page background

O Agencji

O Agencji

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z wiodących instytucji otoczenia biznesu w województwie kujawsko–pomorskim. Od 1995 roku nieprzerwanie realizujemy zadania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim. Jako partner władz regionalnych i lokalnych aktywnie wpływamy na kształt gospodarki regionalnej oraz wizerunek i konkurencyjność regionu.

W ramach realizowanych działań podpowiadamy przedsiębiorcom jak usprawnić procesy zachodzące w firmach, analizujemy modele biznesowe i poziom gotowości eksportowej przedsiębiorstw. Pomagamy także wybrać najbardziej odpowiednie dla charakteru działalności rozwiązania z zakresu nowych technologii, których wdrożenie korzystnie wpłynie na funkcjonowanie firmy. Doradztwo, które prowadzimy w zakresie internacjonalizacji oraz rozszerzania działalności o nowe rynki, jest możliwe dzięki realizowaniu przez TARR licznych projektów międzynarodowych, w tym od ponad 20 lat ośrodka Enterprise Europe Network – wcześniej jako Euro Info Centre. Obok projektów kierowanych do już istniejących w regionie firm, realizujemy także inicjatywy dedykowane osobom chcącym założyć działalność gospodarczą oraz rozwijać swoje kompetencje, co w efekcie poprawia ich pozycję na kujawsko-pomorskim rynku pracy. 

TARR wspiera przedsiębiorców nie tylko merytorycznie, ale i przez dofinansowania ze środków europejskich. Dotychczas udzieliliśmy przedsiębiorcom dotacji o łącznej wartości ponad 1,7 mld zł.

Nasze działania stwarzają również doskonałe środowisko do prowadzenia działalności gospodarczej. Agencja w wyniku realizowanego projektu prowadzi Toruński Park Technologiczny, dzięki któremu przedsiębiorcy mają do dyspozycji 15 tys. m2 przestrzeni biurowej i przemysłowo technicznej oraz 30 ha terenów inwestycyjnych przy ul. przy ul. Włocławskiej i Andersa w Toruniu. 

Agencja, śledząc światowe trendy w rozwoju przedsiębiorczości stawia też na wspieranie transformacji cyfrowej . Doradztwo w tym zakresie oraz pomoc we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań oferuje utworzony z inicjatywy TARR IoT North Poland Hub. Celem Hubu jest intensyfikacja transformacji regionalnych przedsiębiorstw poprzez wspieranie w dostosowywaniu modeli biznesowych do wymogów cyfrowej gospodarki, W jego ramach przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą sprawdzić, które technologie najlepiej sprawdzą się w ich działalności, nawiązać relacje biznesowe z partnerami w zakresie automatyzacji produkcji i usług, a także skorzystać z usług pierwszego w Polsce Centrum Przetwarzania Danych - Exea Data Center. Zaprojektowano je z myślą o rozwiązaniach informatycznych Cloud Computing (przetwarzania w chmurze), tak by umożliwić firmom z regionu łatwe i szybkie wynajęcia infrastruktury lub oprogramowania bez ponoszenia kosztów ich zakupu.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to prężnie działająca struktura, która wyznacza standardy wsparcia przedsiębiorczości w regionie w oparciu o oczekiwania przedsiębiorstw, wieloletnie doświadczenie i zgromadzoną wiedzę. Wspieramy właścicieli firm i ich pracowników merytorycznie, jak i finansowo, aktywnie uczestnicząc w rozwoju i funkcjonowaniu kujawsko-pomorskiej społeczności przedsiębiorców.