Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim

logotyp projektu zielony trójkąt z nałożonym niedomkniętym szarym konturem trójkąta, poniżej napis Dotacja na start!

belka

 

08.07.2022
Komunikat do naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (przedłużone wsparcie pomostowe) nr 2/2022

Poniżej zamieszczamy informację o wynikach oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach naboru nr 2/2022:

 

13.06.2022
Ogłosiliśmy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (przedłużone wsparcie pomostowe) - nr 2/2022

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie w postaci przedłużonego wsparcia pomostowego jest przeznaczone jedynie dla uczestników Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”, którzy podpisali umowy o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego). 

Przedłużone wsparcie pomostowe jest przewidziane na kolejne 3 miesiące (po pierwszych 6 miesiącach objęcia wsparciem pomostowym podstawowym), w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł.

Przedłużone wsparcie pomostowe może być przyznane jedynie w uzasadnionych przypadkach, np.:
Uczestnikom projektu, którzy wykażą, iż prowadzą działalność gospodarczą wymagającą w początkowym okresie działalności większych nakładów finansowych w stosunku do osiąganych korzyści lub gdy wystąpiły inne okoliczności, które nie mogły zostać przewidziane na etapie tworzenia biznesplanu (pod uwagę będą brane, np. rodzaj prowadzonej działalności, podatność na zjawisko sezonowości, sytuacja finansowa prowadzonej działalności gospodarczej).

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

 • podpisali umowy o przyznanie wsparcia finansowego (w tym dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego),
 • otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
 • nadal korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego,
 • rozliczyli po dniu 01.05.2022r. podstawowe wsparcie pomostowe, które zostało im przyznane na okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (tj. złożyli ostatnie rozliczenie finansowego podstawowego wsparcia pomostowego oraz w terminie po 01.05.2022r. otrzymali wiadomość mailową informującą o akceptacji przesłanej dokumentacji i wypłacie wsparcia).

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 21.06.2022 r. od godz. 8:00 do 23.06.2022 r. do końca dnia.

Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce Nabory wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce Dokumenty projektowe.

31.05.2022
Komunikat do naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (przedłużone wsparcie pomostowe) nr 1/2022

Poniżej zamieszczamy informację o  wynikach oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach naboru nr 1/2022:

04.05.2022
Ogłosiliśmy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (przedłużone wsparcie pomostowe) - nr 1/2022

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie w postaci przedłużonego wsparcia pomostowego jest przeznaczone jedynie dla uczestników Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”, którzy podpisali umowy o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego).

Przedłużone wsparcie pomostowe jest przewidziane na kolejne 3 miesiące (po pierwszych 6 miesiącach objęcia wsparciem pomostowym podstawowym), w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł.

Przedłużone wsparcie pomostowe może być przyznane jedynie w uzasadnionych przypadkach, np.:

Uczestnikom projektu, którzy wykażą, iż prowadzą działalność gospodarczą wymagającą w początkowym okresie działalności większych nakładów finansowych w stosunku do osiąganych
przychodów lub gdy wystąpiły inne okoliczności, które nie mogły zostać przewidziane na etapie tworzenia biznesplanu (pod uwagę będą brane, np. rodzaj prowadzonej działalności, podatność na
zjawisko sezonowości, sytuacja finansowa prowadzonej działalności gospodarczej).

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy

a) podpisali umowy o przyznanie wsparcia finansowego (w tym dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego);

b) otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

c) rozliczyli do dnia 30.04.2022r. podstawowe wsparcie pomostowe, które zostało im przyznane na okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (tj. złożyli do dnia 30.04.2022r. rozliczenie ostatniej transzy finansowego podstawowego wsparcia pomostowego i w terminie do 30.04.2022r. otrzymali wiadomość mailową informującą o akceptacji przesłanej dokumentacji i wypłacie wsparcia).

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 11.05.2022r. od godz. 8:00 do 13.05.2022 r. do końca dnia.

 

 

10.01.2022
Komunikat do naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego nr 8/2021
16.12.2021
Ogłosiliśmy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) - nr 8/2021

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

 

 • zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i 
 • ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
 • zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

 
Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 28.12.2021 r. od godz. 8:00 do 30.12.2021 r. do końca dnia.

Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce Nabory wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce Dokumenty projektowe.

29.11.2021
Ogłosiliśmy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) - nr 7/2021

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

 • zawarli umowy uczestnictwa w projekcie
  z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
 • zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

 
Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 06.12.2021 r. od godz. 8:00 do 08.12.2021 r. do końca dnia.
Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce Nabory wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce Dokumenty projektowe.
 

03.11.2021
Ogłosiliśmy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) - nr 6/2021

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

 • zawarli umowy uczestnictwa w projekcie
  z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i 
 • ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie 
  o ukończeniu szkolenia lub
 • zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

 
Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 16.11.2021 r. od godz. 8:00 do 19.11.2021 r. do końca dnia.
Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce Nabory wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce Dokumenty projektowe.

 

15.10.2021
Wydłużenie oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – dotyczy naboru nr 4/2021

Informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (Aktualizacja z 21.04.2021 r.), Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu terminu weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w ramach naboru nr 4/2021 do dnia 25 października 2021 r.

30.09.2021
Ogłosiliśmy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) - nr 5/2021

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

•    zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i 
•    ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
•    zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 08.10.2021 r. od godz. 8:00 do 13.10.2021 r. do końca dnia.

Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce Nabory wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce Dokumenty projektowe.

20.09.2021
Wydłużenie oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, publikacja list rankingowych – dotyczy naboru nr 4/2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (Aktualizacja z 21.04.2021 r.) Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu terminu weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w ramach naboru nr 4/2021 do dnia 15 października 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z przedłużającą się oceną złożonych wniosków publikowane będą częściowe listy rankingowe reprezentujące wyniki dokonanych ocen wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Prosimy o śledzenia komunikatów umieszczanych w zakładce Aktualności na stronie projektu TARR S.A oraz Partnera Projektu – Gminy Miasta Włocławek.
 

08.09.2021
Komunikat do naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego nr 2/2021 – listy rankingowe
02.09.2021
Wydłużenie oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – dotyczy naboru nr 4/2021

Informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (Aktualizacja z 21.04.2021 r.) Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu terminu weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w ramach naboru nr 4/2021 do dnia 20 września 2021 r.
 

 

19.08.2021
Wydłużenie oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – dotyczy naborów nr 2/2021

Informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (Aktualizacja z 21.04.2021 r.) Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu terminu weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w ramach naborów nr 2/2021 do dnia 03 września 2021 r.

 

09.08.2021
Komunikat do naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego nr 3/2021 – listy rankingowe

Poniżej zamieszczamy informację o wynikach oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla naboru nr 3/2021:

 

30.07.2021
Wydłużenie oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – dotyczy naborów nr 3/2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (Aktualizacja z 21.04.2021 r.) Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu terminu weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w ramach naborów nr 3/2021 do dnia 6 sierpnia 2021 r.

