacją oraz instrukcją wypełniania wniosku, które są dostępne na stronie projektu oraz do udziału w naborach. 

09.11.2020
Listy wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/FWI/2020 r

Szanowni Państwo, 

poniżej publikujemy listy wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/FWI/2020 r. kierowanego do przedsiębiorców z powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego i żnińskiego w podziale na wnioski złożone na schemat 1 oraz schemat 1 w połączeniu ze schematem 3: 

Serdecznie dziękujemy za udział w naborze, o dalszym postępowaniu w sprawie złożonych wniosków będziemy Państwa informować drogą mailową na adresy wskazane we wnioskach. 

04.11.2020
Anulowanie naboru nr 4/FWI/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że konkurs nr 4/FWI/2020 został anulowany. Konkurs nr 5/FWI/2020 na tych samych warunkach zostanie ogłoszony w dniu 10 listopada 2020 r. z naborem od dnia 17 listopada 2020 r. do dnia 24 listopada 2020 r. Powodem powtórzenia konkursu jest nieprawidłowe funkcjonowanie generatora, który w dniu 3 listopada w godzinach 12.00 – 12.29 uniemożliwiał części użytkowników skuteczne zalogowanie do systemu lub wskazywał nieprawdziwy komunikat o wyczerpaniu alokacji, co mogło spowodować nierówny dostęp do funduszy publicznych.

03.11.2020
Zakończenie naboru nr 4/FWI/2020

Szanowni Państwo,  

Uprzejmie informujemy, że wnioskowana kwota wsparcia w generatorze wniosków w ramach naboru 4/FWI/2020 przekroczyła 145% planowanej alokacji tj. 14 741 337,51 zł, wobec czego zgodnie z Regulaminem naboru z dnia 5 października br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ramach niniejszego naboru. 

03.11.2020
Zwiększenie alokacji do naboru 4/FWI/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że alokacja do naboru 4/FWI/2020 została zwiększona do wysokości 10 166 439,67 zł, jednocześnie informujemy, że wnioski w generatorze będą przyjmowane do wyczerpania 145% przewidzianej alokacji tj. do kwoty 14 741 337,51 zł.

30.10.2020
Wyniki naboru 2/FWI/2020 dla schematu 3

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację o wynikach oceny wniosków dla naboru 2/FWI/2020 dla schematu 3:

Lista rankingowa wniosków schemat 3

29.10.2020
Uwaga przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w naborze nr 4/FWI/2020

Szanowni Państwo, 

przypominamy, że utworzenie konta użytkownika w tym naborze będzie możliwe 3 listopada 2020 r. od godziny 8.00, natomiast wypełnienie formularza wniosku o powierzenie grantu będzie możliwe od godziny 12.00. Prosimy o uwzględnienie tej informacji podczas przygotowywania się do udziału w naborze. Zachęcamy również do dokładnego zapoznania się z ogłoszeniem o naborze i regulaminem, które dostępne są tutaj.

23.10.2020
Zakończenie naboru nr 3/FWI/2020

Szanowni Państwo,  

Uprzejmie informujemy, że wnioskowana kwota wsparcia w generatorze wniosków w ramach naboru 3/FWI/2020 przekroczyła 100% planowanej alokacji tj. 19 752 649,46 zł, wobec czego zgodnie z Regulaminem naboru z dnia 5 października br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ramach niniejszego naboru.

23.10.2020
Wyniki naboru 2/FWI/2020 dla schematu 2 oraz informacja o wydłużeniu oceny wniosków

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację o wynikach oceny wniosków dla naboru 2/FWI/2020 dla schematu 2 oraz schematu 2+3.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 2/FWI/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków dla schematu 3 o kolejne 5 dni roboczych tj. do dnia 30 października 2020 r.

21.10.2020
Komunikat dot. generatora wniosków

Informujemy że generator działa poprawnie. Problemy z odczytaniem aktualnej wersji generatora wynikają z ustawienia przeglądarek internetowych. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku rekomendujemy skorzystanie z przeglądarki chrome lub firefox i/lub odświeżenie strony internetowej i/lub wyczyszczenie plików cookies

05.10.2020
Ogłosiliśmy nabory nr 3/FWI/2020 i 4/FWI/2020

Informujemy, że w zakładce „Nabory wniosków” zamieściliśmy dwa ogłoszenia o naborach. Biorący w nich udział przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego mogą starać się o dofinansowanie w ramach dwóch schematów:

Schematu 1: wsparcie na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi (maksymalnie 60 000 zł)

lub

Schematu 1 i Schematu 3 łącznie: środki na zakup urządzeń filtrujących powietrze do punktów handlowo-usługowych (dla mikroprzedsiębiorców)

Decydując się na udział w naborach należy uważnie sprawdzić, który z nich dotyczy powiatu, w którym prowadzona jest Państwa działalność. Nabory zostały bowiem podzielone według zlokalizowania działalności w województwie.

Nabór wniosków nr 3/FWI/2020
(dla powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego i żnińskiego) 

Nabór rozpocznie się 21.10.2020 r. i potrwa do wyczerpania 100% alokacji przeznaczonych na niego środków, nie dłużej niż do 27.10.2020 r.

Nabór wniosków nr 4/FWI/2020
(dla powiatów: m. Bydgoszcz, m. Toruń, m. Włocławek, m. Grudziądz, bydgoskiego, chełmińskiego, toruńskiego)

Nabór rozpocznie się 03.11.2020 r. i potrwa do wyczerpania 125% alokacji przeznaczonych na niego środków, nie dłużej niż do 09.11.2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami, regulaminami naborów, dokumentacją oraz instrukcją wypełniania wniosku, które są dostępne na stronie projektu oraz do udziału w naborach. 

01.10.2020
5 października ogłosimy kolejne nabory

Informujemy, że w dniu 5 października zostaną ogłoszone dwa nabory wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego Schemat 1: wsparcie na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. Schemat przeznaczony jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID – 19, na który będzie można się ubiegać o wsparcie łącznie ze schematem 3: wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze (wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa).

