• DIGIT-ME - spotkanie on-line podsumowujące projekt, 21.04.2022 r.
  Data:
  21.04.2022
  Miejsce:
  online

  W dniu 21 kwietnia 2022 roku o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie podsumowujące prace w projekcie: DIGIT-ME – effective support of digitalization of small and medium manufacturing enterprises / DIGIT-ME skuteczne wspieranie digitalizacji w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych.

  Do udziału zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz MŚP, które zainteresowane są tematyką digitalizacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

  Podczas wydarzenia partnerzy projektu z Polski, Czech i Finlandii przedstawią rezultaty działań zrealizowanych w ramach projektu oraz podzielą się z uczestnikami dobrymi praktykami z zakresu wspierania digitalizacji.

  Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams, link do wydarzenia zostanie przesłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

  Szczegółowe informacje na temat projektu DIGITME

  Formularz zgłoszeniowy

  Agenda 

  Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

   

  Więcej informacji:

  Barbara Pasiut
  e-mail: barbara [dot] pasiutattarr [dot] org [dot] pl
  tel.: 56 699 54 87 
   

 • EENowe Szkolenia online: Zatrudnianie pracowników ze Wschodu – 30.03.2022 r.
  Data:
  24.03.2022
  Miejsce:
  online

  Ośrodek sieci Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zaprasza do udziału w szkoleniu online dotyczącego problematyki zatrudniania pracowników ze Wschodu.  

  Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorstwa sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, które zatrudniają, bądź chcą zatrudnić uciekających przed wojną uchodźców. 

  Kiedy? Gdzie?

  • 30 marca 2022 r., godz. 9.00-14.00
  • online

  Tematyka spotkania: 

  • Zmiany zachodzące obecnie na rynku pracy;
  • Wprowadzenie do zatrudnienia obcokrajowców;
  • Proces legalizacji pobytu i legalizacji zatrudnienia.
  • Jak zatrudniać pracowników z zagranicy?
  • Zmiany prawne w myśl specustawy o wsparciu dla obywateli Ukrainy. Na co warto zwrócić uwagę? 
  • Czy każdy obywatel z Ukrainy może skorzystać z uproszczonego procesu legalizacji?
  • Różnice kulturowe i językowe w organizacji.

  Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. 

  Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza:

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  PROGRAM

  Spotkanie organizowane we współpracy z FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o.

  Prelegenci:

  Ewa Korecka
  - Prezes zarządu FlexHR, od 19 lat związana z rynkiem pracy. Wiceprezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu; Członkini Powiatowej Rady Rynku Pracy powołanej przez Prezydenta Miasta Torunia; Partner Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Wykładowca i opiekun kierunków w Wyższej Szkole Bankowej oraz Członkini Komisji ds. Jakości Kształcenia; Wykładowca MBA;  Asesor projektów Assessment/Development Centre
  Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu zespołów oraz zarządzaniu ludźmi w firmach typu greenfield oraz MŚP. Pomysłodawczyni i współtwórczyni HR CAFE, cyklicznych spotkań dedykowanych praktykom HR i biznesu. Współorganizatorka corocznych Konferencji HR W BIZNESIE. 

  Katarzyna Weinrauder-Kopycka
  - Menadżer w firmie FlexHR z szeroką odpowiedzialnością we wszystkich obszarach operacyjnych i projektowych.
  Trenerka progresywnego rozwoju, coach zmiany osobistej i zawodowej. Dyplomowana doradczyni zawodowa, specjalistka coachingu indywidualnego, psycholożka biznesu i zarządzania zasobami ludzkimi. Autorka badań z zakresu psychologicznych i socjologicznych determinantów sukcesu zawodowego. Certyfikowany praktyk NLP, CBT, fizjoterapii oraz Reiki. 

  Marcin Szczepański
  - Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu zespołów sprzedażowych oraz zarządzaniu ludźmi w środowisku międzynarodowym w Stanach Zjednoczonych. Absolwent kierunków Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching, HR Bussines Partner. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkolenia sprzedażowe, HR-owe (m. in. outplacement dla Auchan) oraz z różnic kulturowych dla środowisk międzynarodowych, jak również projektów (m.in. dla firm farmaceutycznych) mające na celu wprowadzenie na rynek nowych produktów. 

  FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o. specjalizuje się w rozwoju rynku pracy. Posiada biura w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku oraz w Grudziądzu. Główne obszary działania FlexHR  to: projekty HR, rekrutacje, praca tymczasowa, pracownicy zagraniczni oraz outsourcing kadr i płac. W swoim wieloletnim portfolio firma posiada działania dla ponad 125 klientów, ponad 15 tys. godzin szkoleniowych, rekrutację ponad 19 tys. pracowników tymczasowych oraz ponad 700 rekrutacji stałych.
  FlexHR zgodnie z regułą: „Ekspert, nie gigant”, działa na polu edukacji (partner 2 kierunków studiów podyplomowych), warsztatów (HR CAFE) i konferencji (HR W BIZNESIE). 

   

  Szczegółowe informacje:

  tel.: (56) 699 54 81;

  e-mail: damian [dot] wielewskiattarr [dot] org [dot] pl

 • Śniadania Biznesowe z komponentem doradczym: "W co warto inwestować w 2022 roku? Ryzyko walutowe dla MŚP" – Toruń, 24.03.2022 r.
  Data:
  24.03.2022
  Miejsce:
  Toruń

  Świat zmienia się na naszych oczach, także na płaszczyźnie ekonomii globalnej. Jak obecnie operować na rynku inwestycji walutowych rozważymy w czasie szkolenia z cyklu Śniadania Biznesowe z EEN  - "W co warto inwestować w 2022 roku? Ryzyko walutowe dla MŚP", które odbędzie się w formule stacjonarnej, w Toruniu, 24 marca br. 

  W czasie szkolenia istotne znaczenie mieć będzie komponent doradczy, dlatego też zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców, którzy mają doświadczenie na rynkach walutowych i zechcą podzielić się przykładami z codziennej praktyki biznesowej.

  Na spotkanie w pierwszej kolejności zostaną zaproszone przedsiębiorstwa, które mają doświadczenie na rynkach walutowych i podczas rejestracji zgłoszą zagadnienia wymagające omówienia oraz przedstawią problem związany z tematyką wydarzenia, z którym borykają się w codziennej praktyce biznesowej. Oprócz merytorycznej strony przedsięwzięcia pragniemy zadbać również o stworzenie komfortowych warunków dla uczestników: śniadanie odbędzie się w kameralnym gronie.

  Formuła: Szkolenie stacjonarne połączone z indywidualnymi konsultacjami. Wydarzenie przeprowadzone zostanie dla 10 przedsiębiorców, którzy podczas rejestracji zgłoszą zagadnienie wymagające omówienia oraz przedstawią własne studium przypadku, do którego odniesie się  zaproszony ekspert. Ponadto, w zakresie zgłoszonej problematyki, każdy przedsiębiorca otrzyma pisemne opracowanie doradcze.

  Ideą spotkania jest poszerzenie świadomości przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego odnośnie bieżącej sytuacji na rynku walutowym, poznania szans i zagrożeń związanych ze zmianami kursów walut oraz prognoz potencjalnych zmian. Podczas szkolenia będzie możliwość bezpośredniego przedyskutowania z ekspertem tychże aspektów.

  Śniadanie odbędzie się w kameralnym gronie w Restauracji G132 w Toruniu, przy ulicy Grudziądzkiej 132.

  Termin szkolenia: 24 marca 2022 r., godz. 9.00-13.00

   

  Prelegent:

  Łukasz Leszczyński

  Od 2010 roku zarządza ryzykiem finansowym w DMK. Od blisko 10 lat związany jest z rynkiem walutowym, wspiera firmy we właściwym procesie zarządzania ryzykiem walutowym. Odpowiada za prawidłowe wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń w firmach oraz wsparcie przy prawidłowym księgowaniu instrumentów finansowych w księgach rachunkowych spółek.

  Szkolenie skierowane jest WYŁĄCZNIE do przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego.

  Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

  Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza do 11 marca 2022 r.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  PROGRAM 

  UWAGA – ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA!

  Jednocześnie informujemy, że pierwszeństwo w udziale w szkoleniu będą mieli przedsiębiorcy, którzy w formularzu zgłoszeniowym wypełnią pole dotyczące przedstawienia indywidualnej problematyki iskontaktujemy się tylko z wybranymi przedsiębiorcami.

  Szczegółowe informacje: tel. (56) 699 54 82;

  e-mail: anna [dot] wicinskaattarr [dot] org [dot] pl