Umiędzynarodowienie kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu

Umiędzynarodowienie kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu

Projekt „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR.

08.10.2021
Relacja z Wielobranżowej Misji Gospodarczej na Expo Dubaj 2020, 4-7 grudnia br.

W ramach Wielobranżowej Misji Gospodarczej na Expo Dubaj 2020 w dn. 4 - 7 grudnia, nasz region reprezentowało 27 zakwalifikowanych przedsiębiorstw z całego województwa (54 osoby) oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i TARR S.A.

6 grudnia br., miało miejsce Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, w którym uczestniczyli wysocy rangą przedstawiciele obydwu krajów, przedsiębiorcy zainteresowani wymianą gospodarczą i eksperci. Wydarzenie to było świetną okazją do zdobycia wiedzy na temat potrzeb i preferencji rynku bliskowschodniego, do wymiany doświadczeń i nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje z zakresu gospodarki cyfrowej, polskiego designu i bezpieczeństwa żywnościowego, a także oferty przedstawiające nasz kraj jako atrakcyjne miejsce do inwestowania, m.in. w czasie Wieczoru Województwa Dolnośląskiego i całego Dnia Polskiego, który przypadał 7 grudnia i zbiegł się z obchodami 50. rocznicy powstania Zjednoczonych Emigrantów Arabskich.

Podsumowując, uczestnictwo w Światowej Wystawie w dn. 4-7 grudnia na Expo Dubaj, należy uznać za niezwykle udane. Pragniemy także przypomnieć, że nieustannie służymy radą i pomocą oraz ufamy w powodzenie nie tylko bliskowschodnich projektów biznesowych przedsiębiorców z naszego regionu!

Misja Expo Dubaj 2020 odbyła się w ramach projektu "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu”, współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz środków unijnych z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

belka logotypów

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2021
Komunikat w sprawie Wielobranżowej Misji Gospodarczej dla przedsiębiorstw z listy rezerwowej

Informujemy, iż przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście rezerwowej opublikowanej w dn. 27 września 2021r. zostały zakwalifikowane do udziału w Wielobranżowej Misji Gospodarczej na Expo Dubaj 2020.

Szczegóły zostaną przesłane drogą e-mailową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.10.2021
Komunikat w sprawie wyboru przedsiębiorstw na misję medyczną Expo Dubaj 2020

Decyzją Zarządu TARR S.A. publikujemy listę przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w Misji Gospodarczej na Expo Dubaj 2020 dla branży medycznej.

Lista zakwalifikowanych firm dostępna jest -> TUTAJ.

 

 

 

 

 

 

01.10.2021
Komunikat dotyczący Misji Gospodarczej dla branży medycznej

Informujemy, iż w wyniku ogłoszonego naboru do udziału w Misji Gospodarczej dla branży medycznej na Expo 2020 w Dubaju (ZEA) w dn. 3-8 lutego 2022 r. zostało złożonych 16 aplikacji

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 5 ust. 4 listę zakwalifikowanych Przedsiębiorców do udziału w Misji Gospodarczej opublikujemy w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia rekrutacji tj. do 7 października 2021 r. 
 

 

 

 

29.09.2021
Informacja dla przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w Expo Dubaj 2020 oraz dla zainteresowanych nawiązaniem współpracy z krajami arabskimi 

W ramach trwających przygotowań do udziału w misji gospodarczej w Dubaju, zapraszamy Państwa do zapoznania się z praktycznym kompendium wiedzy "Kraje arabskie - encyklopedia gospodarcza", przygotowanym przez Regionalne Obserwatorium Gospodarcze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Opracowanie ma przybliżyć Państwu zagadnienie współpracy gospodarczej na obszarze krajów arabskich, specyfikę regionu i aspekty życia codziennego mające istotny wpływ na działalność biznesową.