Nabór wniosków 3/FWI/2020 z alokacją 19 752 649,46 złotych dla przedsiębiorców z powiatów:

1 ALEKSANDOWSKI 1 231 297,90 zł
2 BRODNICKI 1 406 043,35 zł
3 GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI 786 659,44 zł
4 GRUDZIĄDZKI 727 646,34 zł
5 INOWROCŁAWSKI 2 596 972,16 zł
6 LIPNOWSKI 1 062 046,97 zł
7 MOGILEŃSKI 1 092 108,72 zł
8 NAKIELSKI 1 814 150,92 zł
9 RADZIEJOWSKI 833 072,84 zł
10 RYPIŃSKI 1 002 971,85 zł
11 SĘPOLEŃSKI 795 912,61 zł
12 ŚWIECKI 1 939 261,88 zł
13 TUCHOLSKI 919 680,40 zł
14 WĄBRZESKI 678 362,98 zł
15 WŁOCŁAWSKI 1 402 029,98 zł
16 ŻNIŃSKI 1 464 431,89 zł

Termin, od którego można składać wnioski – 21.10.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 27.10.2020 r.,
przy czym w sytuacji wyczerpania 100% alokacji przewidzianej na nabór, Grantodawca zastrzega prawo do zakończenia naboru wcześniej poprzedzając zamknięcie naboru stosownym komunikatem na stronie internetowej projektu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru – 01.12.2020 r.

Nabór wniosków 4/FWI/2020 z alokacją 4 949 860,54 złotych dla przedsiębiorców z powiatów:

1 m. BYDGOSZCZ 1 748 290,75 zł
2 m. TORUŃ 1 042 440,63 zł
3 m. WŁOCŁAWEK 489 046,22 zł
4 m. GRUDZIĄDZ 395 988,84 zł
5 BYDGOSKI 582 103,60 zł
6 CHEŁMIŃSKI 203 934,25 zł
7 TORUŃSKI 488 056,25 zł

Termin, od którego można składać wnioski – 03.11.2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 09.11.2020 r.,
przy czym w sytuacji wyczerpania 125% alokacji przewidzianej na nabór, Grantodawca zastrzega prawo do zakończenia naboru wcześniej poprzedzając zamknięcie naboru stosownym komunikatem na stronie internetowej projektu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru – 14.12.2020 r.

26.08.2020
Informacja o planowanych naborach

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na początku IV kwartału br. planowany jest jeszcze jeden nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego w Schemacie 1: Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Wsparcie to będzie można połączyć z dofinansowaniem na Schemat 3: Wsparcie mikroprzedsiębiorców związane z wyposażeniem punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Termin naboru wniosków zostanie ogłoszony we wrześniu.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego „Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu w ramach wszystkich naborów wniosków prowadzonych przez Grantodawcę.” Oznacza to, że przedsiębiorcy aplikujący o wsparcie na Schemat 3 w obecnym konkursie, który potrwa do 28 sierpnia, nie będą mogli już złożyć wniosku w ramach kolejnego naboru.

30.07.2020
Podsumowanie naboru nr 1/FWI/2020

Pierwszy nabór w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez naszą Agencję wraz z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spotkał się z ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców z regionu. Zachęcamy do zapoznania się z jego podsumowaniem.

W ramach naboru ogłoszonego 19 maja, przedsiębiorcy z kujawsko-pomorskiego sektora MŚP, dotknięci kryzysem gospodarczym wynikającym z trwającej pandemii koronawirusa, mogli wnioskować o uzyskanie grantów na zmianę lub dostosowanie sposobu świadczenia usług do nowych okoliczności (Schemat 1) lub na zakup urządzeń filtrujących do punktów handlu detalicznego (Schemat 3). Nabór rozpoczął się 1 czerwca, a 120% alokacji środków przeznaczonych na jego realizację wyczerpane zostało już 5 czerwca.

Mając na uwadze bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników, nabór został przeprowadzony w pełni elektronicznie. W efekcie, za pośrednictwem generatora wniosków, wpłynęło ponad 1000 wniosków o powierzenie grantów, z czego 900 zostało poddanych ocenie. 788 z nich zostało ocenionych pozytywnie a przedsiębiorcom udzielono wsparcia na łączną kwotę 30 738 836,78 zł. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Schematu 1, Schematu 3 lub łącznie Schematu 1 i 3:

Schemat Liczba pozytywnie ocenionych wniosków Łączna kwota udzielonego wsparcia
Schemat 1 717 28 881 089,99 zł
Schemat 1 i 3 53 1 815 437,43 zł
Schemat 3 18 42 309,36 zł
SUMA: 788 30 738 836,78 zł

Poniżej udostępniamy listy rankingowe pozytywnie ocenionych wniosków:
Lista rankingowa wniosków – Schemat 1
Lista rankingowa wniosków – Schemat 3
Lista rankingowa wniosków – Schemat 1 i 3

16.07.2020
Informujemy o wydłużeniu oceny wniosków

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 1/FWI/2020 z dnia 19 maja 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o kolejne 10 dni roboczych tj. do dnia 30 lipca 2020 r.

15.07.2020
17 sierpnia startuje drugi nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego

Zachęcamy do udziału w II naborze wniosków w ramach projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Wnioski będzie można składać od 17 sierpnia 2020 r. do wyczerpania 120% alokacji środków, nie dłużej niż do 28 sierpnia 2020 r. O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na działania w ramach dwóch schematów:

 • Schemat 2: Inwestycje dla przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID – 19,
 • Schemat 3: Wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Schemat przeznaczony wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków, szczegółowymi informacjami, wzorami dokumentów oraz kryteriami wyboru projektów oraz regulaminem, które można znaleźć w zakładce „Nabory wniosków”.

14.07.2020
Zamówienia Grantobiorców

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia dzisiejszego umożliwiliśmy przeprowadzanie postępowań na zamówienia wnioskodawców i grantobiorców w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego w przypadku zakupów, których szacowana wartość przekracza kwotę 50 000 zł netto. Szczegóły znajdują się w zakładce „Zamówienia Grantobiorców” 

Tam też publikowane będą treści Zamówień, zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi oraz zasadami publikacji. 

30.06.2020
Wkrótce ogłosimy kolejny nabór

Informujemy, że  II nabór w  ramach projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego zostanie ogłoszony 15 lipca 2020 roku. Wnioski będzie można składać od 17 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. 

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na działania w ramach dwóch schematów:

 • Schemat 2: Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19.
 • Schemat 3: Wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Schemat przeznaczony wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw.

Planowana wartość alokacji: 5 000 000,00 zł. Alokacja zostanie podzielona na poszczególne powiaty.

Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa w Schemacie 2 wyniesie 30 000,00 zł  przy jednoczesnym utworzeniu jednego nowego trwałego miejsca pracy(1 EPC).

Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa w Schemacie 3 wyniesie 6 000,00 zł  przy wyposażeniu 3 punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze.

Informacja o kolejnym naborze w ramach Schematu 1 zostanie podana po zakontraktowaniu umów z pierwszego naboru, co pozwoli oszacować wartość pozostałej alokacji.

13.06.2020
Infolinia Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego już aktywna

Informujemy, że funkcjonuje już dedykowany Funduszowi Wsparcia Inwestycyjnego numer infolinii, pod którym Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Izba Przemysłowo-Handlowa udzielają informacji dotyczących projektu oraz naborów. Ponadto zespoły PPiK i IPH służą pomocą w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego, prawidłowej realizacji oraz rozliczania grantów – w formie konsultacji  prowadzonej osobiście (w tym za pomocą wideo konferencji)  i/lub w formie mailowej.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem infolinii: 
(52) 510 88 70

05.06.2020
Informujemy, że wyczerpane zostało 120% alokacji środków przeznaczonych do wykorzystania w naborze nr 1/FWI/2020. Tym samym nabór wniosków zostaje zakończony.

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział. O wszelkich aktualizacjach dotyczących złożonych wniosków będziemy informować na bieżąco drogą mailową.
Kolejny nabór jest już planowany, wszelkie informacje z nim związane będą dostępne pod koniec czerwca. Zachęcamy do śledzenia strony projektu. 
Dziękujemy za udział w naborze. Wszystkich przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, bardzo prosimy o śledzenie komunikatów do naboru wniosków. 

03.06.2020
Informujemy o nowych możliwościach uzyskania informacji o projekcie

Informujemy, że Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Izba Przemysłowo-Handlowa zostali wybrani jako podmioty realizujące działania informacyjne związane z projektem Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego. Służą pomocą w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego, prawidłowej realizacji oraz rozliczania grantów – w formie konsultacji  prowadzonej osobiście (w tym za pomocą wideo konferencji)  i/lub w formie mailowej.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub przesyłania wiadomości dot. naborów oraz konkursów pod adresy: 

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
tel.: 52 524 09 20 w.26, 
e-mail: pkatpracodawcy [dot] info [dot] pl 

Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu 
tel.: 56 658 62 90 
e-mail: konsultacjeatiph [dot] torun [dot] pl

Wszelkie pytania związane z obsługą generatora wniosków oraz zgłoszenia o ewentualnych problemach technicznych prosimy wciąż kierować pod numery telefonu oraz e-mail dedykowany projektowi w naszej Agencji:

tel. 56 699 54 92 lub 56 699 54 97
e-mail: grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl 

Jednocześnie informujemy, że wkrótce udostępniony zostanie numer infolinii dedykowany projektowi FWI. 

19.05.2020
1 czerwca startuje nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego

Zachęcamy do udziału w I naborze wniosków w ramach nowego projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca 2020 r. do 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:00. O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na działania w ramach dwóch schematów:

 • Schemat 1: Dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi. Schemat przeznaczony jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID – 19.
 • Schemat 3: Wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Schemat przeznaczony wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków, szczegółowymi informacjami, wzorami dokumentów oraz kryteriami wyboru projektów oraz regulaminem, które można znaleźć w zakładce „Nabory wniosków”.


Zapraszamy do kontaktu:

 

W sprawach związanych z obsługą techniczną generatora wniosków prosimy o kontakt pod numerami:

tel. (56) 699 54 92 lub (56) 699 54 97
lub na adres e-mail: grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl

Problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres:

grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl

Zwiększenie alokacji środków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego

W odpowiedzi na zwiększone zainteresowanie Funduszem Wsparcia Inwestycyjnego ze strony kujawsko – pomorskich przedsiębiorców oraz realną potrzebę wsparcia tych firm, które w sposób najdotkliwszy ucierpiały w wyniku pandemii COVID – 19, Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 23 listopada br. przyjął stanowisko, na mocy którego zwiększona zostanie alokacja środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Funduszu.

W konsekwencji, Zarząd TARR SA pragnie poinformować, że wszyscy wnioskodawcy, którzy rozpoczęli pracę nad wnioskiem o wsparcie finansowe w ramach naboru 5/FWI/2020 w dniu 17 listopada br. w godzinach 13.00 – 13.28, a więc do chwili opublikowania informacji przez TARR SA o zamknięciu naboru w wyniku wyczerpania dostępnej alokacji, będę mieli możliwość dokończenia i złożenia wniosku w generatorze wniosków. O terminie oraz zasadach złożenia wniosku poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Zakończenie naboru nr 5/FWI/2020 

Informujemy, że w dniu 17 listopada br. o godzinie 13:28 przekroczone zostało 145% alokacji środków przeznaczonych na nabór nr 5/FWI/2020. Niniejszym nabór ten został zakończony i składanie wniosków nie jest już możliwe.

dla powiatów:

powiaty

 


KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że wnioskowana kwota wsparcia w generatorze wniosków w ramach naboru 3/FWI/2020 przekroczyła 100% planowanej alokacji tj. 19 752 649,46 zł, wobec czego zgodnie z Regulaminem naboru z dnia 5 października br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ramach niniejszego naboru.

dla powiatów:

powiaty 3

 


Zapraszamy do kontaktu:

Informacji o Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 udzielają:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
oraz
Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu
pod dedykowanym numerem infolinii: 

(52) 510 88 70

Infolinia nie udziela informacji na temat uzupełnień wniosków
o powierzenie grantów. W sprawie uzupełnień wniosków prosimy o kontakt z osobami, które są wskazane w piśmie o uzupełnienie.


W sprawach związanych z obsługą techniczną generatora wniosków prosimy o kontakt:

tel. (56) 699 54 92 lub (56) 699 54 97
lub na adres e-mail: grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl 

Problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres:

grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl 

20.04.2021
Komunikat do naboru wniosków nr 5/FWI/2020 – zwiększenie puli środków

Informujemy, że ze względu na zwiększenie puli środków dla naboru nr 5/FWI/2020 wszystkie projekty znajdujące się na listach rezerwowych zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Przedsiębiorcy, których wnioski znajdują się na listach, otrzymają indywidualne zaproszenie do złożenia dokumentów do umowy na wskazane adresy mailowe.

01.03.2021 r. 

09.02.2021
Komunikat do naboru wniosków nr 5/FWI/2020 – wydłużenie oceny wniosków

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 5/FWI/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o kolejne 12 dni roboczych tj. do dnia 26.02.2021 r.

