page background

Podstawowe informacje

TARR

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu

ul. Włocławska 167
87-100 Toruń

e-mail: sekretariatattarr [dot] org [dot] pl

tel. 56 699 55 03
fax. 56 699 54 99

REGON: 870300040
NIP: 956-00-15-177
KRS: 0000066071

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 33 290 000,00 zł, opłacony w całości.

ZARZĄD

Michał Korolko – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Paweł Adamczyk – Przewodniczący Rady
Waldemar Szczepański – Zastępca Przewodniczącego Rady
Olgierd Dziekoński – Członek Rady

AKCJONARIUSZE

67,20 % Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
32,62 % Gmina Miasta Toruń
0,18 % Gmina Miasta Grudziądz