Misja do USA dla branży rolno-spożywczej z województwa kujawsko-pomorskiego: 2-9 grudnia 2022r.

foto
17.11.2022

Zapraszamy firmy z branży rolno-spożywczej z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w misji gospodarczej do USA  w dn. 2 - 9 grudnia 2022 r.

ORGANIZATOR:
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego

PARTNERZY MERYTORYCZNI:
prof. Jim Mazurkiewicz – Texas A&M University, główny organizator merytoryczny
Komisarz ds Rolnictwa Stanu Teksas, Houston Chamber of Commerce, Governor’s Office of Economic Development (Austin), Brazos Valley Economic Development
Texas A&M Advancing Health through Agriculture (College Station, Tx)
oraz 
Firmy amerykańskie potencjalnie zainteresowane współpracą z polskimi przedsiębiorcami:
HEB
SyscoFoods
AgriWest International
Brookshire Brothers
Collin Street Bakery

Celem misji jest promocja oferty przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem zwiększenia regionalnego poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez nawiązanie kontaktów handlowych z przedsiębiorcami lub innymi jednostkami z zagranicy.
(Stan Teksas: San Antonio, Austin, College Station, Houston)
Termin: 2-9 grudnia 2022 r.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W MISJI?

 • okazja do prezentacji oferty przedsiębiorców z terenu województwa kujawskopomorskiego podczas spotkań B2B z amerykańskimi firmami/sieciami handlowymi:
 • EB https://supplier.heb.com/home – spożywcza grupa sprzedażowa,właściciel sieci z 400 placówkami, obsługująca ponad 1 mlngospodarstw domowych w Teksasie, obrót 26 mld USD;
 •  Sysco Foods https://sysco.com/ – globalna firma zajmująca sięsprzedażą, marketingiem i dostawą żywności do restauracji, placówekopieki zdrowotnej, placówek edukacyjnych, opiekuńczych, obecna w 90 krajach;
 •  AgriWest International https://www.agri-west.com/ – dostawca produktów żywnościowych i mięs wysokiej jakości, obsługuje 17 państw– Europa, obie Ameryki, Bliski Wschód;
 • Brookshire Brothers https://www.brookshirebrothers.com – sieć: sklepów spożywczych, stacji benzynowych ze sklepami, aptek, małych sklepów spożywczych oraz kawiarni;
 • Collin Street Bakery https://collinstreet.com – wypieki / desery z dowozem do klienta, firma o globalnym zasięgu, dostawca własnych wyrobów do klientów na całym świecie;
 • gospodarka stanu Teksas jest drugą pod wzgl. wartości PKB w Stanach Zjednoczonych, po Kalifornii. W 2019 r. produkt stanowy brutto w Teksasie osiągnął wysokość 1,887 bilionów dolarów;
 • niskie ryzyko przedsiębiorcy dot. współpracy gospodarczej z partnerami z USA (na poziomie AA1) wg. Mapy ryzyka krajowego wywiadowni Euler Hermes” (przekierowanie do rankingu tutaj);
 • średnie ryzyko przedsiębiorcy dot. współpracy dla branży rolno-spożywczej z partnerami z USA (na poziomie M) wg. Mapy ryzyka sektorowego wywiadowni Euler Hermes (przekierowanie do mapy tutaj);
 •  25 miejsce USA w światowym rankingu Index of Economic Freedom 2022

WARUNKI UDZIAŁU

Szczegółowe warunki udziału w misji gospodarczej zostały określone w 
Regulaminie misji, załączonym do dokumentacji rekrutacyjnej, która jest 
dostępna tutaj. 

Wybrane warunki udziału w misji:

 • w misji mogą wziąć udział przedsiębiorcy (MŚP) spełniający warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramachregionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 488), posiadający strategię biznesową, która zakłada internalizację działalności gospodarczej;
 • w misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy (MŚP) posiadający siedzibę lub oddział i prowadzący działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie krócej niż 12 miesięcy, licząc od dnia zarejestrowania działalności do dnia zgłoszenia udziału w misji. W ramach misji zaplanowano udział ok. 10 przedsiębiorców (po 1 osobie z danego przedsiębiorstwa);
 •  językiem wiodącym misji jest język angielski;
 •  finansowanie udziału w misji: koszty uczestnictwa przedsiębiorcy w misji w 85% będą pokrywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2.

Oferowane wsparcie dla uczestnika misji:

 • przelot do miejsca odbywania misji (USA: Nowy Jork, Teksas) oraz powrót do kraju, w terminach określonych w programie misji;
 • przejazdy w kraju odbywania się misji związane z realizacją programu misji;
 • dojazd na lotnisko w Polsce z miejsca zbiórki uczestników misji Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2) i powrót;
 • zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu o średnim lub wysokim standardzie (min. 3-gwiazdkowym);
 • organizacja spotkań w tym: wynajęcie pomieszczeń w celu przeprowadzenia spotkań z partnerami ze strony kraju odwiedzanego, zakup ewentualnych wejściówek, koszt wynajmu sprzętu audio-video;
 • koszty własne przedsiębiorcy:
 • diety pobytowe przysługujące zgodnie z regulaminem
 • wynagradzania lub układem zbiorowym pracy albo zawartą umową o pracę;
 • koszty ubezpieczenia;
 • koszty dojazdu do miejsca zbiórki uczestników misji;
 • opłaty wizowe;
 • ewentualne koszty wykonania testów na obecność Covid-19.

Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne prosimy o zgłoszenie udziału w misji do 21 listopada 2022 r. do godz. 10.00. W tym celu należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne i przesłać je na jeden z adresów e-mail:

a [dot] zapartatkujawsko-pomorskie [dot] pl

s [dot] sawickiatkujawsko-pomorskie [dot] pl

Oryginały dokumentacji rekrutacyjnej należy dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną na adres organizatora misji wskazany w Regulaminie w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2022 r. do godz. 10.00.

KONTAKT W SPRAWIE MISJI: 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń.
Anita Zapart, Kierownik Biura Projektów Gospodarczych:
e-mail: a [dot] zapartatkujawsko-pomorskie [dot] pl , tel. 56 621 25 97

Aktualności blok page

Polecane aktualności

 • Zdjęcie Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia)
  06.06.2024
  Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia)
 • sb
  04.06.2024
  Śniadanie Biznesowe z EEN: „Założenia i wdrożenie Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA)” – 27.06.2024 r.
 • Zdjęcie: Transformacja energetyczna i źródła jej finansowania
  24.05.2024
  EUSEW: Transformacja energetyczna i źródła jej finansowania – konferencja – 13 czerwca 2024 - ONLINE