Na stronie www.rog.kujawsko-pomorskie.pl znajdą Państwo niezbędne informacje i plik do pobrania

Link do publikacji ROG -> tutaj

 

 

 

 

 

27.09.2021
Komunikat w sprawie wyników naboru do Wielobranżowej Misji Gospodarczej Expo Dubaj 2020  

Decyzją Zarządu TARR S.A. publikujemy w załączeniu listę przedsiębiorstw zakwalifikowanych i listę rezerwową do udziału w Wielobranżowej Misji Gospodarczej na Expo Dubaj. 

Link do listy - tutaj

 

 

 

 

 

 

22.09.2021
Informacja w sprawie uzupełnień we wnioskach o udział w Wielobranżowej Misji Gospodarczej Expo Dubaj 2020  

Informujemy, iż część Wnioskodawców aplikujących o udział w Wielobranżowej Misji Gospodarczej Expo Dubaj 2020 została poproszona o dokonanie uzupełnień. 

W związku z tym listę firm zakwalifikowanych na misję gospodarczą ogłosimy 27.09.2021 r. (poniedziałek).

 

 

 

 

 

15.09.2021
Nabór uzupełniający do udziału w Misji Gospodarczej dla branży medycznej z dn. 15.09.2021 r.

Informujemy, iż w naborze nr 2/1.5.2/2021 nt. udziału w Misji Gospodarczej na Expo 2020 w Dubaju (ZEA) w dn. 2-8 lutego 2022 r. dla branży medycznej wpłynęło mniej wniosków niż zakładana liczba miejsc, wobec tego od 15 września 2021r. od godz. 15:00  do 30 września 2021 r. do godz. 12:00  trwa nabór uzupełniający nr 2U/1.5.2/2021

Wnioskodawcy, którzy złożyli aplikację w naborze nr 2/1.5.2/2021 po spełnieniu wszystkich kryteriów formalnych zostaną zakwalifikowani do udziału w Misji Gospodarczej. 

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe zapisy Regulaminu (oprócz § 4 ust. 1) nie uległy zmianie. 

- Regulamin uzupełniający z dn. 15.09.2021 r. 
- Załącznik nr 1 – Wniosek o udział w misji gospodarczej
- Załącznik nr 2 - Kryteria wyboru przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej
- Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis
- Załącznik nr 5 - Formularz ubiegania się o pomoc de minimis

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

belka logotypów

 

 

 

 

 

 

15.09.2021
Komunikat dotyczący Wielobranżowej Misji Gospodarczej z dn. 15.09.2021 r.

Informujemy, iż w wyniku ogłoszonego naboru do udziału w Wielobranżowej Misji Gospodarczej na Expo 2020 w Dubaju (ZEA) w dn. 4-8 grudnia 2022 r. zostało złożonych 27 aplikacji. 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 5 ust. 4 listę zakwalifikowanych Przedsiębiorców do udziału w Misji Gospodarczej opublikujemy w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia rekrutacji tj. do 22 września 2021 r. 
 

belka logotypów

 

 

 

 

 

02.08.2021

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w dwóch misjach gospodarczych organizowanych w ramach Światowej Wystawy Expo Dubaj 2020:

Wielobranżowa Misja Gospodarcza na Expo 2020 w Dubaju (ZEA) od 4 do 8 grudnia 2021 r. skierowana do regionalnych MŚP

oraz 

Misja Gospodarcza na Expo 2020 w Dubaju (ZEA)  od 3 do 8 luty 2022 r., skierowana do regionalnych MŚP reprezentujących branżę medyczną

Szczegółowe informację znajdują się tutaj.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE  NR 1/1.5.2/2021 na Misję Gospodarczą na Expo 2020 w Dubaju (ZEA) -Wielobranżowa z dn. 2 sierpnia 2021 r.

logotypy

W ramach projektu  „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Promocja  gospodarcza regionu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Partner projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” ogłasza nabór wniosków do udziału w Wielobranżowej Misji Gospodarczej na Expo 2020 w Dubaju (ZEA) od 4 do 8 grudnia 2021 r.

