• Local Robot Days w Toruniu - 20 kwietnia 2023 r.
  Data:
  20.04.2023
  Miejsce:
  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Adres:
  ul. Włocławska 167

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz Bydgoskim Klastrem Przemysłowym Dolina Narzędziowa organizuje dnia 20 kwietnia 2023 r. w siedzibie TARR i Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławska 167 w Toruniu kolejną edycję Local Robot Days.

  Zapraszamy do udziału wszytskim entuzjastów i pasjonatów szeroko pojętej branży nowych technologii!

  Agenda wydarzenia:

  9:30 - 10:00 – rejestracja uczestników / kawa powitalna

  10:00 -10:05 – powitanie

  10:05 – 10:15 – wystąpienie Dyrektora Zarządzającego Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa - Sieć Digital Innovation Hub

  10:15-10:30 – wystąpienie Piotra Józefiaka p.o. Dyrektora Działu Regionalnego Hubu Innowacji Cyfrowych-  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  Sieć Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH)

  10:30-11:00 - wystąpienie przedstawiciela Fundacji Polska Platforma Przemysłu Przyszłości – Transformacja cyfrowa w Funduszach Europejskich na lata 2021-2027

  11:00- 13:00 – spotkania networkingowe podczas wystawy.

   

  Wystawcy:

  • SPE Labs sp. z o .o. 
  • Astor Sp. z o.o.
  • DBR 77 ROBOTICS  Sp. z o.o.
  • KUKA CEE GmbH Sp. z o.o.
  • FANUC Polska Sp. z o.o.
  • Smarttech Sp. z o.o.
  • 3D Phoenix Sp. z o.o.
  • Meltica Sp. z o.o.

   

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

  WIĘCEJ INFORMACJI 

  Aby uczestniczyć należy się zarejestrować  TUTAJ

   

  Zapraszamy!

 • Śniadanie Biznesowe z EEN online: o metodach diagnostycznych wyrobów i urządzeń – 27 kwietnia 2023 r.
  Data:
  27.04.2023
  Miejsce:
  online

  Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniu z cyklu Śniadanie Biznesowe online pn.: Badania nieniszczące i niszczące wyrobów i urządzeń na zgodność z wymaganiami norm europejskich, które odbędzie się 27 kwietnia 2023 roku w formule zdalnej.

  Celem webinaru współorganizowanego z Urzędem Dozoru Technicznego jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy teoretycznej w zakresie badań laboratoryjnych wyrobów i urządzeń na zgodność z wymaganiami norm europejskich.

  Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców sektora MŚP.

  Termin i czas szkolenia: 27 kwietnia 2023 r., godz. 10.00 – 13.30.

  Miejsce szkolenia: online, platforma internetowa Microsoft Teams, zapewniona przez TARR S.A.

  Ramowy program szkolenia:

  1. Prezentacja wybranych nowoczesnych metod diagnostycznych, w tym.: Emisja akustyczna (AE) – badania AT Drony – np. badania w przestrzeniach zamkniętych Roboty – np. Scorpion2 (UTT) Zaawansowane badania UT – np. TOFD, PA Impulsowe Prądy Wirowe ­ badania PEC Small Punch Test – badania SPT

  2. Możliwości wykorzystania oraz korzyści z zastosowani poszczególnych metod

  Prelegent:

  Dr inż. Nowak Marek, ekspert ds. Badań w UDT

  Współautor jednego patentu polskiego oraz jednego patentu zgłoszonego w Austrii z zakresu zastosowania metody emisji akustycznej do oceny urządzeń i obiektów przemysłowych

  Współautor trzech zgłoszeń patentowych w Polsce dotyczących opracowania hybrydowych (metal – kompozyt) konstrukcji siłowników oraz wykorzystania metody emisji akustycznej do monitorowania obiektów przemysłowych

  Autor główny i współautor ponad 40-tu artykułów naukowych poświęconych zastosowaniu metody emisji akustycznej oraz artykułów , publikowanych w krajowych i międzynarodowych czasopismach (m.in. Journal of Acoustic Emission, Journal of Nondestructive Evaluation, Progress in Acoustic Emission, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Journal of Polish CIMAC) oraz prezentowanych na krajowych i zagranicznych konferencjach.

  Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

  Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

   

  Szczegółowe informacje: 

  tel. (56) 699 54 81; e-mail: karolina [dot] gzubickaattarr [dot] org [dot] pl

  Program na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.

 • Śniadanie Biznesowe z EEN: „Rozwiązywanie konfliktów i mediacje w biznesie – rynek UE. Jak konstruktywnie i ugodowo rozwiązać spory” – 16.03.2023 r.
  Data:
  16.03.2023
  Miejsce:
  Restauracja G132 Office, ul. Grudziądzka 132 w Toruniu

  Ośrodek sieci Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprosza przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w Śniadaniu Biznesowym, które będzie dedykowane problematyce zarządzania konfliktami w organizacji i prowadzenia mediacji.

  Formuła spotkania:

  Szkolenie stacjonarne. Prelekcja wraz z ćwiczeniami warsztatowymi.

  Termin i czas szkolenia: 16 marca 2023 r., godz. 09.00-14.00

  Miejsce szkolenia:  Restauracja G132 Office, przy ul. Grudziądzkiej 132 w Toruniu, planowany przedział czasowy: godz. 9.00-14.00.

  Cel szkolenia:

  Zrozumienie idei mediacji oraz polubownego rozwiązywania sporów jako elementu rozwoju kompetencji menedżerskich przedsiębiorcy oraz nabycie kompetencji zarządzania konfliktami oraz wdrażania standardu mediacji w organizacji.

  Cele szczegółowe:

  • Pogłębienie wiedzy na temat ugodowej i pozasądowej metody rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja;
  • Zrozumienie idei mediacji praz jej znaczenia dla budowania silnych i perspektywicznych relacji biznesowych;
  • Nabycie umiejętności poszukiwania oraz wyboru polubownych rozwiązań rozstrzygania sporów z partnerami biznesowymi i klientami;
  • Rozwój kompetencji umożliwiających przedsiębiorcy samodzielną diagnozę źródła konfliktu;
  • Trening kompetencji mediacyjnych w sytuacji sporu z klientem lub partnerem biznesowym;
  • Rozwój warsztatu kompetencji menedżerskich w obszarze komunikacji, zarządzania konfliktami oraz sytuacją kryzysową;
  • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji oraz wzmacnianie społecznej; odpowiedzialności biznesu poprzez wdrażanie kultury zarządzania konfliktami.

  Prelegent:

  Patrycja Dorsz vel Drożdż – Mediator sądowy, zawodowy negocjator, coach, wykładowca, trener rozwoju i biznesu. Wiceprezes stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji. Badaczka w zakresie zjawiska konfliktu i mediacji. Specjalizuje się we wdrażaniu systemowych działań w organizacjach wspierających w rozwiązywaniu konfliktów – w tym mediacji w organizacjach, budowaniu kultury porozumienia i dialogu.

  Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

  Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Szczegółowe informacje: tel. (56) 699 54 81; e-mail: karolina [dot] gzubickaattarr [dot] org [dot] pl

   

  Szczegółowy program podamy już wkrótce.

   

  Program na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.