page background

Wsparcie eksportu i internacjonalizacji

Projekt „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR. Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, co wpłynie na:

  • podejmowanie aktywności oraz rozwijanie działalności eksportowej,
  • promocję lub wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych,
  • promocję gospodarczą regionu.

Dla kogo?

Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

  • mikro
  • mali
  • średni

Na co?

Dofinansowanie do:

  • promocji postaw proeksportowych przedsiębiorstw zapewniających kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych,
  • udziału przedsiębiorców w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych,
  • wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach docelowych,
  • promocji gospodarczej regionu.

Okres realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 9 743 978,01 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 8 267 299,96 zł.

Partnerzy projektu:

Projekt jest realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (Partner projektu) wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Lider projektu).

Biuro projektu:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Włocławska 167, 87-100 Toruń

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00

tel.: 56 699 55 00, e-mail: sekretariatattarr [dot] org [dot] pl

tel.: 56 699 55 25, e-mail: misjeattarr [dot] org [dot] pl