 

30.07.2021
Wydłużenie oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – dotyczy naborów nr 2/2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (Aktualizacja z 21.04.2021 r.) Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu terminu weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w ramach naborów nr 2/2021 do dnia 20 sierpnia 2021 r.

 

28.07.2021
UWAGA: Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. Instrukcji zabezpieczenia realizacji umów

Pragniemy poinformować, iż został zaktualizowany załącznik nr 5 Instrukcja realizacji zabezpieczenia umów do Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości z dnia 21.04.2021

Lista załączników do Instrukcji realizacji zabezpieczenia umów:

Instrukcja prawidłowego zabezpieczenia umów
Zał. 1 Deklaracja wyboru zabezpieczenia
Zał. 2 Warunki wniesienia zabezpieczenia
Zał. 3 Oświadczenie Poręczyciela
Zał. 4 Zgoda Współmałżonka Poręczyciela
Zał. 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku
Zał. 6 Klauzula informacyjna RODO
Zał. 7 Zaświadczenie o zatrudnieniu
Zał. 8a Zgoda Współmałżonka Uczestnika projektu
Zał. 8b Zgoda Współmałżonka Uczestnika projektu
Zał. 9 Deklaracja wekslowa osoba fizyczna
Zał. 10 Deklaracja wekslowa osoba fizyczna
Zał. 11 Deklaracja wekslowa osoba prawna
Zał. 12 Wzór weksla
Zał. nr 13 Wzór Umowy poręczenia

Aktualne dokumenty znajdują się w zakładce: DOKUMENTY PROJEKTOWE.

 

21.07.2021
Ogłosiliśmy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) - nr 4/2021

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”.

 

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

 • zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i 
 • ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
 • zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

 

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 02.08.2021 r. od godz. 8:00 do 05.08.2021 r. do końca dnia.

Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce Nabory wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem,  Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce Dokumenty projektowe.

 

12.07.2021
Komunikat do naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego nr 1/2021 – listy rankingowe
09.07.2021
Wydłużenie oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – dotyczy naborów nr 2/2021 i nr 3/2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (Aktualizacja z 21.04.2021 r.) Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu terminu weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w ramach naborów nr 2/2021 i nr 3/2021 do dnia 30 lipca 2021 r.

28.06.2021
Wydłużenie oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – dotyczy naboru nr 1/2021
Informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (Aktualizacja z 21.04.2021 r.) Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu terminu weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w ramach naboru nr 1/2021 do dnia 06 lipca 2021 r.
11.06.2021
Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 3/DnS/2021 – Listy rankingowe z II etapu rekrutacji

Poniżej publikujemy listy rankingowe z II etapu rekrutacji (spotkania z doradcą zawodowym) przeprowadzonego w ramach rundy rekrutacyjnej nr 3/DnS/2021.

 

02.06.2021
Ogłosiliśmy uzupełniający nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) dla Uczestników projektu z grup szkoleniowych nr 1, 2 i 3 – Nabór nr 3/2021

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

a) zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i
b) ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
c) zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 11.06.2021 r. od godz. 8:00 do 11.06.2021 r. do końca dnia.

Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce NABORY.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce WNIOSKOWANIE O DOTACJE – DOKUMENTY PROJEKTOWE.

27.05.2021
Wydłużenie terminu wyboru (rekrutacji) Kandydatów do projektu – dotyczy rundy rekrutacyjnej nr 3/DnS/2021

Szanowni Państwo,

W związku z rezygnacją osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym, z udziału w ww. etapie rekrutacji oraz koniecznością objęcia doradztwem zawodowym kolejnych osób zainteresowanych udziałem w projekcie (z listy rankingowej rezerwowej z I etapu rekrutacji – oceny formalnej) informujemy, że zgodnie z § 5 ust. 26 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników (Aktualizacja z 18.03.2021 r.) Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu terminu wyboru (rekrutacji) Kandydatów do projektu, którzy złożyli formularze rekrutacyjne w ramach rundy rekrutacyjnej nr 3/DnS/2021 do dnia 11.06.2021 r.

Oznacza to, iż do dnia 11.06.2021 r. zostaną opublikowane listy  rankingowe z II etapu rekrutacji.

27.05.2021
Ogłosiliśmy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) dla Uczestników projektu z grup szkoleniowych nr 4 i 5 – Nabór nr 2/2021

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

a) zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i
b) ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
c) zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 07.06.2021 r. od godz. 8:00 do 10.06.2021 r. do końca dnia.

Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce NABORY.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce WNIOSKOWANIE O DOTACJE – DOKUMENTY PROJEKTOWE.

17.05.2021
Ogłosiliśmy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe) dla Uczestników projektu z grup szkoleniowych nr 1, 2 i 3

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

a) zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.;
b) ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
c) zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 25.05.2021 r. od godz. 8:00 do 28.05.2021 r. do końca dnia.

Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce NABORY.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce WNIOSKOWANIE O DOTACJE – DOKUMENTY PROJEKTOWE.

12.05.2021
Listy rankingowe – Runda rekrutacyjna nr 3/DnS/2021 – Korekta informacji

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy  korektę listy rankingowej rezerwowej z I etapu rekrutacji (oceny formalnej) przeprowadzonej w ramach rundy rekrutacyjnej nr 3/DnS/2021.

Lista rankingowa rezerwowa z I etapu rekrutacji

W ramach rundy rekrutacyjnej nr 3/DnS/2021 do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wpłynęło 172 formularzy rekrutacyjnych. Do oceny formalnej skierowano 160 formularzy rekrutacyjnych, pozostałe złożone formularze zostały wycofane lub nie podlegały rozpatrzeniu z powodu wielokrotnego złożenia przez jednego Kandydata. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, do II etapu rekrutacji zostało skierowanych 68 osób, 23 formularze rekrutacyjne zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów formalnych obligatoryjnych, natomiast 69 osób nie zostało zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji z powodu wyczerpania dostępnych miejsc.

05.05.2021
Listy rankingowe – Runda rekrutacyjna nr 3/DnS/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listy rankingowe:  podstawową i rezerwową z I etapu rekrutacji (oceny formalnej) przeprowadzonej w ramach rundy rekrutacyjnej nr 3/DnS/2021.

Lista rankingowa podstawowa zawiera listę Kandydatów, którzy zakwalifikowali się do II etapu rekrutacji tj. spotkania z doradcą zawodowym. Natomiast lista rankingowa rezerwowa – listę Kandydatów, których formularze rekrutacyjne spełniły wszystkie kryteria oceny formalnej i uzyskały pozytywną ocenę, ale z powodu wyczerpania dostępnych miejsc Kandydaci nie zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji.

W ramach rundy rekrutacyjnej nr 3/DnS/2021 do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wpłynęło 171 formularzy rekrutacyjnych. Do oceny formalnej skierowano 158 formularzy rekrutacyjnych, pozostałe złożone formularze zostały wycofane lub nie podlegały rozpatrzeniu z powodu wielokrotnego złożenia przez jednego Kandydata. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, do II etapu rekrutacji zostało skierowanych 68 osób, 22 formularze rekrutacyjne zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów formalnych obligatoryjnych, natomiast 68 osób nie zostało zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji z powodu wyczerpania dostępnych miejsc.

