• Szkolenie dla firm: "Jak przygotować wniosek o granty na eksport?" - 10.08.2022 r.
  Data:
  10.08.2022
  Miejsce:
  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP na szkolenie na temat przygotowania wniosków do konkursu nr 3/G/2022 w ramach Funduszu Eksportowego w Kujawsko-Pomorskiem.

  Kiedy? Gdzie?

  Spotkanie odbędzie się 10 sierpnia 2022 r. w godz. 10:00 - 12:00 w Toruniu, w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Włocławskiej 167 (sala konferencyjna 203).

  W trakcie szkolenia zasady wypełniania poszczególnych pól zostaną przedstawione w przystępny i praktyczny sposób na przykładowym wniosku, przygotowanym generatorze:

   https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/zaloguj.html

  Przypominamy, iż o wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Granty są dedykowane przedsiębiorstwom, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne.

  Przedsiębiorcy mogą składać wnioski na usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej, w tym na:

  1. Adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności;
  2. Dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

  Projekt nie może dotyczyć produktu, który był/jest przedmiotem dofinansowania w ramach Funduszu Eksportowego (nie dotyczy umów zawartych na opracowanie strategii internacjonalizacji).

  Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu 3/G/2022 znajdują się w zakładce nabór wniosków na granty.

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

  Uwaga: Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
  Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje więc kolejność zgłoszeń.
   

 • Spotkanie dla przedsiębiorców w Solcu Kujawskim - 05.07.2022 r.
  Data:
  05.07.2022
  Miejsce:
  Solec Kujawski

  Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP na spotkanie, które odbędzie się 5 lipca br. o godz. 10.00 w Soleckim Centrum Kultury przy ul. Stefana Roweckiego „Grota” 1 w Solcu Kujawskim.

  Podczas spotkania przedstawimy możliwości uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji na nowe inwestycje niezależnie od lokalizacji, warianty wsparcia na rozwój przedsiębiorstw, które można uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego, przybliżymy nową perspektywę pozyskania środków unijnych na lata 2021 – 202. Uczestnicy będą mogli także zapoznać się z ofertą ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  Szczegółowe informacje w załączonym programie.

  PROGRAM

  Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać na adres: j [dot] gasekatstrefa [dot] gda [dot] pl

  ZAPRASZAMY!

 • Śniadania Biznesowe z EEN - "Skorzystaj z finansowania dla MŚP w Horyzont Europa!” – 23.06.2022 r.
  Data:
  23.06.2022
  Miejsce:
  Toruń

  Ośrodek sieci Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego we współpracy z Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK zaprasza do udziału w Śniadaniu Biznesowym, które będzie dedykowane dofinansowaniu działalności innowacyjnej.

  Szkolenie dbędzie się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13 a, w sali nr 16 (parter).

  Termin: 23 czerwca 2022 r., godz. 8.30-14.30

   

  DO KOGO SKIEROWANE JEST WYDARZENIE?

  Na spotkanie zapraszamy mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-up’y oraz przedstawicieli przedsiębiorczości akademickiej z województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowane dofinansowaniem działalności innowacyjnej,  o wysokim potencjale innowacyjnym, z ambicjami komercjalizacji swojej innowacji na rynku globalnym. W szczególności zapraszamy przedsiębiorstwa, które otrzymały już fundusze od inwestorów, granty na rozwój innowacji lub w ciągu ostatnich dwóch lat nagrodę za działalność.

  Szkolenie  szczególnie polecamy podmiotom, które składały wniosek do NCBiR w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”, ponieważ może on z powodzeniem zostać złożony także w EIC Accelerator.

  Podczas spotkania zaproszeni eksperci przedstawią procedurę składania wniosku projektowego w EIC Accelerator.

  OBSZARY TEMATYCZNE

  Propozycje obszarów tematycznych, które zostaną poruszone podczas spotkania:

  • Jak firma powinna się przygotować do Pitch deck presentation oraz Video pitch?
  • Jak wygląda krótki wniosek (short application) i co należy podać we wniosku?
  • Jak przygotować się do długiego wniosku (full application)?
  • Jak przebiega procedura złożenia długiego wniosku (full application)?
  • Na czym polega Panel Jury?
  • Możliwości dofinansowania w  programie ‘Granty na Eurogranty’.

  Ideą spotkania jest nabycie przez przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, wiedzy nt. działania EIC ACCELERATOR w programie Horyzont Europa. Podczas szkolenia będzie możliwość bezpośredniego przedyskutowania z ekspertami tychże aspektów.

