Transgraniczne rozstrzyganie sporów podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw: europejskie ramy

EEN
10.08.2021

Zapraszamy do udziału w badaniu na temat Transgranicznego rozstrzygania sporów podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Komisja, we współpracy z ekspertami z państw członkowskich, pracuje nad unijnym programem współdziałania (ang. cooperative compliance programme).

Dzięki temu programowi organy podatkowe mogłyby wspólnie rozstrzygać – w sposób prewencyjny – transgraniczne kwestie podatkowe, z którymi stykają się małe i średnie przedsiębiorstwa działające w UE.

Program ten dałby podatnikom możliwość zgłaszania organom podatkowym państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, problemów w dziedzinie opodatkowania, z którymi stykają się w ramach swojej działalności transgranicznej. Organ podatkowy informowałby następnie o tym problemie swojego odpowiednika w innym państwie członkowskim i podejmowałby próbę wypracowania wspólnego stanowiska w danej sprawie. Na końcu dokumentu znajdą Państwo prezentację programu do pobrania. Proszę zauważyć, że forma programu może ulec dalszym zmianom.

Państwa doświadczenia związane z dotychczasowym przebiegiem procesu rozwiązywania problemów lub sporów w wymiarze transgranicznym między właściwym dla Państwa organem podatkowym a innymi organami podatkowymi, a także Państwa oczekiwania i pomysły mogą pomóc nam w kształtowaniu ram, które będą wspierać przedsiębiorstwa w UE.

Wypełnienie całej ankiety powinno zająć około 15 minut.

Ankietę w polskiej wersji językowej można wypełnić na stronie: EUSurvey

(możliwość zmiany języka w górnym prawym rogu)

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!

 

Aktualności blok page

Polecane aktualności

 • belka
  05.12.2021
  Polskie stoisko narodowe na targach Middle East Energy w Dubaju, 7-9 marca 2022 r.
 • mapka
  25.11.2021
  Rusza kolejna tura sprzedaży działek na terenach inwestycyjnych Toruń / Andersa
 • belka
  23.11.2021
  VI edycja konkursu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości - "Pracodawca Jutra", nabór wniosków do 20 grudnia br.