13.01.2021
Komunikat do naboru wniosków nr 3/FWI/2020 – listy rankingowe

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację o wynikach oceny wniosków dla naboru 3/FWI/2020:

Lista rankingowa wniosków schemat 1 i 3
Lista rankingowa wniosków schemat 1

11.01.2021
Komunikat do naboru wniosków nr 5/FWI/2020 – Listy złożonych wniosków

Szanowni Państwo, 

poniżej zamieszczamy listy wniosków o dofinansowanie w ramach Schematu 1 i połączonych Schematów 1 i 3, złożonych w naborze nr 5/FWI/2020.

Lista wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/FWI/2020_Schemat 1
Lista wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/FWI/2020_Schemat 1 i 3

Jednocześnie informujemy, że wciąż trwa proces weryfikacji i oceny wniosków, a wszelkie wezwania do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o powierzenie grantu przekazujemy wnioskodawcom drogą mailową na adresy podane we wnioskach. O kolejnych etapach projektu i zbliżających się naborach będziemy informować w sekcji „Aktualności” oraz „Nabory wniosków”.

Prosimy o ich śledzenie na bieżąco.

29.12.2020
Komunikat do naboru wniosków nr 5/FWI/2020 – wydłużenie oceny wniosków

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 5/FWI/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o 29 dni roboczych tj. do dnia 10.02.2021 r.

29.12.2020
Komunikat do naboru wniosków nr 3/FWI/2020 – wydłużenie oceny wniosków

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 3/FWI/2020 z dnia 5 października 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o kolejne 9 dni roboczych tj. do dnia 15.01.2021 r.

01.12.2020
Komunikat do naboru wniosków nr 3/FWI/2020

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 3/FWI/2020 z dnia 5 października 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o 21 dni roboczych tj. do dnia 31.12.2020 r.

27.11.2020
Komunikat ws. zwiększenia alokacji naboru nr 5/FWI/2020 – dalsze informacje

Informujemy, że alokacja w naborze 5/FWI/2020 została zwiększona o kwotę 10 000 000,00 zł.

W związku z powyższym informujemy, że Wnioskodawcy, którzy byli zalogowani do generatora w czasie trwania naboru w ramach konkursu 5/FWI/2020, tj. 17.11.2020 pomiędzy godziną 13.00 (otwarcie naboru) a godziną 13.28 (komunikat TARR S.A. o zamknięciu naboru), będę mieli możliwość złożenia wniosku w generatorze wniosków w dniu 4 grudnia br. w godzinach 9.00 – 15.00.

Wnioskodawcy, w przypadku których potwierdzony został status zalogowania w generatorze, przez dane zapisane w systemie generatora, otrzymają w dniu 30 listopada br. zaproszenie do złożenia wniosku na adres e-mail powiązany z kontem w generatorze wniosków.

Wnioskodawcy, którzy nie otrzymają zaproszenia mogą zweryfikować godziny pracy nad wnioskiem poprzez wysłanie zapytania na adres grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl w dniach 2-3 grudnia br.

Jednocześnie informujemy, że ocena wszystkich wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 5/FWI-C19/2020 zostanie dokonana w oparciu o obowiązujące kryteria stanowiące załącznik do Regulaminu przeprowadzania naboru. Aby przyspieszyć proces oceny wniosków do oceny w pierwszej kolejności zostaną skierowane projekty z najwyższym spadkiem dochodów brutto.

Niniejszy komunikat nie dotyczy przedsiębiorców, którym udało się skutecznie złożyć wniosek w ramach naboru 5/FWI/2020.

25.11.2020
Komunikat ws. naboru wniosków nr 5/FWI/2020

W odpowiedzi na zwiększone zainteresowanie Funduszem Wsparcia Inwestycyjnego ze strony kujawsko – pomorskich przedsiębiorców oraz realną potrzebę wsparcia tych firm, które w sposób najdotkliwszy ucierpiały w wyniku pandemii COVID – 19, Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 23 listopada br. przyjął stanowisko, na mocy którego zwiększona zostanie alokacja środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Funduszu.

W konsekwencji, Zarząd TARR SA pragnie poinformować, że wszyscy wnioskodawcy, którzy rozpoczęli pracę nad wnioskiem o wsparcie finansowe w ramach naboru 5/FWI/2020 w dniu 17 listopada br. w godzinach 13.00 – 13.28, a więc do chwili opublikowania informacji przez TARR SA o zamknięciu naboru w wyniku wyczerpania dostępnej alokacji, będę mieli możliwość dokończenia i złożenia wniosku w generatorze wniosków. O terminie oraz zasadach złożenia wniosku poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

30.10.2020
Komunikat do naboru wniosków nr 2/FWI/2020 – wyniki naboru dla schematu 3

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację o wynikach oceny wniosków dla naboru 2/FWI/2020 dla schematu 3:
Lista rankingowa wniosków schemat 3

23.10.2020
Komunikat do naboru wniosków nr 2/FWI/2020 – wyniki naboru dla schematu 2 i wydłużenie oceny wniosków

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację o wynikach oceny wniosków dla naboru 2/FWI/2020 dla schematu 2 oraz schematu 2+3.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 2/FWI/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków dla schematu 3 o kolejne 5 dni roboczych tj. do dnia 30 października 2020 r.

20.10.2020
Komunikat do naboru wniosków nr 4/FWI/2020

Szanowni Państwo, 

W ramach naboru 4/FWI/2020 utworzenie konta użytkownika będzie możliwe 3 listopada 2020 r. od godziny 8.00, natomiast wypełnienie formularza wniosku o powierzenie grantu od godziny 12.00.

29.09.2020
Komunikat do naboru wniosków nr 2/FWI/2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 2/FWI/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o kolejne 15 dni roboczych tj. do dnia 23 października 2020 r.

22.09.2020
Komunikat dla beneficjentów dotyczący opisu zamówienia

W związku z zaleceniem Komisji Europejskiej wyjaśniamy jak należy stosować zwrot „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy chcesz użyć w opisie zamówienia znaku towarowego (tj. normy, marki, nazwy, certyfikatu, obszaru pochodzenia itp.):

 • nie stosuj jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku specyfikacji technicznej
 • każde odniesienie do znaku towarowego (w tym norm budowlanych) uzupełnij
 • o zwrot „lub równoważne”
 • używaj zwrotu „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia, a nie w innych dokumentach dotyczących zamówienia (np. nie używaj „lub równoważnie” zbiorczo
 • w projekcie umowy z wykonawcą).