04.05.2021
Gmina Miasto Włocławek ogłosiła nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Dotacja na start – Runda rekrutacyjna nr 5/DNS/2021

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkających lub uczących się na terenie Gminy Miasta Włocławek (powiat: M. Włocławek).

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 10.05.2021 r. od godz. 8.00 do dnia 21.05.2021 do końca dnia za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastartatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl.

Zobacz pełną treść ogłoszenia

21.04.2021
UWAGA: Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. wnioskowania o przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego

Pragniemy poinformować, iż został zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz następujące załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe)
Załącznik nr 1a – Wzór biznesplanu – cześć opisowa
Załącznik nr 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
Załącznik nr 4 – Wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe)
Załącznik nr 7 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 9 – Wzór umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 10 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatków w ramach finansowego podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Aktualne dokumenty znajdują się w zakładce: DOKUMENTY PROJEKTOWE.
 

08.04.2021
Wydłużenie oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych – dotyczy rundy rekrutacyjnej nr 3/DnS/2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z § 5 ust. 29 pkt. 1) Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników (Aktualizacja z 18.03.2021 r.) Zarząd TARR S.A. podjął decyzję o wydłużeniu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 3/DnS/2021 do dnia 28 kwietnia 2021 r.

18.03.2021
UWAGA: Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. rekrutacji

Pragniemy poinformować, iż został zaktualizowany Regulamin projektu i rekrutacji uczestników. Zmianie uległ zapis w §5 ust. 29 pkt. 21) ww. Regulaminu. Rozszerzona została lista przypadków, w których Kandydat znajdujący się na liście rankingowej rezerwowej z I etapu może zostać skierowany na rozmowę z doradcą zawodowym tj. do II etapu rekrutacji.

Aktualny dokument znajduje się w zakładce: DOKUMENTY PROJEKTOWE.

09.03.2021
Spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie – rejestracja zakończona

W związku z ogromnym zainteresowaniem spotkaniem informacyjnym  pt. Dotacja na start w biznesie, które odbędzie się w dniu 10.03 br. o godz. 10.00 pragniemy poinformować, iż  zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na ww. wydarzenie.

05.03.2021
Gmina Miasto Włocławek ogłosiła nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Dotacja na start – Runda rekrutacyjna nr 4/DNS/2021

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkających lub uczących się na terenie Gminy Miasta Włocławek (powiat: M. Włocławek).

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 15.03.2021 r. od godz. 8:00 do 26.03.2021 r. do końca dnia za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastartatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl.

Zobacz pełną treść ogłoszenia: http://www.wloclawek.pl

03.03.2021
Spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Gmina Miasto Włocławek zapraszają osoby powyżej 29 roku życia, bezrobotne, bierne zawodowo, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie.

Termin spotkania:

10.03.2021 r., w godz. 10:00 – 12:00.

Miejsce spotkania:

on-line – MS Teams

Tematyka spotkania:

 • zasady udziału w projekcie „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”;
 • możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Link do spotkania zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.

03.03.2021
Potwierdzanie statusu osoby bezrobotnej/biernej zawodowo na rynku pracy w ramach projektu – wymagane dokumenty

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  od 01.01.2021 r. zmieniły się zasady potwierdzania statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, tj. wprowadzono obowiązek potwierdzania urzędowym dokumentem statusu uczestników na rynku pracy. Z uwagi na powyższe osoby ubiegające się
o uczestnictwo w projekcie zobowiązane będą do przedstawienia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które potwierdzi ich status na rynku pracy jako osób bezrobotnych/biernych zawodowo w dniu jego wydania, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy nie jest konieczne przedstawienie niniejszego zaświadczenia, bo właściwym dokumentem może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.

Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od daty jego wydania. Wymagane jest posiadanie aktualnego zaświadczenia z ZUS lub urzędu pracy na moment rekrutacji i pierwszej formy wsparcia w projekcie.

O zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można ubiegać się składając np. wniosek na druku US-7 lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Poniżej wzory dokumentów do wykorzystania:

02.03.2021
Webinarium pt. „Własna firma dla niepracujących 30+”

Zapraszamy do udziału w  bezpłatnym  webinarium na temat wsparcia z funduszy europejskich dla osób, które nie pracują, ukończyły 30 lat i planują założyć własną działalność gospodarczą.

Podczas webinarium zaprezentowany zostanie projekt „Dotacja na start”. Uczestnicząc w spotkaniu dowiesz się jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w projekcie i zakończyć go sukcesem – założeniem własnej firmy.

Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 8.03.2021 r. w godzinach 10:00 – 11:40.

Organizator:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku
ul. Bechiego 2
tel. 54 235 67 12, 54 235 67 21

Więcej o spotkaniu: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=283

25.02.2021
Kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych – Runda rekrutacyjna nr 3/DnS/2021

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkające lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 15.03.2021 r. od godz. 8:00 do 26.03.2021 r. do końca dnia.

Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce NABÓR DO PROJEKTU.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem,  Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE.

23.02.2021
UWAGA: Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. rekrutacji

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż został zaktualizowany Regulamin projektu i rekrutacji uczestników oraz następujące załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 1a – Wzór oświadczenia osoby uczącej się
Załącznik nr 1b – Wzór oświadczenia osoby o niskich kwalifikacjach
Załącznik nr 1c – Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 2 – Wzór karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Aktualne dokumenty znajdują się  w zakładce: REKRUTACJA – DOKUMENTY PROJEKTOWE.

15.02.2021
Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 1/DnS/2020 – Listy rankingowe z II etapu rekrutacji

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listy rankingowe z II etapu rekrutacji (spotkania z doradcą zawodowym) przeprowadzonego w ramach rundy rekrutacyjnej nr 1/DnS/2020.

21.01.2021
Komunikat do naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach rundy rekrutacyjnej nr 1/DnS/2020 – Lista rankingowa z I etapu rekrutacji

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy listę rankingową  podstawową z I etapu rekrutacji (oceny formalnej) przeprowadzonej w ramach rundy rekrutacyjnej nr 1/DnS/2020.

Lista rankingowa z I etapu rekrutacji

Jednocześnie informujemy, iż lista rankingowa zawiera jedynie listę Kandydatów, którzy zakwalifikowali się do II etapu rekrutacji tj. spotkania z doradcą zawodowym.

W ramach rundy rekrutacyjnej nr 1/DnS/2020 do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wpłynęło 105 formularzy rekrutacyjnych. Do oceny formalnej skierowano 92 formularze rekrutacyjne, pozostałe złożone formularze zostały wycofane lub Kandydaci rezygnowali z ubiegania się o uczestnictwo w projekcie.
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, do II etapu rekrutacji zostały skierowane 73 osoby, 18 formularzy rekrutacyjnych zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów formalnych obligatoryjnych, 1 Kandydat zrezygnował z ubiegania się o uczestnictwo w projekcie na etapie oceny formalnej.

