• Wtorki z Eksportem: "Współpraca z partnerami włoskimi", 27.02.2024 r.
  Data:
  27.02.2024
  Miejsce:
  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Adres:
  ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

  Zpraszamy przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, do udziału w szkoleniu z cyklu Wtorki z Eksportem - „Współpraca gospodarcza z partnerami włoskimi”.   

  Szkolenie organizowane jest przez Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przy współpracy z Włoską Izbą Handlowo - Przemysłową w Polsce.

  Dlaczego Włochy?

  • Włochy są trzecią gospodarką Unii Europejskiej i strefy euro (po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE);
  • Włochy są 9. państwem na świecie pod względem PKB w ujęciu nominalnym. (Według wstępnych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego za 2023 r.);
  • W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej Europe Attractiveness Survey 2023 opracowanym przez firmę konsultingową E&Y Włochy uplasowały się na 7. miejscu spośród 20 analizowanych krajów europejskich;
  • Włochy to rynek ok 60 mln ludzi;
  • Włochy stanowią dla Polski 4. co do wielkości rynek zbytu (4,9% udziału w rynku), plasują się też na 5. miejscu wśród głównych dostawców (4,7%). Polska zajmuje zaś 8. miejsce na liście odbiorców włoskich towarów (3,2%) i 9. wśród dostawców (2,7%).

  Termin i czas szkolenia: 27 lutego 2024 r., godz. 10.00-13.00

  Miejsce szkolenia: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, Toruń.

  Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

  Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Po przesłaniu formularza otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji.

  PROGRAM 

  Tematyka spotkania:

  Podczas spotkania eksperci przedstawią aspekty ekonomiczne rozwijania współpracy gospodarczej na rynku włoskim, omówią specyfikę włoskiego rynku, a także przedstawią praktyczne informacje dotyczące możliwości eksportowych dla polskich przedsiębiorców oraz logistyczno-transportowe aspekty współpracy gospodarczej z przedsiębiorcami włoskimi.

  Prelegenci:

  Elisabetta Caprino, Managing Director Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce;

  Alfio Mancani, Horizon Consulting Poland – członek Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce;

  Monika Plewka, ACP Global Forwarding – członkini Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce. 

  Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce – La Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia (CCIIP) – jest organizacją non-profit uznaną przez rząd włoski dekretem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego (Ministero dello Sviluppo Economico, w myśl ustawy nr 518/70). Jest to część tak zwanego Systemu Włoskiego w Polsce, składającego się z podmiotów instytucjonalnych, przedsiębiorczych, kulturalnych i społecznych, które przyczyniają się do rozwoju włoskich interesów w Polsce.

  Została założona w 1996 roku z inicjatywy kilku włoskich przedsiębiorców, a dziś tworzy społeczność biznesową liczącą ponad 130 członków, zarówno włoskich, jak i polskich. Dziś reprezentuje też największe inwestycje włoskie w Polsce.

  Działaniom Włoskiej Izby przyświecają idee:

  • reprezentacyjna, instytucjonalna i biznesowa, skierowana do włoskiego środowiska biznesowego w Polsce, w imię której wspieramy naszych Członków poprzez tworzenie kontaktów i relacji biznesowych między nimi, a firmami i inwestorami miejscowymi.

  • idea promocji marki ITALIA, wynikająca ze zobowiązania wobec Ministra Rozwoju Gospodarczego Włoch.

   d

   

  Szczegółowe informacje: 

  Damian Wielewski, tel.: (56) 699 54 82; e-mail: damian [dot] wielewskiattarr [dot] org [dot] pl

   

  Program na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.

 • Regionalny Fundusz Szkoleniowy II - webinar, 8.02.2024 r.
  Data:
  08.02.2024
  Miejsce:
  online, MS Teams

  belka

   

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w webinarium pn. „Regionalny Fundusz Szkoleniowy II”, które odbędzie się dn. 08.02.2024 r. online - na platformie MS TEAMS - w godz. 10:30 - 11:35. 

  Webinarium dedykowane jest wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym podnoszeniem kompetencji i zdobywaniem kwalifikacji przy współfinansowaniu ze środków europejskich. Podczas wystąpienia wskażemy jak uzyskać wsparcie na usługi rozwojowe w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 - 2027. Przedstawimy założenia nowego projektu pn. Regionalny Fundusz Szkoleniowy II.

  PROGRAM

  Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY.

  Aby uczestniczyć należy wypełnić do 7.02.2024 r. do godz: 15:00 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. (link zostanie przesłany po zarejestrowaniu się na wydarzenie).

  Szczegółowe informacje: tel. (56) 699 54 92 lub 94; e-mail: anna [dot] zaostrowcewattarr [dot] org [dot] pl

  Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, KRS 0000066071, NIP 9560015177, REGON 870300040.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodoattarr [dot] org [dot] pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji webinarium pn. „Regionalny Fundusz Szkoleniowy II” w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja wydarzenia.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień można skorzystać kontaktując się z administratorem pisemnie lub drogą elektroniczną (sekretariatattarr [dot] org [dot] pl). Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

   

   

 • "Dotacje i programy wsparcia dla przedsiębiorców" - szkolenie w Toruniu
  Data:
  01.01.2024
  Miejsce:
  Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
  Adres:
  ul. Sportowa 18-20, Budynek IBCL, IV piętro

  Zapraszamy na spotkanie dla MŚP, pn. "Dotacje i programy wsparcia dla przedsiębiorców", które odbędzie się 1 lutego 2024 r.  w godzinach: 11:00-13:00 w Budynku INCL przy ul. Sportowej 18-20 w Toruniu, na IV piętrze.

  Tematem przewodnim będą dotacje, dostępne programy rozwoju i szeroko pojęte wsparcie dla firm. Uczestnicy uzyskają również informacje dotyczące procedur składania wniosków. Spotkanie jest niewątpliwie także świetną okazją do nawiązania wartościowych relacji biznesowych, wymiany cennych informacji, wiedzy i umiejętności, czy znalezieniu inspiracji do rozwoju własnego biznesu.

  Oferty wsparcia przedstawią Instytucje Otoczenia Biznesu z naszego regionu:

  • Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
  • Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
  • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
  • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny: https://www.iph.torun.pl/dotacje

  Zapraszamy!