Zwrot „lub równoważne” ma zapobiegać uprzywilejowaniu określonych wykonawców, czyli ograniczeniu konkurencji.

Umieszczenie zwrotu „lub równoważne” przy każdym znaku towarowym będzie precyzyjną i jednoznaczną informacją dla potencjalnych wykonawców.

Stosując powyższe zasady możesz zapewnić zgodność Twojego zamówienia z unijnymi dyrektywami i masz szansę uniknąć korekty finansowej projektu.

Podstawa prawna

 • art. 18 ust. 1 i art. 42 ust. 3 lit. b Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 65-242)
 • art. 60 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 243-374)
 • art. 29 ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
10.09.2020
Komunikat do naboru wniosków nr 2/FWI/2020 – Listy złożonych wniosków

Szanowni Państwo, 

poniżej zamieszczamy listy wniosków o dofinansowanie w ramach połączonych Schematów 2 i 3, Schematu 2 i Schematu 3, złożonych w naborze nr 2/FWI/2020.

Lista wniosków złożonych w ramach naboru 2/FWI/2020 – Schemat 2 i 3
Lista wniosków złożonych w ramach naboru 2/FWI/2020 – Schemat 2
Lista wniosków złożonych w ramach naboru 2/FWI/2020 – Schemat 3

Jednocześnie informujemy, że wciąż trwa proces weryfikacji i oceny wniosków, a wszelkie wezwania do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o powierzenie grantu przekazujemy wnioskodawcom drogą mailową na adresy podane we wnioskach. O kolejnych etapach projektu i zbliżających się naborach będziemy informować w sekcji „Aktualności” oraz „Nabory wniosków”.

Prosimy o ich śledzenie na bieżąco.

26.07.2020
Komunikat o planowanych naborach

Szanowni Państwo,

informujemy, że na początku IV kwartału br. planowany jest jeszcze jeden nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego w Schemacie 1: Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Wsparcie to będzie można połączyć z dofinansowaniem na Schemat 3: Wsparcie mikroprzedsiębiorców związane z wyposażeniem punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Termin naboru wniosków zostanie ogłoszony we wrześniu.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego „Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu w ramach wszystkich naborów wniosków prowadzonych przez Grantodawcę.” Oznacza to, że przedsiębiorcy aplikujący o wsparcie na Schemat 3 w obecnym konkursie, który potrwa do 28 sierpnia, nie będą mogli już złożyć wniosku w ramach kolejnego naboru.

16.07.2020
Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków nr 1/FWI/2020 z dnia 19 maja 2020 r. Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny wniosków o kolejne 10 dni roboczych tj. do dnia 30 lipca 2020 r.

25.06.2020
Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020 – Listy złożonych wniosków

Szanowni Państwo, 

publikujemy listy wniosków o dofinansowanie w ramach połączonych Schematów 1 i 3, Schematu 1 i Schematu 3, złożonych w naborze nr 1/FWI/2020.

Lista wniosków złożonych w ramach naboru 1/FWI/2020 – Schemat 1 i 3
Lista wniosków złożonych w ramach naboru 1/FWI/2020 – Schemat 1
Lista wniosków złożonych w ramach naboru 1/FWI/2020 – Schemat 3

Jednocześnie informujemy, że wciąż trwa proces weryfikacji i oceny wniosków, a wszelkie wezwania do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o powierzenie grantu przekazujemy wnioskodawcom drogą mailową na adresy podane we wnioskach. O kolejnych etapach projektu i zbliżających się naborach będziemy informować w sekcji „Aktualności” oraz „Nabory wniosków”.

Prosimy o ich śledzenie na bieżąco.

05.06.2020
Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020

Szanowni Państwo, 

informujemy, że wyczerpane zostało 120% alokacji środków przeznaczonych do wykorzystania w naborze nr 1/FWI/2020. Tym samym nabór wniosków zostaje zakończony.
Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział. O wszelkich aktualizacjach dotyczących złożonych wniosków będziemy informować na bieżąco drogą mailową.
Kolejny nabór jest już planowany, wszelkie informacje z nim związane będą dostępne pod koniec czerwca. Zachęcamy do śledzenia strony projektu. 
Dziękujemy za udział w naborze. Wszystkich przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, bardzo prosimy o śledzenie komunikatów do naboru wniosków. 

03.06.2020
Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020

Szanowni Państwo,

w przypadku występowania problemów z generatorem wniosków bardzo prosimy o zgłaszanie ich w wiadomości przesłanej na adres e-mail: grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

28.05.2020
Komunikat do naboru wniosków nr 1/FWI/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zalogowanie się do generatora oraz wypełnienie wniosku o powierzenie grantu w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego będzie możliwie od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) od godziny 8.00.


Zapraszamy do kontaktu

Informacji o Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 udzielają:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
oraz
Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu
pod dedykowanym numerem infolinii: 

(52) 510 88 70

Infolinia nie udziela informacji na temat uzupełnień wniosków
o powierzenie grantów. W sprawie uzupełnień wniosków prosimy o kontakt z osobami, które są wskazane w piśmie o uzupełnienie.


W sprawach związanych z obsługą techniczną generatora wniosków prosimy o kontakt:

tel. (56) 699 54 92 lub (56) 699 54 97
lub na adres e-mail: grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl

Problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres:

grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl 

Utworzenie konta użytkownika będzie możliwe w dniu rozpoczęciu najbliższego naboru.


Zapraszamy do kontaktu:

Informacji o Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 udzielają:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
oraz
Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu
pod dedykowanym numerem infolinii: 

(52) 510 88 70

Infolinia nie udziela informacji na temat uzupełnień wniosków
o powierzenie grantów. W sprawie uzupełnień wniosków prosimy o kontakt z osobami, które są wskazane w piśmie o uzupełnienie.


W sprawach związanych z obsługą techniczną generatora wniosków prosimy o kontakt:

tel. (56) 699 54 81
(56) 699 54 92
lub (56) 699 54 97
lub na adres e-mail: grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl 

Problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres:

grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl 

Cel projektu

Projekt pn. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” to projekt grantowy, którego celem jest:

 • Wsparcie przedsiębiorców w zakresie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, przez co ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19;
 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym epidemii Sars-Cov-2, takim jak: wzrost bezrobocia, obniżenie jakości życia, spadek konkurencyjności poprzez umożliwienie kujawsko-pomorskim przedsiębiorcom z sektora MŚP w okresie pandemii koronawirusa i bezpośrednio po nim zmiany profilu działalności, wdrożenia nowych produktów/usług lub takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na kontynuowanie prowadzonej działalności gospodarczej w przyszłości;
 • Obrane kierunki działań mają w efekcie przyczynić się do wzrostu/utrzymania zatrudnienia oraz promocji gospodarczej regionu;

Partnerstwo projektu

Projekt Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 realizowany jest w partnerstwie na podstawie zawartej umowy partnerstwa, której stronami są:

 • Lider Projektu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Partner Projektu Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Wsparcie w ramach projektu

Wsparcie w formie grantów będzie udzielane przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności tym, którzy szczególnie ucierpieli w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 (ich spadek dochodów był najwyższy). Łącznie na wsparcie przedsiębiorców w regionie planowane jest przeznaczenie 57 681 868,00 zł. O granty ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy spełniają określone kryteria oraz:

SCHEMAT 1:

Zamierzają zdywersyfikować swoją działalność poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług i jednocześnie ich dochód brutto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w następstwie COVID-19 spadł o minimum 25%. – Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia i 60 000,00 zł w przypadku utworzenia jednego nowego trwałego miejsca pracy;

SCHEMAT 2:

Uczestniczą w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19 – Maksymalna wartość dofinansowania jednego przedsiębiorstwa wyniesie 30 000,00 zł  przy jednoczesnym utworzeniu jednego nowego trwałego miejsca pracy (1 EPC)

SCHEMAT 3:

Chcą wyposażyć prowadzone punkty handlu detalicznego (sklepów osiedlowych, piekarni itp.) w urządzenia filtrujące powietrze -Maksymalna wartość dofinansowania wyniesie 2 000,00 zł. W przeliczeniu na 1 punkt handlowy, nie więcej niż wyposażenie 3 punktów handlowych.

Warunki uzyskania wsparcia

Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 powinni prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz, w zależności od wybranego schematu, spełniać następujące warunki:

 1. W ramach schematu 1:
  • Spełnienie założeń definicji przedsiębiorstwa MŚP
  • Odnotowanie spadku dochodu o minimum 25%
  • Utrzymanie zatrudnienia
 2. W ramach schematu 2:
  • Spełnienie założeń definicji przedsiębiorstwa MŚP
  • Utrzymanie zatrudnienia + utworzenie jednego nowego trwałego miejsca pracy (1 EPC)
 3. W ramach schematu 3:
  • Wnioskodawca spełnia założenia definicji mikroprzedsiębiorstwa

Kryteria wyboru projektów:

 1. Kryteria wyboru projektów – Schemat 1. Dywersyfikacja działalności
 2. Kryteria wyboru projektów – Schemat 2. Łańcuch dostaw COVID-19
 3. Kryteria wyboru projektów – Schemat 3. Urządzenia filtrujące powietrze
 4. Schematy wsparcia Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19

Forma i termin ubiegania się o wsparcie

O wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego będzie można ubiegać się w ramach konkursu. Nabory wniosków będą ogłaszane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Nabory wniosków będą ogłaszane cyklicznie, przy założeniu udzielania wsparcia w pierwszej kolejności tym przedsiębiorstwom, które najbardziej ucierpiały wskutek pandemii COVID-19. Będą prowadzone w trybie otwartym z alokacją wydzieloną na poszczególne powiaty. Wnioskodawcy będą ubiegać się o wsparcie wypełniając formularze w elektronicznym generatorze wniosków.

Wskaźniki projektu

W rezultacie działań projektowych planuje się objąć wsparciem 2080 przedsiębiorców.


Zapraszamy do kontaktu:

 

W sprawach związanych z obsługą techniczną generatora wniosków prosimy o kontakt:

tel. (56) 699 54 92 lub (56) 699 54 97
lub na adres e-mail: grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl

Problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres:

grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl 

Zapytania ofertowe:
Przeprowadzanie zamówień powyżej 50 000 zł przez Grantobiorców
FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJENGO

 1. Szacowanie wartości zamówień jak również przeprowadzenie zamówień w ramach projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego powinno być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej Wytycznymi:

  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

  Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów spójności 2014-2020 – zamówienia udzielane w ramach projektów

 2. Miejsce umieszczania ogłoszeń – www.tarr.org.pl, strona projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego, zakładka „Zamówienia Grantobiorców”.
 3. Umieszczanie zamówień na stronie FWI dotyczy wyłącznie zamówień powyżej 50 000,00 zł netto (szacowana zgodnie z Wytycznymi wartość zamówienia).
 4. Grantobiorca przesyła treść zapytania ofertowego na adres mailowy grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl – zapytanie powinno zostać przygotowane zgodnie z Wytycznymi
 5. Zapytanie przesłane na adres grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl powinno zawierać co najmniej dane identyfikujące:
  • nazwę, NIP i adres firmy zamawiającego,
  • treść zapytania ofertowego,
  • nr wniosku o powierzenie grantu.

Wzór formularza zapytania ofertowego

 • Komunikat dla beneficjentów dotyczący opisu zamówienia

  W związku z zaleceniem Komisji Europejskiej wyjaśniamy jak należy stosować zwrot „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia.

  W przypadku, gdy chcesz użyć w opisie zamówienia znaku towarowego (tj. normy, marki, nazwy, certyfikatu, obszaru pochodzenia itp.):

  • nie stosuj jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań na początku specyfikacji technicznej
  • każde odniesienie do znaku towarowego (w tym norm budowlanych) uzupełnij o zwrot „lub równoważne”
  • używaj zwrotu „lub równoważne” w opisie przedmiotu zamówienia, a nie w innych dokumentach dotyczących zamówienia (np. nie używaj „lub równoważnie” zbiorczo w projekcie umowy z wykonawcą).

  Zwrot „lub równoważne” ma zapobiegać uprzywilejowaniu określonych wykonawców, czyli ograniczeniu konkurencji.

  Umieszczenie zwrotu „lub równoważne” przy każdym znaku towarowym będzie precyzyjną i jednoznaczną informacją dla potencjalnych wykonawców.

  Stosując powyższe zasady możesz zapewnić zgodność Twojego zamówienia z unijnymi dyrektywami i masz szansę uniknąć korekty finansowej projektu.

  Podstawa prawna

  • art. 18 ust. 1 i art. 42 ust. 3 lit. b Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 65-242)
  • art. 60 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 243-374)
  • art. 29 ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. udostępniając stronę do zamieszczania ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji znajdujących się w zapytaniach ofertowych grantobiorców.