10.12.2020

Dziękujemy za udział w spotkaniu informacyjnym on-line pt. Dotacja na start w biznesie, które odbyło się w dniu 09.12.2020 r.

Prezentacja ze spotkania

04.12.2020
Zmiana w dokumentacji projektowej dot. rekrutacji

UWAGA!!! Zmieniony został wzór oświadczenia osoby o niskich kwalifikacjach  – załącznik nr 1a do Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.
Aktualny dokument znajduje się  w zakładce: DOKUMENTY PROJEKTOWE.

03.12.2020
Gmina Miasto Włocławek ogłosiła II nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Dotacja na start – Runda rekrutacyjna nr 2/DnS/2020

Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkających lub uczących się na terenie Gminy Miasta Włocławek (powiat: M. Włocławek).

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 14.12.2020 r. od godz. 8:00 do 31.12.2020 r. do końca dnia za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastartatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl.

Zobacz pełną treść ogłoszenia: http://www.wloclawek.pl

03.12.2020
Spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Gmina Miasto Włocławek zapraszają osoby powyżej 29 roku życia, bezrobotne, bierne zawodowo, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line pt. Dotacja na start w biznesie.

Termin spotkania:

09.12.2020 r., w godz. 10:00 – 12:00.

Miejsce spotkania:

on-line – MS Teams

Tematyka spotkania:

 • zasady udziału w projekcie „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”;
 • możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Link do spotkania zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.

01.12.2020
Ogłosiliśmy I nabór formularzy rekrutacyjnych – Runda rekrutacyjna nr 1/DnS/2020

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, mieszkające lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać w okresie od 14.12.2020 r. od godz. 8:00 do 31.12.2020 r. do końca dnia.

Ogłoszenie o naborze umieściliśmy w zakładce NABORY WNIOSKÓW.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem,  Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz dokumentacją, która znajduje się w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE.

27.11.2020
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją projektową!

Szczegółowe informacje dotycząca etapu rekrutacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz wzory dokumentów oraz dokumentacja związana bezpośrednio z wnioskowaniem o wsparcie finansowe znajdują się w zakładce: DOKUMENTY PROJEKTOWE

Już wkrótce ogłoszony zostanie termin pierwszej rundy rekrutacyjnej.

26.10.2020

Szanowni Państwo,

Przekazaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty projektowe do Instytucji  Zarządzającą RPO WK-P tj. Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie oczekujemy na ich akceptację

Liczymy, że już niebawem zaprosimy Państwa do udziału w projekcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej TARR S.A oraz Partnera Projektu – Gminy Miasta Włocławek.

25.09.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie  „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”, tj. Regulaminów: rekrutacji i przyznania wsparcia finansowego.

Publikacja dokumentacji na stronie internetowej oraz ogłoszenie rekrutacji  do projektu nastąpi po uzyskaniu akceptacji ww. dokumentacji przez Instytucję  Zarządzającą RPO WK-P tj. Urząd Marszałkowski.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej TARR S.A oraz Partnera Projektu – Gminy Miasta Włocławek.

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
(przedłużone wsparcie pomostowe)
nr 2/2022 z dnia 13.06.2022 r. 

 
(dotyczy Uczestników projektu, którzy nadal korzystają z podstawowego wsparcia finansowego oraz tych, którzy złożyli ostatnie rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego oraz w terminie po 01.05.2022 r. otrzymali wiadomość mailową o akceptacji przesłanej dokumentacji i wypłacie wsparcia) 

w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (przedłużone wsparcie pomostowe).

I. Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 21.06.2022 r. od godz. 8:00 do 23.06.2022 r. do końca dnia.

II. Kto może złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego:

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie w postaci przedłużonego wsparcia pomostowego jest przeznaczone jedynie dla uczestników Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”, którzy podpisali umowy o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego). 

Przedłużone wsparcie pomostowe jest przewidziane na kolejne 3 miesiące (po pierwszych 6 miesiącach objęcia wsparciem pomostowym podstawowym), w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł.

Przedłużone wsparcie pomostowe może być przyznane jedynie w uzasadnionych przypadkach, np.:
Uczestnikom projektu, którzy wykażą, iż prowadzą działalność gospodarczą wymagającą w początkowym okresie działalności większych nakładów finansowych w stosunku do osiąganych korzyści lub gdy wystąpiły inne okoliczności, które nie mogły zostać przewidziane na etapie tworzenia biznesplanu (pod uwagę będą brane, np. rodzaj prowadzonej działalności, podatność na
zjawisko sezonowości, sytuacja finansowa prowadzonej działalności gospodarczej).

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

a) podpisali umowy o przyznanie wsparcia finansowego w tym dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego),

b) otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

c) nadal korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego,

d) rozliczyli po dniu 01.05.2022r. podstawowe wsparcie pomostowe, które zostało im przyznane na okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (tj. złożyli ostatnie rozliczenie finansowego podstawowego wsparcia pomostowego oraz w terminie po 01.05.2022r. otrzymali wiadomość mailową informującą o akceptacji przesłanej dokumentacji i wypłacie wsparcia).

III. Miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wypełnione i kompletne dokumenty o przyznanie wsparcia finansowego (Wniosek wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

Datą złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego jest data wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Uczestnika projektu należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl bądź kontaktu telefonicznego.

Każdy Uczestnik projektu, po złożeniu dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym wniosku, który będzie jedocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.

UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl. Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

Zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostały szczegółowo opisane w §7 (wsparcie pomostowe) Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia finansowego oraz wzory dokumentów zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl w zakładce Dokumenty projektowe
________________________________________________________

Informacji dotyczących naboru udziela:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastartatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuroatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzorami dokumentów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
(przedłużone wsparcie pomostowe)
nr 1/2022 z dnia 04.05.2022 r. 

 
(dla Uczestników projektu, którzy do dnia 30.04.2022r. złożyli rozliczenie ostatniej transzy finansowego podstawowego wsparcia pomostowego i w terminie do 30.04.2022r. otrzymali wiadomość mailową o akceptacji przesłanej dokumentacji i wypłacie wsparcia)  

w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (przedłużone wsparcie pomostowe).

I. Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 11.05.2022 r. od godz. 8:00 do 13.05.2022 r. do końca dnia.

II. Kto może złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego:

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie w postaci przedłużonego wsparcia pomostowego jest przeznaczone jedynie dla uczestników Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”, którzy podpisali umowy o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego).

Przedłużone wsparcie pomostowe jest przewidziane na kolejne 3 miesiące (po pierwszych 6 miesiącach objęcia wsparciem pomostowym podstawowym), w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł.

Przedłużone wsparcie pomostowe może być przyznane jedynie w uzasadnionych przypadkach, np.:
Uczestnikom projektu, którzy wykażą, iż prowadzą działalność gospodarczą wymagającą
w początkowym okresie działalności większych nakładów finansowych w stosunku do osiąganych
przychodów lub gdy wystąpiły inne okoliczności, które nie mogły zostać przewidziane na etapie
tworzenia biznesplanu (pod uwagę będą brane, np. rodzaj prowadzonej działalności, podatność na
zjawisko sezonowości, sytuacja finansowa prowadzonej działalności gospodarczej).

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

a) podpisali umowy o przyznanie wsparcia finansowego (w tym dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego);

b) otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

c) rozliczyli do dnia 30.04.2022r. podstawowe wsparcie pomostowe, które zostało im przyznane na okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (tj. złożyli do dnia 30.04.2022r. rozliczenie ostatniej transzy finansowego podstawowego wsparcia pomostowego i w terminie do 30.04.2022r. otrzymali wiadomość mailową informującą o akceptacji przesłanej dokumentacji i wypłacie wsparcia).

III. Miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie wsparcie fiansowego:

Wypełnione i kompletne dokumenty o przyznanie wsparcia finansowego (Wniosek wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

Datą złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego jest data wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Uczestnika projektu należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl ()   bądź kontaktu telefonicznego.

Każdy Uczestnik projektu, po złożeniu dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym wniosku, który będzie jedocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.

UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl (). Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

Zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostały szczegółowo opisane w §7 (wsparcie pomostowe) Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia finansowego oraz wzory dokumentów zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl w zakładce Dokumenty projektowe

________________________________________________________

Informacji dotyczących naboru udziela:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl 

Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastartatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl 

BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuroatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzorami dokumentów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

 

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
(dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe)
nr 8/2021 z dnia 16.12.2021 r.
 
(dotyczy Uczestników projektu z terenu woj. kujawsko-pomorskiego)
w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
w województwie kujawsko-pomorskim”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie
 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe).

I. Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 28.12.2021 r. od godz. 8:00 do 30.12.2021 r. do końca dnia.

II. Kto może złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego:

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnieniaw województwie kujawsko-pomorskim”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

a) zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i
b) ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
c) zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

III. Miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wypełnione i kompletne dokumenty o przyznanie wsparcia finansowego (Wniosek wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl. Do dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego proszę załączyć także pliki Excel Biznesplanu – cześć finansowa.

Datą złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego jest data wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Uczestnika projektu należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl bądź kontaktu telefonicznego.

Każdy Uczestnik projektu, po złożeniu dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym wniosku, który będzie jedocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.

UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl. Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

Zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostały szczegółowo opisane w §6 (dotacja) i §7 (wsparcie pomostowe) Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia finansowego oraz wzory dokumentów zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl w zakładce Dokumenty projektowe

IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania wsparcia finansowego (dotacji).

Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestnika projektu pisemnej informacji o wyniku oceny.

Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu oceny (tj. oceny formalnej lub oceny merytorycznej).

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w §8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
________________________________________________________

Informacji dotyczących naboru udziela:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastartatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel.: 54 423 20 00, e-mail: biuroatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzorami dokumentów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
 

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
(dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe)
nr 7/2021 z dnia 29.11.2021 r.
 
(dotyczy Uczestników projektu z terenu woj. kujawsko-pomorskiego)
w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
w województwie kujawsko-pomorskim”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości
i samozatrudnienia w regionie
 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
(dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe)
nr 7/2021 z dnia 29.11.2021 r.
 
(dotyczy Uczestników projektu z terenu woj. kujawsko-pomorskiego)
w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,

Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe).

I. Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:
Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 06.12.2021 r. od godz. 8:00 do 08.12.2021 r. do końca dnia.

II. Kto może złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego:
Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:
a) zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i
b) ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
c) zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

III. Miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:
Wypełnione i kompletne dokumenty o przyznanie wsparcia finansowego (Wniosek wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl. Do dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego proszę załączyć także pliki Excel Biznesplanu – cześć finansowa.

Datą złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego jest data wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Uczestnika projektu należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl   bądź kontaktu telefonicznego.
Każdy Uczestnik projektu, po złożeniu dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym wniosku, który będzie jedocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.

UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl. Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

Zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostały szczegółowo opisane w §6 (dotacja) i §7 (wsparcie pomostowe) Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia finansowego oraz wzory dokumentów zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl w zakładce Dokumenty projektowe

IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:
Procedura odwoławcza przysługuje Uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania wsparcia finansowego (dotacji).
Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestnika projektu pisemnej informacji o wyniku oceny.

Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu oceny (tj. oceny formalnej lub oceny merytorycznej).
Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w §8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
________________________________________________________
Informacji dotyczących naboru udziela:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl
Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastartatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl
Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuroatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzorami dokumentów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
(dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe)
nr 6/2021 z dnia 03.11.2021 r.
 
(dotyczy Uczestników projektu z terenu woj. kujawsko-pomorskiego)

w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości
i samozatrudnienia 
w województwie kujawsko-pomorskim”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe).

I. Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 16.11.2021 r. od godz. 8:00 do 19.11.2021 r. do końca dnia.

II. Kto może złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego:

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

a) zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i
b) ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
c) zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

III. Miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wypełnione i kompletne dokumenty o przyznanie wsparcia finansowego (Wniosek wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl. Do dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego proszę załączyć także pliki Excel Biznesplanu – cześć finansowa.

Datą złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego jest data wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Uczestnika projektu należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl bądź kontaktu telefonicznego.

Każdy Uczestnik projektu, po złożeniu dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym wniosku, który będzie jedocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.

UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl. Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

Zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostały szczegółowo opisane w §6 (dotacja) i §7 (wsparcie pomostowe) Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia finansowego oraz wzory dokumentów zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl w zakładce Dokumenty projektowe.

IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania wsparcia finansowego (dotacji).
Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestnika projektu pisemnej informacji o wyniku oceny.

Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu oceny (tj. oceny formalnej lub oceny merytorycznej).

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w §8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
________________________________________________________

Informacji dotyczących naboru udziela:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl
Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastartatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl
Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuroatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzorami dokumentów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
(dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe)
nr 5/2021 z dnia 30.09.2021 r.
 
(dotyczy Uczestników projektu z terenu woj. kujawsko-pomorskiego)

w ramach projektu
„Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości
i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w regionie

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe).

I. Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 08.10.2021 r. od godz. 8:00 do 13.10.2021 r. do końca dnia.

II. Kto może złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego:

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

a) zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i
b) ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
c) zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

III. Miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wypełnione i kompletne dokumenty o przyznanie wsparcia finansowego (Wniosek wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl. Do dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego proszę załączyć także pliki Excel Biznesplanu – cześć finansowa.

Datą złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego jest data wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Uczestnika projektu należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl bądź kontaktu telefonicznego.

Każdy Uczestnik projektu, po złożeniu dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym wniosku, który będzie jedocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.

UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl. Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

Zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostały szczegółowo opisane w §6 (dotacja) i §7 (wsparcie pomostowe) Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia finansowego oraz wzory dokumentów zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl w zakładce Dokumenty projektowe

IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania wsparcia finansowego (dotacji).

Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestnika projektu pisemnej informacji o wyniku oceny.

Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu oceny (tj. oceny formalnej lub oceny merytorycznej).

