"CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego"

"CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego"

Projekt skierowany jest do osób, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje, pracują lub uczą się na terenie województwa kujawsko–pomorskiego i należą do jednej z trzech grup osób: powyżej 25 roku życia i o niskich kwalifikacjach, powyżej 25 roku życia i z niepełnosprawnościami, osób powyżej 50 roku życia. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

Strona projektu