DIGIT-ME - spotkanie on-line podsumowujące projekt, 21.04.2022 r.

Data
21.04.2022
Miejsce
online

W dniu 21 kwietnia 2022 roku o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie podsumowujące prace w projekcie: DIGIT-ME – effective support of digitalization of small and medium manufacturing enterprises / DIGIT-ME skuteczne wspieranie digitalizacji w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz MŚP, które zainteresowane są tematyką digitalizacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Podczas wydarzenia partnerzy projektu z Polski, Czech i Finlandii przedstawią rezultaty działań zrealizowanych w ramach projektu oraz podzielą się z uczestnikami dobrymi praktykami z zakresu wspierania digitalizacji.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams, link do wydarzenia zostanie przesłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Szczegółowe informacje na temat projektu DIGITME

Formularz zgłoszeniowy

Agenda 

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

 

Więcej informacji:

Barbara Pasiut
e-mail: barbara [dot] pasiutattarr [dot] org [dot] pl
tel.: 56 699 54 87