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w §8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
_______________________________________________

Informacji dotyczących naboru udziela:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastartatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuroatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzorami dokumentów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
(dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe)
nr 4/2021 z dnia 21.07.2021 r.

 

(dotyczy Uczestników projektu z terenu woj. kujawsko-pomorskiego)

w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe).

I. Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 02.08.2021 r. od godz. 8:00 do 05.08.2021 r. do końca dnia.

II. Kto może złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego:

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

a) zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Gminą Miasto Włocławek i
b) ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
c) zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

III. Miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wypełnione i kompletne dokumenty o przyznanie wsparcia finansowego (Wniosek wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl. Do dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego proszę załączyć także pliki Excel Biznesplanu – cześć finansowa.

Datą złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego jest data wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Uczestnika projektu należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl   bądź kontaktu telefonicznego.

Każdy Uczestnik projektu, po złożeniu dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym wniosku, który będzie jedocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.

UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl. Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

Zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostały szczegółowo opisane w §6 (dotacja) i §7 (wsparcie pomostowe) Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia finansowego oraz wzory dokumentów zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl w zakładce Dokumenty projektowe

IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania wsparcia finansowego (dotacji).

Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestnika projektu pisemnej informacji o wyniku oceny.

Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu oceny (tj. oceny formalnej lub oceny merytorycznej).

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w §8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

________________________________________________________

Informacji dotyczących naboru udziela:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastartatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuroatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzorami dokumentów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

OGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCEGO NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO
(dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe)
nr 3/2021 z dnia 02.06.2021 r.
DLA UCZESTNIKÓW Z GRUP SZKOLENIOWYCH NR 1, 2 i 3

(dotyczy Uczestników projektu z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem osób z Gminy Miasta Włocławek)

w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe).

I. Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami można składać w okresie od 11.06.2021 r. od godz. 8:00 do 11.06.2021 r. do końca dnia.

II. Kto może złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego:

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie finansowe w Projekcie jest przeznaczone jedynie dla Uczestników projektu, którzy zostali zakwalifikowali do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do Projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się Uczestnicy projektu, którzy:

a) zawarli umowy uczestnictwa w projekcie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i
b) ukończyli udział w działaniach szkoleniowo-doradczych oraz uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub
c) zwolnieni zostali z obowiązku uczestniczenia w etapie szkoleniowo-doradczym z racji udokumentowania, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez wsparcia szkoleniowo-doradczego.

III. Miejsce i sposób składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Wypełnione i kompletne dokumenty o przyznanie wsparcia finansowego (Wniosek wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl. Do dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego proszę załączyć także pliki Excel Biznesplanu – cześć finansowa.

Datą złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego jest data wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Uczestnika projektu należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl   bądź kontaktu telefonicznego.

Każdy Uczestnik projektu, po złożeniu dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym wniosku, który będzie jedocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.

UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów o przyznanie wsparcia finansowego nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl. Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

Zasady składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostały szczegółowo opisane w §6 (dotacja) i §7 (wsparcie pomostowe) Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia finansowego oraz wzory dokumentów zawiera Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl w zakładce WNIOSKOWANIE O DOTACJE – DOKUMENTY PROJEKTOWE

IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania wsparcia finansowego (dotacji).

Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestnika projektu pisemnej informacji o wyniku oceny.

Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu oceny (tj. oceny formalnej lub oceny merytorycznej).

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w §8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.


Informacji dotyczących naboru udziela:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastartatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuroatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzorami dokumentów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

OGŁOSZENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
W RAMACH RUNDY REKRUTACYJNEJ NR 3/DnS/2021
z dnia 25.02.2021 r.

do projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania formularzy rekrutacyjnych.

I. Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w okresie od 15.03.2021 r. od godz. 8:00 do 26.03.2021 r. do końca dnia.

II. Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny (grupa docelowa):

Do udziału w projekcie uprawnia się osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo, mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

a) osoby powyżej 50 roku życia,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach

z powiatów i miast na prawach powiatu:

POWIAT

m. Bydgoszcz mogileński
m. Toruń nakielski
m. Grudziądz radziejowski
aleksandrowski rypiński
brodnicki sępoleński
bydgoski świecki
chełmiński toruński
golubsko-dobrzyński tucholski
grudziądzki wąbrzeski
inowrocławski włocławski
lipnowski żniński

W ramach grupy docelowej pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, zwane dalej grupą preferowaną, zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):

 • na terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia tj. wyższej niż średnia dla województwa według danych na 30.06.2019 r.: powiat radziejowski, lipnowski, włocławski, grudziądzki, inowrocławski, aleksandrowski, sępoleński, wąbrzeski, chełmiński, nakielski, toruński, rypiński, mogileński, golubsko-dobrzyński, tucholski, żniński, m. Włocławek, m. Grudziądz;
 • w mieście średnim, w tym mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek – co najmniej 30% Uczestników projektu.

III. Korzyści z udziału w projekcie:

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają  kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości,
 • pomoc ekspertów w opracowaniu biznesplanu przedsięwzięcia,
 • stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
  • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 23 050,00 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe w kwocie nie wyższej niż 980,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego i przez kolejne 3 miesiące w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego z przeznaczeniem na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Kandydatom, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo–doradczym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną. Kandydat ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej i etapu II – spotkanie z doradcą zawodowym).

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kandydata pisemnej informacji o wynikach oceny.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w §6 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.

V. Miejsce i sposób składania formularzy rekrutacyjnych:

Wypełnione i kompletne dokumenty rekrutacyjne (Formularz wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl.

Datą złożenia dokumentów rekrutacyjnych jest data i godzina wpływu dokumentów na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl  bądź kontaktu telefonicznego.

Każdy Kandydat, po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych, otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia, nadanym nr referencyjnym formularza, który będzie jedocześnie służył jako identyfikator na liście rankingowej.

UWAGA: Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych nie jest wysyłane automatycznie z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl. Proszę oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów, które będzie wysyłane za pośrednictwem e-maila przez pracownika projektu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rekrutacyjnym.

Zasady składania formularzy rekrutacyjnych zostały szczegółowo opisane w §5 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.

VI. Informacje na temat rundy rekrutacyjnej:

W ramach rundy rekrutacyjnej nr 3/DnS/2021 do udziału w projekcie (etapu szkoleniowo-doradczego) zostaną zakwalifikowane min. 62 osoby.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz zasady zakwalifikowania Kandydatów do projektu zawiera Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA


Informacji dotyczących naboru udziela:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl
Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastartatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuroatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz wzorami dokumentów rekrutacyjnych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

OGŁOSZENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
W RAMACH RUNDY REKRUTACYJNEJ NR 1/DnS/2020
z dnia 01.12.2020 r.

do projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości składania formularzy rekrutacyjnych.

I. Termin składania Formularzy rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w okresie od 14.12.2020 r. od godz. 8:00 do 31.12.2020 r. do końca dnia.

