INforM – cyfrowe rozwiązania dla firm

INforM – cyfrowe rozwiązania dla firm

Projekt Innovation Framework for Challenge Oriented Intelligent Manufacturing współfinansowany jest ze środków programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Cel projektu:

wspieranie cyfrowych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Czas realizacji:

01.01.2019 – 30.09.2021

Partnerstwo:

9 organizacji z 6 krajów Unii Europejskiej, które reprezentują szeroki krąg użytkowników końcowych (przemysł mechatroniczny) oraz sektor B+R.

Partnerem stowarzyszonym projektu w Polsce jest Bydgoski Klaster Przemysłowy.

Zaplanowane działania:

  • Stworzenie wspólnej metodologii realizacji usług cyfrowych audytów
  • Przeprowadzanie cyfrowych audytów dla przedsiębiorstw produkcyjnych
  • Podnoszenie świadomości wśród regionalnych interesariuszy w kontekście transformacji cyfrowej
  • Mapowanie regionalnej infrastruktury pod działania cyfrowe w regionie
  • Powołanie Platformy Cyfrowej Wspierającej Innowacje dla państw Morza Bałtyckiego, w tym stworzenie wirtualnego środowiska inteligentnych rozwiązań

Całkowity budżet projektu:

1 964 050,00 EUR, tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w wysokości 1 600 887,50 EUR

Zapraszamy do kontaktu:

Sylwia Zygmont
Kierownik
56 699 54 73
sylwia [dot] zygmontattarr [dot] org [dot] pl

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.iotnorthpoland.com