• Śniadania Biznesowe z EEN: „Umowy w międzynarodowych zamówieniach publicznych MŚP”- 06.10.2022 r.
  Data:
  12.09.2022
  Miejsce:
  online

  Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP oraz jednostki sektora finansów publicznych, nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, do udziału w szkoleniu z cyklu Śniadanie biznesowe on-line pn.: „Umowy w międzynarodowych zamówieniach publicznych MŚP”.

  Termin i czas szkolenia: 06 października 2022 r., godz. 09.00-14.30

  Miejsce szkolenia: online, platforma internetowa Microsoft Teams, zapewniona przez TARR S.A.

  Grupa docelowa:

   

  • Pracownicy wydziałów/referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych;
  • Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych;
  • Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych;
  • Osoby procedujące i decydujące w postępowaniu od strony Wykonawcy;
  • Wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

  Tematyka spotkania:

   

  • Sposoby zawierania umów w międzynarodowych;
  • Ułatwienia dla MŚP - zwiększenie udziału w rynku zamówień publicznych;
  • Sposoby zawierania umów w zamówieniach publicznych – omówienie najczęściej występujących przypadków;
  • Ogólne warunki umów, regulamin umowny jako integralna część umowy;
  •  Przykładowe klauzule umowne oraz wzorce handlowe występujące w praktyce zakupowej;
  • Umowa ramowa;
  • Zasady podpisywania umów;
  • Sposoby zabezpieczenia umów;
  • Klauzule waloryzacyjne;
  • Zastrzeżenia w umowach dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa i obowiązku poufności.

  Prelegent:

  dr. Grzegorz Basiński
  Chief Executive Officer of Service Oriented Architecture. Z wykształcenia oraz pasji fizyk i informatyk. Uznany specjalista, audytor i wykładowca w zakresie technologii teleinformatycznych, bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, analizy ryzyka, IT oraz zamówień publicznych. Absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku Fizyka oraz Apsley Business School w Londynie i Głównej Szkoły Menadżerskiej Collegium Humanum, na których uzyskał tytuły Executive Master of Business Administration (EMBA), Doctor of Business Administration (DBA) oraz w najbliższym czasie przystąpi do obrony tytułu Doctor of Laws (LL.D.) – Prawo w biznesie. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001 oraz MoR® Certificate in Risk Management. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Factor Analysis of Information Risk w Kalifornii oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach na Kierunkach Administracja o specjalności Cyberbezpieczeństwo, Frontend developer, Cyberbezpieczeństwo z elementami audytu w administracji publicznej. Współautor wytycznych kształcenia dla Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa KS2C.

  Uczestnicy spotkania poznają także możliwości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w transakcjach międzynarodowych oferowane przez Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.

  Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

  Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Szczegółowy PROGRAM wydarzenia

  Szczegółowe informacje: tel. (56) 699 54 81; e-mail: karolina [dot] gzubickaattarr [dot] org [dot] pl

  Dofinansowano z Programu na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.

 • Wtorki z Eksportem - „Efektywna współpraca z partnerami japońskimi” – 13.09.2022 r.
  Data:
  13.09.2022
  Miejsce:
  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w szkoleniu z cyklu Wtorki z Eksportem pn.: Efektywna współpraca z partnerami japońskimi.  

  Szkolenie organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, skierowane jest do przedsiębiorców działających na rynku japońskim oraz zamierzających wejść na ten rynek.

  Termin i czas szkolenia: 13 września 2022 r., godz. 10.00 – 14.30

  Miejsce szkolenia: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Włocławska 167 w toruniu

  Tematyka spotkania:

  • specyfika rynku japońskiego;
  • główne sieci dystrybucyjne, największe firmy handlowe i targi;
  • uwarunkowania kształtujące japońską kulturę biznesu;
  • jak rozpocząć eksport na rynek japoński?
  • jak nawiązać kontakt z parterami japońskimi?
  • jak przygotować i przeprowadzić skuteczną prezentację dla japońskich partnerów?
  • na co zwrócić uwagę w dalszej współpracy z partnerami japońskimi?
  • aktualna sytuacja pandemiczna w Japonii i zmiany w prowadzeniu biznesu wymuszone przez Covid-19;
  • przykłady polsko-japońskiej współpracy w obszarze biznesu i inwestycji.