II. Kto może złożyć Formularz rekrutacyjny (grupa docelowa):

Do udziału w projekcie uprawnia się osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo, mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

a) osoby powyżej 50 roku życia,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach

z powiatów i miast na prawach powiatu:

POWIAT

m. Bydgoszcz mogileński
m. Toruń nakielski
m. Grudziądz radziejowski
aleksandrowski rypiński
brodnicki sępoleński
bydgoski świecki
chełmiński toruński
golubsko-dobrzyński tucholski
grudziądzki wąbrzeski
inowrocławski włocławski
lipnowski żniński

W ramach grupy docelowej pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, zwane dalej grupą preferowaną, zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):

 • na terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia tj. wyższej niż średnia dla województwa według danych na 30.06.2019 r.: powiat radziejowski, lipnowski, włocławski, grudziądzki, inowrocławski, aleksandrowski, sępoleński, wąbrzeski, chełmiński, nakielski, toruński, rypiński, mogileński, golubsko-dobrzyński, tucholski, żniński, m. Włocławek, m. Grudziądz;
 • w mieście średnim, w tym mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek – co najmniej 30% Uczestników projektu.

III. Korzyści z udziału w projekcie:

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają  kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • indywidulane doradztwo zawodowe na etapie rekrutacji,
 • udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości,
 • pomoc ekspertów w opracowaniu biznesplanu przedsięwzięcia,
 • stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
  • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 23 050,00 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe w kwocie nie wyższej niż 980,00 zł przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego i przez kolejne 3 miesiące w wysokości nie wyższej niż 920,24 zł w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego z przeznaczeniem na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

IV. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach:

Procedura odwoławcza przysługuje Kandydatom, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowo–doradczym i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną. Kandydat ma prawo złożyć odwołanie od każdego etapu rekrutacji (tj. etapu I – oceny formalnej i etapu II – spotkanie z doradcą zawodowym).

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kandydata pisemnej informacji o wynikach oceny.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny etapu I i II opisane są w §6 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.

V. Miejsce i sposób składania formularzy rekrutacyjnych:

Wypełnione i kompletne dokumenty rekrutacyjne (Formularz wraz z załącznikami) w formie zeskanowanych dokumentów należy złożyć w wyznaczonym w pkt. I terminie, za pośrednictwem maila na adres: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl.

Decyduje data i godzina wpływu dokumentów rekrutacyjnych na podany powyżej adres mailowy, a nie data wysyłki.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na ww. adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do Kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl  bądź kontaktu telefonicznego.

Zasady składania formularzy rekrutacyjnych zostały szczegółowo opisane w §5 Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników.

VI. Informacje na temat rundy rekrutacyjnej:

W ramach rundy rekrutacyjnej nr 1/DnS/2020 do udziału w projekcie (etapu szkoleniowo-doradczego) zakwalifikowanych zostanie 130 osób.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz zasady zakwalifikowania Kandydatów do projektu zawiera Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników, dostępny na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.tarr.org.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA


Informacji dotyczących naboru udziela:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl
Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. 54 423 20 00, e-mail: dotacjanastartatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

BIURO PROJEKTU: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, pok. 244, 87-100 Toruń, tel. 56 699 54 77, e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

Partner projektu: Gmina Miasto Włocławek

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU: Gmina Miasto Włocławek – Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 20 00, e-mail: biuroatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem projektu i rekrutacji uczestników oraz wzorami dokumentów rekrutacyjnych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

wpatwp [dot] pl

belka

Projekt realizowany jest w partnerstwie na podstawie zawartej umowy partnerstwa, której stronami są:

 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider projektu)
 • Gmina Miasto Włocławek (Partner projektu).

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy i zwiększenie zdolności do samozatrudnienia 180 osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Grupa docelowa

Osoby fizyczne powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin), bezrobotne i bierne zawodowo mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie w projekcie nie będzie udzielane osobom, które:

 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Działania projektu:

 1. Rekrutacja z udziałem doradcy zawodowego

  Rekrutacja uczestników do projektu obejmuje cały obszar woj. kujawsko – pomorskiego/poszczególne powiaty i miasta na prawach powiatów w województwie.

 2. Działania szkoleniowo-doradcze, na które składają się:
  • Wsparcie szkoleniowe – 40 godzin szkolenia/grupę (15 grup) z zakresu przedsiębiorczości (m.in. formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, formy rozliczeń z ZUS i US, podstawy rachunkowości, podstawy sporządzania biznes planu, prawo cywilne w działalności gospododarczej, zarządzanie przedsiębiorstwem, autoprezentacja firmy i marketing, komunikacja i negocjacje w biznesie).

  • Doradztwo indywidualne czyli pracę indywidualnego doradcy z uczestnikiem projektu, nad opracowaniem Biznes Planu oraz prognozy finansowej (2 h/osobę).

 3. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla 150 osób) – wsparcie w wysokości 23 050,00 zł (stawka jednostkowa).

  • Wsparcie pomostowe – wsparcie przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania dotacji przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach projektu zapewnia się wsparcie pomostowe (dla ok. 100 osób) w wysokości średnio 980 zł/m-c przez okres pierwszych 6 m-cy i przedłużone wsparcie pomostowe (dla ok. 50 osób) na kolejne 3 m-ce w wysokości średnio 920,24 zł/m-c.

W efekcie działań projektowych wsparciem szkoleniowo-doradczym zostanie objętych 180 osób dorosłych, w tym co najmniej 50 osób z terenu Gminy Miasta Włocławek. 150 osób pozostających bez pracy utworzy dla siebie miejsce pracy w postaci podjęcia działalności gospodarczej.

Wartość projektu

5 231 147,60 PLN

Wkład Unii Europejskiej

5 142 465,22 PLN

Okres realizacji projektu

01.07.2020 r. - 31.12.2022 r.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU

„Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko – pomorskim”.

 • Udogodnienia architektoniczne:

  Biura projektu: Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.(Beneficjenta – Lidera projektu)  oraz Partnera projektu – Gminy Miasto Włocławek mieszczą się w budynkach dostępnym architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w szczególności z art. 5 ust. 1 tej ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z zasadami wiedzy technicznej.

  • budynki wyposażone są w windy,
  • szerokie wejścia do budynków przystosowane są dla potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
  • dostęp do wszystkich pomieszczeń ułatwiają szerokie korytarze,
  • obiekty posiadają parkingi, w tym z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych,
  • do biur projektu można dojechać komunikacją miejską.
  • Istnieje możliwość skorzystania z asysty pracowników projektu.
 • Udogodnienia wynikające z uczestnictwa w projekcie:

  • doradztwo zawodowe realizowane na etapie rekrutacji Kandydata do projektu w terminach, godzinach i miejscach dopasowanych do możliwości Kandydatów, w pomieszczeniach o odpowiedniej kubaturze, spełniające wymogi obowiązujących przepisów BHP, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • organizacja  wsparcia szkoleniowo-doradczego dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności Kandydata/Uczestnika projektu,
  • wsparcie wyrównujące szanse (np. możliwość korzystania ze wsparcia z udziałem asystenta osoby z niepełnosprawnością, tłumacza, technologie asystujące).

