Szkolenie dla firm: "Jak przygotować wniosek o granty na eksport?" - 10.08.2022 r.

Data
10.08.2022
Miejsce
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP na szkolenie na temat przygotowania wniosków do konkursu nr 3/G/2022 w ramach Funduszu Eksportowego w Kujawsko-Pomorskiem.

Kiedy? Gdzie?

Spotkanie odbędzie się 10 sierpnia 2022 r. w godz. 10:00 - 12:00 w Toruniu, w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Włocławskiej 167 (sala konferencyjna 203).

W trakcie szkolenia zasady wypełniania poszczególnych pól zostaną przedstawione w przystępny i praktyczny sposób na przykładowym wniosku, przygotowanym generatorze:

 https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/zaloguj.html

Przypominamy, iż o wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Granty są dedykowane przedsiębiorstwom, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski na usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej, w tym na:

  1. Adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności;
  2. Dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

Projekt nie może dotyczyć produktu, który był/jest przedmiotem dofinansowania w ramach Funduszu Eksportowego (nie dotyczy umów zawartych na opracowanie strategii internacjonalizacji).

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu 3/G/2022 znajdują się w zakładce nabór wniosków na granty.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Uwaga: Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje więc kolejność zgłoszeń.