1.   Oferowane wsparcie.
2.   Kto może wziąć udział?
3.   Termin składania wniosków.
4.   Dokumentacja konkursowa.

1. Oferowane wsparcie:

•    koszty przelotu,
•    koszty transferu na lotnisko i z lotniska,
•    koszty transportu lokalnego każdego Uczestnika z miejsca zakwaterowania do miejsca spotkań oraz z lotniska do hotelu i/lub z lotniska na spotkania oraz z hotelu i/lub miejsca
spotkań na lotnisko zgodnie z Ramowym Harmonogramem Misji,
•    koszty zakwaterowania w hotelu o standardzie min. 3 gwiazdki wraz ze śniadaniami,
•    bilety wstępu na targi i/lub inne wydarzenia ujęte w Harmonogramie Misji.

Szacowany koszt Misji Gospodarczej dla 1 Uczestnika wynosi ok. 10 000,00 zł.

Pozostałe koszty Uczestnik Misji Gospodarczej ponosi we własny zakresie.

2. Kto może wziąć udział?

W organizowanej misji gospodarczej mogą wziąć udział przedsiębiorcy:

•    posiadający status mikro, małego, średniego przedsiębiorcy;
•    prowadzący działalność na terenie woj. kujawsko-pomorskiego;
•    spełniający kryteria dotyczące skorzystania z pomocy publicznej;
•    wpisujący się w tematykę organizowanej Misji Gospodarczej;
•    posiadający strategię rozwoju eksportu;
•    posługujący się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

3.   Termin składania wniosków.

Wymaganą dokumentację można składać od 2 sierpnia 2021 r. do 15 września 2021 r. do godz. 12:00, przesłaną na adres e-mailowy: misjeattarr [dot] org [dot] pl

4. Dokumentacja konkursowa:

Regulamin naboru na Misje Gospodarcze i Targi Zagraniczne – Wielobranżowa.
1.    Załącznik nr 1 – Wniosek o udział w misji gospodarczej.
2.    Załącznik nr 2 - Kryteria wyboru przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej.
3.    Załącznik nr 3 - Wzór Umowy udziału w misji gospodarczej.
4.    Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis.
5.    Załącznik nr 5 - Formularz ubiegania się o pomoc de minimis Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
6.    Załącznik nr 6 - Ramowy Harmonogram Misji Gospodarczej – wzór.
7.    Załącznik nr 7 - Oświadczenie Uczestnika o nawiązaniu kontaktów z podmiotami zagranicznymi w czasie Misji Gospodarczej – wzór.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej: www.tarr.org.pl w zakładce: Umiędzynarodowienie kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu.

 

Kontakt w sprawie Misji Gospodarczej:
Magdalena Frank
tel. (56) 699 55 25
e-mail: magdalena [dot] frankattarr [dot] org [dot] pl

 

OGŁOSZENIE O NABORZE  NR 2/1.5.2/2021 na Misję Gospodarczą na Expo 2020 w Dubaju (ZEA)  3-8 luty 2022 r., branża medyczna z dn. 2 sierpnia 2021 r.

logotypy

 

W ramach projektu  „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Promocja  gospodarcza regionu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Partner projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” ogłasza nabór wniosków do udziału w Misji Gospodarczej na Expo 2020 w Dubaju (ZEA) od 3 do 8 lutego 2022 r. dedykowanej branży medycznej.

1.   Oferowane wsparcie.
2.   Kto może wziąć udział?
3.   Termin składania wniosków.
4.   Dokumentacja konkursowa.

1. Oferowane wsparcie:

•    koszty przelotu,
•    koszty transferu na lotnisko i z lotniska,
•    koszty transportu lokalnego każdego Uczestnika z miejsca zakwaterowania do miejsca spotkań oraz z lotniska do hotelu i/lub z lotniska na spotkania oraz z hotelu i/lub miejsca
spotkań na lotnisko zgodnie z Ramowym Harmonogramem Misji,
•    koszty zakwaterowania w hotelu o standardzie min. 3 gwiazdki wraz ze śniadaniami,
•    bilety wstępu na targi i/lub inne wydarzenia ujęte w Harmonogramie Misji.