Zapraszamy do kontaktu:

BIURO PROJEKTU
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, pok. 244
87-100 Toruń

 • tel: 56 699 54 77
 • e-mail: dotacjanastartattarr [dot] org [dot] pl

PUNKT KONTAKTOWY PARTNERA PROJEKTU:
Gmina Miasto Włocławek
Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości
Toruńska 148
87-800 Włocławek

 • tel: 54 423 20 00
 • e-mail: biuroatinkubator [dot] wloclawek [dot] pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób zwracających się o udzielenie informacji w związku z realizacją projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167;
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu 56 699 55 00 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: iodoattarr [dot] org [dot] pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i udzielenia informacji w związku z inicjatywą osoby – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych i podmioty zaangażowane w nawiązanie kontaktu i udzielenie informacji, np. usługi IT i cloud doradcze, kurierskie, pocztowe tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na  podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych;
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”;
 6. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych;
 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i udzielenia informacji.
Pliki do pobrania
Zał. 1 Formularz rekrutacyjny (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) 379.8 KB Zał. 1 Formularz rekrutacyjny (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) Download
Zał. 1 Formularz rekrutacyjny (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) [WERSJA EDYTOWALNA] 164.05 KB Zał. 1 Formularz rekrutacyjny (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) [WERSJA EDYTOWALNA] Download
Zał. 1a Oświadczenie osoby uczącej się (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) 223.83 KB Zał. 1a Oświadczenie osoby uczącej się (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) Download
Zał. 1a Oświadczenie osoby uczącej się (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) [WERSJA EDYTOWALNA] 134.88 KB Zał. 1a Oświadczenie osoby uczącej się (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) [WERSJA EDYTOWALNA] Download
Zał. 1b Oświadczenie osoby o niskich kwalifikacjach (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) 225.23 KB Zał. 1b Oświadczenie osoby o niskich kwalifikacjach (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) Download
Zał. 1b Oświadczenie osoby o niskich kwalifikacjach (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) [WERSJA EDYTOWALNA] 135.1 KB Zał. 1b Oświadczenie osoby o niskich kwalifikacjach (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) [WERSJA EDYTOWALNA] Download
Zał. 1c Klauzula informacyjna RODO (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) 234.73 KB Zał. 1c Klauzula informacyjna RODO (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) Download
Zał. 1c Klauzula informacyjna RODO (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) [WERSJA EDYTOWALNA] 139.35 KB Zał. 1c Klauzula informacyjna RODO (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) [WERSJA EDYTOWALNA] Download
Zał. 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) 304.7 KB Zał. 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (aktualizacja z dn. 23.02.2021 r.) Download
Zał. 3 Formularz planowanej działalności gospodarczej 493.99 KB Zał. 3 Formularz planowanej działalności gospodarczej Download
Zał. 3 Formularz planowanej działalności gospodarczej [WERSJA EDYTOWALNA] 134.98 KB Zał. 3 Formularz planowanej działalności gospodarczej [WERSJA EDYTOWALNA] Download
Zał. 4 Karta oceny doradcy zawodowego 544.25 KB Zał. 4 Karta oceny doradcy zawodowego Download
Zał. 5 Umowa uczestnictwa w projekcie 615.8 KB Zał. 5 Umowa uczestnictwa w projekcie Download
Zał. 5.1 do Umowy uczestnictwa w projekcie – Oświadczenie Uczestnika 517.16 KB Zał. 5.1 do Umowy uczestnictwa w projekcie – Oświadczenie Uczestnika Download
Zał. 5.1 do Umowy uczestnictwa w projekcie – Oświadczenie Uczestnika [WERSJA EDYTOWALNA] 133.53 KB Zał. 5.1 do Umowy uczestnictwa w projekcie – Oświadczenie Uczestnika [WERSJA EDYTOWALNA] Download
Pliki do pobrania
Zał. 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) 339.91 KB Zał. 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) Download
Zał. 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) [WERSJA EDYTOWALNA] 159.02 KB Zał. 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) [WERSJA EDYTOWALNA] Download
Zał. 1a Biznesplan – część opisowa (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) 382.16 KB Zał. 1a Biznesplan – część opisowa (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) Download
Zał. 1a Biznesplan – część opisowa (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) [WERSJA EDYTOWALNA] 156.2 KB Zał. 1a Biznesplan – część opisowa (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) [WERSJA EDYTOWALNA] Download
Zał. 1a Biznesplan – część finansowa [ARKUSZ KALKULACYJNY] 132.13 KB Zał. 1a Biznesplan – część finansowa [ARKUSZ KALKULACYJNY] Download
Zał. 1b Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 588.99 KB Zał. 1b Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Download
Zał. 1b Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ARKUSZ KALKULACYJNY] 77.99 KB Zał. 1b Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ARKUSZ KALKULACYJNY] Download
Zał. 1c Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis 236.29 KB Zał. 1c Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis Download
Zał. 1c Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis [WERSJA EDYTOWALNA] 136.69 KB Zał. 1c Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis [WERSJA EDYTOWALNA] Download
Zał. 2 Karta oceny formalnej wniosku o wsparcie finansowe (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) 284.26 KB Zał. 2 Karta oceny formalnej wniosku o wsparcie finansowe (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) Download
Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu 255.37 KB Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu Download
Zał. 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu 305.33 KB Zał. 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu Download
Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego dotacja pomostowe podstawowe (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) 378.26 KB Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego dotacja pomostowe podstawowe (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) Download
Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego dotacja pomostowe podstawowe (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.)[WERSJA EDYTOWALNA 163.14 KB Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego dotacja pomostowe podstawowe (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.)[WERSJA EDYTOWALNA Download
Zał. 5 Instrukcja zabezpieczenie realizacji umów 4.3 MB Zał. 5 Instrukcja zabezpieczenie realizacji umów Download
Zał. 6 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 314.49 KB Zał. 6 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Download
Zał. 6 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego [ARKUSZ KALKULACYJNY] 144.48 KB Zał. 6 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego [ARKUSZ KALKULACYJNY] Download
Zał. 7 Karta oceny formalnej wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) 279.51 KB Zał. 7 Karta oceny formalnej wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) Download
Zał. 8 Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe podstawowe przedłużone 318.31 KB Zał. 8 Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe podstawowe przedłużone Download
Zał. 9 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) 359.58 KB Zał. 9 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) Download
Zał. 9 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) [WERSJA EDYTOWALNA] 158.13 KB Zał. 9 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) [WERSJA EDYTOWALNA] Download
Zał. 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach wsparcia pomostowego (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) 197.63 KB Zał. 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach wsparcia pomostowego (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) Download
Zał. 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach wsparcia pomostowego (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) [WERSJA EDYTOWA 131.65 KB Zał. 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach wsparcia pomostowego (aktualizacja z dn. 21.04.2021 r.) [WERSJA EDYTOWA Download
Zał. 11 Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego 166.12 KB Zał. 11 Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego Download
Zał. 11 Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego [ARKUSZ KALKULACYJNY] 103.95 KB Zał. 11 Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego [ARKUSZ KALKULACYJNY] Download