 


ZAPYTANIA OFERTOWE GRANTOBIORCÓW:


 

24.08.2021
Informacja z wyboru oferty

Zapraszamy do kontaktu:

Informacji o Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 udzielają:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
oraz
Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu
pod dedykowanym numerem infolinii: 

(52) 510 88 70

Infolinia nie udziela informacji na temat uzupełnień wniosków
o powierzenie grantów. W sprawie uzupełnień wniosków prosimy o kontakt z osobami, które są wskazane w piśmie o uzupełnienie.


W sprawach związanych z obsługą techniczną generatora wniosków prosimy o kontakt:

tel. (56) 699 54 92 lub (56) 699 54 97
lub na adres e-mail: grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl 

Problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres:

grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl 

1. Czy osoba samozatrudniona może złożyć wniosek o powierzenie grantu w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego?

Tak, przedsiębiorca działający jako samozatrudniony może ubiegać się w wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego, przy czym na moment podpisania umowy o powierzenie grantu oraz wg. stanu na dzień 01.02.2020 r. musi posiadać adres stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ponadto osoby samozatrudnione wnioskujące o wsparcie w ramach schematu 1, jeżeli utrzymają działalność tj. utrzymają swój etat przez 12 miesięcy mogą wnioskować o  30.000 tys. zł., jeżeli zatrudnią choć 1 dodatkową osobę mogą wnioskować o 60 000 tys. zł.

Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca otrzymując wsparcie zobowiązuje się również do zachowania trwałości projektu w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu (tj. otrzymania ostatniej płatności), co oznacza, że zostanie zachowana jego trwałość organizacyjna, instytucjonalna i finansowa. W tym okresie przedsiębiorca nie powinien zamykać ani zawieszać prowadzonej działalności gospodarczej.

2. W jaki sposób następuje badanie spadku dochodu brutto?

Spadek dochodów brutto jest badany jako stosunek dochodów brutto z dwóch kolejnych następujących po sobie zamkniętych miesięcy kalendarzowych do takich samych analogicznych miesięcy kalendarzowych w roku poprzednim (np. 03-04/2020 w stosunku do 03-04/2019 lub 04-05/2020 w stosunku do 04-05/2019). Powyższe oznacza, że nie można we wniosku wskazać miesięcy, które nie następują po sobie np. marzec i maj.

W przypadku przedsiębiorców działających krócej niż rok, gdy niemożliwe będzie porównanie dochodów do analogicznego okresu z roku poprzedniego, wówczas jako okres porównawczy będzie brany pod uwagę okres pierwszych pełnych dwóch miesięcy prowadzenia działalności.

Aby uznać i wykazać we wniosku spadek dochodu w danym miesiącu, nie ma obowiązku sporządzenia i złożenia deklaracji podatkowej, należy jednak pamiętać, że wartość dochodu brutto podana we wniosku powinna być zgodna z zapisami w księgach oraz z dokumentami źródłowymi, co będzie podlegać weryfikacji na późniejszym etapie związanym z podpisanie umowy i realizacją projektu.

3. Jak obliczyć obecny poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie?

Średni poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie należy obliczyć na podstawie średniej liczby pracowników z okresu ostatnich 12 miesięcy wg EPC (tzw. ekwiwalent pełnego czasu pracy). Przez ekwiwalent pełnego czasu pracy rozumie się pracę w pełnym wymiarze godzin, obejmującą 40 godzin pracy w tygodniu roboczym przez okres roku, przy czym etaty częściowe są sumowane i nie są zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów), np. 1 etat i ¼ etatu = 1,25 EPC. Przy wyliczeniu EPC nie należy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowej oraz innych nieobecności usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi).


Zapraszamy do kontaktu:

Informacji o Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 udzielają:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
oraz
Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu
pod dedykowanym numerem infolinii: 

(52) 510 88 70

Infolinia nie udziela informacji na temat uzupełnień wniosków
o powierzenie grantów. W sprawie uzupełnień wniosków prosimy o kontakt z osobami, które są wskazane w piśmie o uzupełnienie.


W sprawach związanych z obsługą techniczną generatora wniosków prosimy o kontakt:

tel. (56) 699 54 92 lub (56) 699 54 97
lub na adres e-mail: grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl 

Problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres:

grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl 

Szanowni Państwo,

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wznawia możliwość podpisywania weksli w obecności pracownika TARR S.A od dnia 23.11.2020 r.

Przedsiębiorców, którzy planują w najbliższym czasie złożenie wniosków o płatność nadal zachęcamy do podpisywania dokumentów u notariusza, co znacznie przyspiesza proces wypłaty środków.

Dokumenty, przed podpisaniem zarówno w obecności pracownika TARR S.A., jak i u notariusza, należy przesłać wcześniej do weryfikacji poprawności wypełnienia dokumentów, na adres grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl

Szanowni Państwo,

informujemy, że możecie Państwo złożyć weksle do umowy poprzez:

 • podpisanie weksla i deklaracji wekslowej w obecności notariusza i dostarczenie do nas oryginałów podpisanych dokumentów,
 • podpisanie weksla i deklaracji wekslowej w naszej siedzibie w obecności pracownika TARR S.A. (wstrzymane do dnia 8 listopada br.)

Dokumenty należy wypełnić według Instrukcji poprawności składanych dokumentów

Poniżej przedstawiamy wzory wypełnienia weksli oraz deklaracji wekslowej w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności oraz Państwa stanu cywilnego.

 1. OSOBA FIZYCZNA NIE POZOSTAJĄCA W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM
 2. OSOBA FIZYCZNA POZOSTAJĄCA W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM POSIADAJĄCA ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWĄ
 3. OSOBA FIZYCZNA POZOSTAJĄCA W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM NIE POSIADAJĄCA ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ
 4. SPÓŁKA CYWILNA
 5. SPÓŁKI: JAWNA, PARTNERSKA, KOMANDYTOWA, KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKCYJNA ORAZ INNE OSOBY PRAWNE, A TAKŻE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNO-PRAWNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Przed wysłaniem dokumentów do weryfikacji prosimy o wybranie właściwych druków dokumentów z listy zamieszczonej poniżej, wypełnienie ich i przesłanie w formie edytowalnej na adres grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl 

Poniżej zamieszczamy druki dokumentów do pobrania:

Osoby zamierzające złożyć podpisy w obecności pracownika TARR S.A. prosimy o kontakt z panem Piotr Drążek pod nr tel. 690 908 405 w celu umówienia terminu spotkania. 

Szanowni Państwo,

W związku z awarią generatora wniosków prosimy o przesyłanie sporządzonych wniosków o płatność wraz z załącznikami na adres mailowy grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl .

Dziękujemy.

Szanowni Państwo,

informujemy, że wnioski o płatność należy składać za pośrednictwem generatora. Po zalogowaniu na Państwa konto i ustawieniu kursora na wniosku o powierzenie grantu, dla którego podpisana jest umowa prosimy o utworzenie zakładki „utwórz wniosek o płatność”.

Przedsiębiorcy, którzy dokonali już zakupów z własnych środków składają wniosek o refundację.

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają opłacić zakupy z dotacji składają wniosek o zaliczkę pamiętając, że:

 • Wnioskowana kwota zaliczki nie może przekroczyć 50% przyznanego dofinansowania,
 • Wraz z zaliczką należy złożyć fakturę/y za dokonane zakupy z terminem płatności co najmniej 14 dni od dnia złożenia wniosku o zaliczkę. Zaliczka zostanie wypłacona pod warunkiem dostępności środków na koncie Operatora.

Przypominamy, że warunkiem złożenia wniosku o płatność jest wniesienie zabezpieczenia do umowy.

Płatności dokonywane gotówką

Przypominamy, że przedsiębiorców w obrocie z innymi przedsiębiorcami obowiązuje limit płatności gotówką, który wynosi 15 tys. złotych. Limit ten dotyczy kwoty całej transakcji, a nie pojedynczej płatności.

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Szanowni Państwo,

informujemy, że wnioski o płatność należy składać za pośrednictwem generatora. Po zalogowaniu na Państwa konto i ustawieniu kursora na wniosku o powierzenie grantu, dla którego podpisana jest umowa prosimy o utworzenie zakładki „utwórz wniosek o płatność”.

Przedsiębiorcy, którzy dokonali już zakupów z własnych środków składają wniosek o refundację.

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają opłacić zakupy z dotacji składają wniosek o zaliczkę pamiętając, że:

 • Wnioskowana kwota zaliczki nie może przekroczyć 50% przyznanego dofinansowania,
 • Wraz z zaliczką należy złożyć fakturę/y za dokonane zakupy z terminem płatności co najmniej 14 dni od dnia złożenia wniosku o zaliczkę. Zaliczka zostanie wypłacona pod warunkiem dostępności środków na koncie Operatora.

Przypominamy, że warunkiem złożenia wniosku o płatność jest wniesienie zabezpieczenia do umowy.

Płatności dokonywane gotówką

Przypominamy, że przedsiębiorców w obrocie z innymi przedsiębiorcami obowiązuje limit płatności gotówką, który wynosi 15 tys. złotych. Limit ten dotyczy kwoty całej transakcji, a nie pojedynczej płatności.

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zapraszamy do kontaktu:

Informacji o Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 udzielają:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
oraz
Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu
pod dedykowanym numerem infolinii: 

(52) 510 88 70

Infolinia nie udziela informacji na temat uzupełnień wniosków
o powierzenie grantów. W sprawie uzupełnień wniosków prosimy o kontakt z osobami, które są wskazane w piśmie o uzupełnienie.


W sprawach związanych z obsługą techniczną generatora wniosków prosimy o kontakt:

tel. (56) 699 54 92 lub (56) 699 54 97
lub na adres e-mail: grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl 

Problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres:

grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl 

NABÓR WNIOSKÓW NR 5/FWI/2020

Pliki do pobrania
1.1.2. Ogłoszenie o naborze wniosków 291.71 KB 1.1.2. Ogłoszenie o naborze wniosków Download
1.2. Regulamin naboru wniosków z dnia 9 listopada 2020 486.65 KB 1.2. Regulamin naboru wniosków z dnia 9 listopada 2020 Download
1.2. Regulamin naboru wniosków z dnia 10 listopada 2020 486.68 KB 1.2. Regulamin naboru wniosków z dnia 10 listopada 2020 Download
1.2.1. Wniosek o powierzenie grantu_wzór 309.32 KB 1.2.1. Wniosek o powierzenie grantu_wzór Download
1.2.2. Pełnomocnictwo do składania wniosku 44.5 KB 1.2.2. Pełnomocnictwo do składania wniosku Download
1.2.2. Pełnomocnictwo do składania wniosku 133.34 KB 1.2.2. Pełnomocnictwo do składania wniosku Download
1.2.3. Potwierdzenie złożenia wniosku generator 121.87 KB 1.2.3. Potwierdzenie złożenia wniosku generator Download
Instrukcja wypełniania wniosków 300.89 KB Instrukcja wypełniania wniosków Download
Kryteria wyboru projektów schemat 1. dywersyfikacja działalności 446.87 KB Kryteria wyboru projektów schemat 1. dywersyfikacja działalności Download
Kryteria wyboru projektów schemat 3. urządzenia filtrujące powietrze 429.61 KB Kryteria wyboru projektów schemat 3. urządzenia filtrujące powietrze Download
Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia 10 listopada 2020 r. 293.52 KB Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia 10 listopada 2020 r. Download
Regulamin naboru nr 5_FWI_2020_obowiązuje od dnia 3 grudnia 2020 r. 108.27 KB Regulamin naboru nr 5_FWI_2020_obowiązuje od dnia 3 grudnia 2020 r. Download
Regulamin naboru nr 5_FWI_2020_obowiązuje od dnia 3 grudnia 2020 r. 487 KB Regulamin naboru nr 5_FWI_2020_obowiązuje od dnia 3 grudnia 2020 r. Download
Regulamin naboru nr 5_FWI_2020_obowiązuje od dnia 15 grudnia 2020 r. 108.36 KB Regulamin naboru nr 5_FWI_2020_obowiązuje od dnia 15 grudnia 2020 r. Download
Regulamin naboru nr 5_FWI_2020_obowiązuje od dnia 15 grudnia 2020 r. 486.76 KB Regulamin naboru nr 5_FWI_2020_obowiązuje od dnia 15 grudnia 2020 r. Download
Wzór umowy o powierzenie grantu z dnia 20200928 523.63 KB Wzór umowy o powierzenie grantu z dnia 20200928 Download

NABÓR WNIOSKÓW NR 3/FWI/2020

NABÓR WNIOSKÓW NR 2/FWI/2020

NABÓR WNIOSKÓW NR 1/FWI/2020