  Prelegenci:

  Anna Nikodym-Bilska

  Absolwentka prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego TOP 500 INNOVATORS – ukończyła studia „Science-Management-Commercialization” w Hass School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz odbyła staże w firmach Doliny Krzemowej. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej „Menadżer Innowacji” oraz „Coaching profesjonalny” w Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Od 2004 r. związana z Instytutami Naukowymi oraz branżą obronności i bezpieczeństwa. Koordynowała wdrożenia innowacyjnych technologii z obszaru robotyki oraz lotnictwa. Brała udział w projektach badawczych 7 Programu Ramowego oraz Horyzont 2020 Komisji Europejskiej. Ekspert Komisji Europejskiej w konkursach SME Instrument, EIC ACCELERATOR, oraz Societal Challenges i SESAR JU.

  Dariusz Janusek

  Współzałożyciel i prezes firmy SensoriumLab, specjalizującej się w wytwarzaniu sprzętu do nieinwazyjnej diagnostyki medycznej. Posiada doświadczenie w badaniach stosowanych w dziedzinie nieinwazyjnych, optycznych i elektrycznych metod diagnostyki medycznej. Główny badacz oraz członek zespołów badawczych w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Założyciel firmy specjalizującej się w projektowaniu i sprzedaży systemów elektronicznych. Zaangażowany w projektowanie i komercjalizację produktów dla rynku bezpieczeństwa. Ekspert w programie SME Instrument oraz członek Jury EIC Accelerator, Horyzont2020. Współzałożyciel i pierwszy wiceprezes stowarzyszenia TOP 500 Innovators zrzeszającego naukowców i specjalistów ds. komercjalizacji z instytutów badawczych z całej Polski. Pozyskał wiedzę w zakresie przedsiębiorczości na Stanford University w Stanach Zjednoczonych, Cambridge University i Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii.

  Izabela Fiszer – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zastępca dyrektora, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

  Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rachunkowości i finansów podmiotów prywatnych oraz organizacji związkowych polskich pracodawców korzystających ze środków UE. Od 2004 roku związana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, udzielając wsparcia merytorycznego funduszom kapitału zalążkowego w zakresie prowadzonej przez nich działalności pożyczkowej i poręczeniowej na rzecz MŚP. Nadzorowała realizację i rozliczanie projektów inwestycyjnych w ramach SPO WKP oraz POIG. Przez wiele lat zajmowała się wdrażaniem projektów z zakresu gospodarki elektronicznej (e-biznes, usługi i produkty cyfrowe).
  Współtworzyła zasady wsparcia projektów dot. opracowania koncepcji i przygotowania aplikacji o EUROGRANT oraz ekspansji zagranicznej MŚP w ramach POIR i POPW. Od 2020 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw odpowiedzialnym za internacjonalizację MŚP, wsparcie MŚP w promocji marek produktowych za granicą i umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych oraz udzielającym wsparcia MŚP aplikującym o granty z UE.

  Anna Wąsikowska – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, główny specjalista, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

  Absolwentka Katedry Polityki Gospodarczej w Szkole Głównej Handlowej. Od 2005 roku związana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przy rozwoju sieci funduszy kapitału zalążkowego. W perspektywie finansowej 2007-2013 zajmowała się wdrażaniem działania 3.1 PO IG „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, zapewniającego inwestycje kapitałowe w nowo powstałe przedsiębiorstwa za pośrednictwem funduszy zalążkowych, inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratorów technologii i parków naukowo-technologicznych. Współtwórczyni i realizatorka założeń pilotażu Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji, nowatorskiego rozwiązania hybrydowego łączącego finansowanie dłużne z finansowaniem kapitałowym, dedykowanego mikro i małym przedsiębiorstwom.
  Przez kilka lat realizowała działania dotyczące internacjonalizacji i umiędzynarodowienia oferty polskich przedsiębiorstw MŚP oraz Krajowych Klastrów Kluczowych w ramach POIR i POPW.
  Zaangażowana w prace Komisji Oceny Projektów w konkursie Granty na Eurogranty, którego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej.

   

  Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona.

  Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  PROGRAM  wydarzenia 

   

  Szczegółowe informacje:

  tel.: (56) 699 54 82; e-mail: karolina [dot] gzubickaattarr [dot] org [dot] pl