  Prelegentka:

  Eliza Klonowska-Siwak

  Absolwentka Japonistyki UW i Rocznych Pomagisterskich Studiów Menedżerskich SGH. Dwukrotna stypendystka Rządu Japonii, w tym na Uniwersytecie Tokijskim (Stypendium Ministerstwa Edukacji Japonii MEXT na studiach doktoranckich) i Uniwersytecie Kumamoto (Stypendium Ministerstwa Edukacji Japonii MEXT na studiach magisterskich). Stypendystka japońskiego MSZ (stypendium do Japonii dla pracowników polskiej administracji rządowej). Związana zawodowo z Japonią od 2002 roku.

  Dyplomata – wieloletni Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio oraz Dyrektor Zagranicznego Biura Handlowego w Tokio (2008-2020).

  Organizatorka bilateralnych imprez gospodarczych i biznesowych na szczeblu rządowym: seminariów, konferencji, forów gospodarczych, a także największej imprezy promocyjnej w Tokio „Festiwalu Polskiego w Roppongi Hills”.

  Organizatorka stoisk narodowych na imprezach targowych w Japonii oraz misji gospodarczych, szkoleń z zakresu japońskiej gospodarki oraz kultury biznesu, itp. wydarzeń na styku Polska-Japonia.

  Prowadzi projekty polsko-japońskie z zakresu energetyki, infrastruktury, w tym kolejowej, a także sektora motoryzacyjnego, farmaceutycznego, biochemicznego, IT, gier komputerowych, kosmetycznego, spożywczego.

  Prowadząca/prelegentka/panelistka licznych szkoleń i warsztatów na temat gospodarki i kultury biznesu/negocjacji w Japonii.

  Od stycznia 2022 r. Ekspertka ds. Japonii w EU-Japan Center for Industrial Cooperation. Od stycznia 2021 r. Przewodnicząca Sekcji Japonia Izby Polska-Azja. Członek VIP Jury Japan-Europe Investment Summit and Awards 2021. Od stycznia 2020 r. Ekspertka ds. Japonii Langas Group.

  Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

  Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  PROGRAM 

  Szczegółowe informacje: 

  tel. (56) 699 54 82; e-mail: damian [dot] wielewskiattarr [dot] org [dot] pl

  Szczegółowy program podamy już wkrótce.

  Program na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022 – 2028”.

 • Szkolenie dla firm: "Jak przygotować wniosek o granty na eksport?" - 10.08.2022 r.
  Data:
  10.08.2022
  Miejsce:
  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP na szkolenie na temat przygotowania wniosków do konkursu nr 3/G/2022 w ramach Funduszu Eksportowego w Kujawsko-Pomorskiem.

  Kiedy? Gdzie?

  Spotkanie odbędzie się 10 sierpnia 2022 r. w godz. 10:00 - 12:00 w Toruniu, w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Włocławskiej 167 (sala konferencyjna 203).

  W trakcie szkolenia zasady wypełniania poszczególnych pól zostaną przedstawione w przystępny i praktyczny sposób na przykładowym wniosku, przygotowanym generatorze:

   https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/zaloguj.html

  Przypominamy, iż o wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Granty są dedykowane przedsiębiorstwom, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne.

  Przedsiębiorcy mogą składać wnioski na usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej, w tym na:

  1. Adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności;
  2. Dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

  Projekt nie może dotyczyć produktu, który był/jest przedmiotem dofinansowania w ramach Funduszu Eksportowego (nie dotyczy umów zawartych na opracowanie strategii internacjonalizacji).

  Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu 3/G/2022 znajdują się w zakładce nabór wniosków na granty.

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

  Uwaga: Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
  Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje więc kolejność zgłoszeń.