Szacowany koszt Misji Gospodarczej dla 1 Uczestnika wynosi ok. 10 000,00 zł.

Pozostałe koszty Uczestnik Misji Gospodarczej ponosi we własny zakresie.

2. Kto może wziąć udział?

W organizowanej misji gospodarczej mogą wziąć udział przedsiębiorcy:

•    posiadający status mikro, małego, średniego przedsiębiorcy;
•    prowadzący działalność na terenie woj. kujawsko-pomorskiego;
•    spełniający kryteria dotyczące skorzystania z pomocy publicznej;
•    wpisujący się w tematykę organizowanej Misji Gospodarczej;
•    posiadający strategię rozwoju eksportu;
•    posługujący się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

3.   Termin składania wniosków.

Wymaganą dokumentację można składać od 2 sierpnia 2021 r. do 15 września 2021 r. do godz. 12:00, przesłaną na adres e-mailowy: misjeattarr [dot] org [dot] pl

4. Dokumentacja konkursowa:

Regulamin naboru na Misje Gospodarcze i Targi Zagraniczne -Medyczna.
1.    Załącznik nr 1 – Wniosek o udział w misji gospodarczej.
2.    Załącznik nr 2 - Kryteria wyboru przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej.
3.    Załącznik nr 3 - Wzór Umowy udziału w misji gospodarczej.
4.    Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis.
5.    Załącznik nr 5 - Formularz ubiegania się o pomoc de minimis Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
6.    Załącznik nr 6 - Ramowy Harmonogram Misji Gospodarczej – wzór.
7.    Załącznik nr 7 - Oświadczenie Uczestnika o nawiązaniu kontaktów z podmiotami zagranicznymi w czasie Misji Gospodarczej - wzór.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru zawiera Regulamin naboru, dostępny na stronie internetowej: www.tarr.org.pl w zakładce: Umiędzynarodowienie kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu.

Kontakt w sprawie Misji Gospodarczej:
Magdalena Frank
tel. (56) 699 55 25
e-mail: magdalena [dot] frankattarr [dot] org [dot] pl

 

Projekt „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR. Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, co wpłynie na:

  • podejmowanie aktywności oraz rozwijanie działalności eksportowej,
  • promocję lub wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych,
  • promocję gospodarczą regionu.

Dla kogo?

Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

  • mikro
  • mali
  • średni

Na co?

Dofinansowanie do:

  • promocji postaw proeksportowych przedsiębiorstw zapewniających kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych,
  • udziału przedsiębiorców w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych,
  • wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach docelowych,
  • promocji gospodarczej regionu.

Okres realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 9 743 978,01 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 8 267 299,96 zł.

Partnerzy projektu:

Projekt jest realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (Partner projektu) wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Lider projektu).

Biuro projektu:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Włocławska 167, 87-100 Toruń

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00

tel.: 56 699 55 00, e-mail: sekretariatattarr [dot] org [dot] pl

tel.: 56 699 55 25, e-mail: misjeattarr [dot] org [dot] pl

Biuro projektu:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Włocławska 167, 87-100 Toruń

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00

tel.: 56 699 55 00, e-mail: sekretariatattarr [dot] org [dot] pl

tel.: 56 699 55 25, e-mail: misjeattarr [dot] org [dot] pl

NABÓR NR 1/1.5.2/2021 na Misję Gospodarczą na Expo 2020 w Dubaju (ZEA) -Wielobranżowa z dn. 2 sierpnia 2021 r.

Załączniki do Regulaminu:

NABÓR NR 2/1.5.2/2021 na Misję Gospodarczą na Expo 2020 w Dubaju (ZEA)  3-8 luty 2022 r., branża medyczna z dn. 2 sierpnia 2021 r.

Załączniki do Regulaminu: