page background

Komunikacja z akcjonariuszami

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w związku z koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji oraz spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy poniżej zamieszcza informacje na temat planowanych Walnych Zgromadzeń wraz ze szczegółowym porządkiem obrad i projektami uchwał.

Akcjonariusze

  • 67,20% Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • 32,62% Gmina Miasta Toruń
  • 0,18% Gmina Miasta Grudziądz

Wezwania do złożenia dokumentów akcji

 

Planowane Walne Zgromadzenia w 2021 roku

 

 

18.06.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Pliki do pobrania
Zawiadomienie 358.45 KB Zawiadomienie Pobierz

 

 

25.05.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 

 

26.02.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 

Planowane Walne Zgromadzenia w 2020 roku

 

 

23.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Pliki do pobrania
Zawiadomienie 392.42 KB Zawiadomienie Pobierz
Projekty uchwał ZWZ-23.06.2020 593.03 KB Projekty uchwał ZWZ-23.06.2020 Pobierz
Aktualizacja Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2020 732 KB Aktualizacja Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2020 Pobierz
Uchwała 08/05/2020 Zarządu z dnia 27.05.2020 - Aktualizacja Planu finansowego-inwestycyjnego na rok 2020 47.8 KB Uchwała 08/05/2020 Zarządu z dnia 27.05.2020 - Aktualizacja Planu finansowego-inwestycyjnego na rok 2020 Pobierz
Aktualizacja Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2020 744.88 KB Aktualizacja Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2020 Pobierz
Aktualizacja Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2020 - opis projektów 4.28 MB Aktualizacja Planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2020 - opis projektów Pobierz
Aktualizacja celów zarządczych na 2020 308.1 KB Aktualizacja celów zarządczych na 2020 Pobierz
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań 1 MB Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań Pobierz
Sprawozdanie finansowe TARR S.A. za 2019 736.77 KB Sprawozdanie finansowe TARR S.A. za 2019 Pobierz
Uchwała 06/05/2020 Zarządu z dnia 27.05.2020 - Sprawozdanie finansowe TARR S.A. za 2019 54.87 KB Uchwała 06/05/2020 Zarządu z dnia 27.05.2020 - Sprawozdanie finansowe TARR S.A. za 2019 Pobierz
Sprawozdanie finansowe TARR S.A. za 2019 v2 3.02 MB Sprawozdanie finansowe TARR S.A. za 2019 v2 Pobierz
Sprawozdanie z badania TARR S.A. 2019 783.07 KB Sprawozdanie z badania TARR S.A. 2019 Pobierz
Sprawozdanie z działalności Zarządu TARR S.A. 720.66 KB Sprawozdanie z działalności Zarządu TARR S.A. Pobierz
Uchwała 05/05/2020 Zarządu z dnia 27.05.2020 - Sprawozdanie z działalności Zarządu TARR S.A. 40.93 KB Uchwała 05/05/2020 Zarządu z dnia 27.05.2020 - Sprawozdanie z działalności Zarządu TARR S.A. Pobierz
Sprawozdanie z działalności Zarządu TARR S.A. v2 722.91 KB Sprawozdanie z działalności Zarządu TARR S.A. v2 Pobierz
Podział zysku 725.06 KB Podział zysku Pobierz
Uchwała 07/05/2020 z dnia 27.05.2020 - Podział zysku 42.73 KB Uchwała 07/05/2020 z dnia 27.05.2020 - Podział zysku Pobierz
Sprawozdanie 882.87 KB Sprawozdanie Pobierz
Absolutorium - Prezes Zarządu 728.91 KB Absolutorium - Prezes Zarządu Pobierz
Absolutorium - Wiceprezes Zarządu 728.88 KB Absolutorium - Wiceprezes Zarządu Pobierz
Zaopiniowanie wyboru podmiotu 724.49 KB Zaopiniowanie wyboru podmiotu Pobierz
Uchwała 09/05/2020 Zarządu z dnia 27.05.2020 - Wybór podmiotu 50.81 KB Uchwała 09/05/2020 Zarządu z dnia 27.05.2020 - Wybór podmiotu Pobierz
Oferta - rejestr akcjonariuszy spółki JST 1.45 MB Oferta - rejestr akcjonariuszy spółki JST Pobierz
Wzór umowy - rejestr akcjonariuszy 372.51 KB Wzór umowy - rejestr akcjonariuszy Pobierz
PKO BP RA - przewodnik dla spółek 602.74 KB PKO BP RA - przewodnik dla spółek Pobierz
Prezentacja aplikacji 2.36 MB Prezentacja aplikacji Pobierz
Taryfa 101.81 KB Taryfa Pobierz

 

 

12.03.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 

Spółka z udziałem Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

EXEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

NIP: 956-229-55-31
KRS: 0000394866
strona www: https://exea.pl/
strona BIP: https://bip.exea.pl/

Realizacja obowiązku z art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami dotycząca podjętych uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz nadzorczego: