• Śniadanie Biznesowe z EEN: „Rozwiązywanie konfliktów i mediacje w biznesie – rynek UE. Jak konstruktywnie i ugodowo rozwiązać spory” – 16.03.2023 r.
  Data:
  16.03.2023
  Miejsce:
  Restauracja G132 Office, ul. Grudziądzka 132 w Toruniu

  Ośrodek sieci Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprosza przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w Śniadaniu Biznesowym, które będzie dedykowane problematyce zarządzania konfliktami w organizacji i prowadzenia mediacji.

  Formuła spotkania:

  Szkolenie stacjonarne. Prelekcja wraz z ćwiczeniami warsztatowymi.

  Termin i czas szkolenia: 16 marca 2023 r., godz. 09.00-14.00

  Miejsce szkolenia:  Restauracja G132 Office, przy ul. Grudziądzkiej 132 w Toruniu, planowany przedział czasowy: godz. 9.00-14.00.

  Cel szkolenia:

  Zrozumienie idei mediacji oraz polubownego rozwiązywania sporów jako elementu rozwoju kompetencji menedżerskich przedsiębiorcy oraz nabycie kompetencji zarządzania konfliktami oraz wdrażania standardu mediacji w organizacji.

  Cele szczegółowe:

  • Pogłębienie wiedzy na temat ugodowej i pozasądowej metody rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja;
  • Zrozumienie idei mediacji praz jej znaczenia dla budowania silnych i perspektywicznych relacji biznesowych;
  • Nabycie umiejętności poszukiwania oraz wyboru polubownych rozwiązań rozstrzygania sporów z partnerami biznesowymi i klientami;
  • Rozwój kompetencji umożliwiających przedsiębiorcy samodzielną diagnozę źródła konfliktu;
  • Trening kompetencji mediacyjnych w sytuacji sporu z klientem lub partnerem biznesowym;
  • Rozwój warsztatu kompetencji menedżerskich w obszarze komunikacji, zarządzania konfliktami oraz sytuacją kryzysową;
  • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji oraz wzmacnianie społecznej; odpowiedzialności biznesu poprzez wdrażanie kultury zarządzania konfliktami.

  Prelegent:

  Patrycja Dorsz vel Drożdż – Mediator sądowy, zawodowy negocjator, coach, wykładowca, trener rozwoju i biznesu. Wiceprezes stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji. Badaczka w zakresie zjawiska konfliktu i mediacji. Specjalizuje się we wdrażaniu systemowych działań w organizacjach wspierających w rozwiązywaniu konfliktów – w tym mediacji w organizacjach, budowaniu kultury porozumienia i dialogu.

  Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

  Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Szczegółowe informacje: tel. (56) 699 54 81; e-mail: karolina [dot] gzubickaattarr [dot] org [dot] pl

   

  Szczegółowy program podamy już wkrótce.

   

  Program na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.

 • Śniadanie Biznesowe z EEN: "Dyrektywa OMNIBUS", 27.01.2023 r., webinar
  Data:
  04.01.2023
  Miejsce:
  online

  Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, do udziału w szkoleniu z cyklu Śniadanie Biznesowe, pn.: „Dyrektywa OMNIBUS”. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców sektora MŚP.

  Termin i czas szkolenia: 27 stycznia 2023 r., godz. 09.00-14.00

  Miejsce szkolenia: online, platforma internetowa Microsoft Teams, zapewniona przez TARR S.A., planowany przedział czasowy: godz. 9.00-14.30.

  PROGRAM

  Tematyka spotkania:

  W jaki sposób wdrożyć przepisy Dyrektywy Omnibus oraz powiązanych Dyrektyw: Cyfrowej i Towarowej, w tym:

  • Co oznaczają kluczowe pojęcia wdrożone do polskiego prawa w wyniku implementacji w/w dyrektyw, jak należy dostosować wzorce umowne i formularze dla konsumentów;
  • Jakie są nowe zasady prezentowania cen promocyjnych;
  • Jakie są nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców wobec konsumentów;
  • Co zmieni się w prawie odstąpienia od umowy i zasadach rozpatrywania reklamacji;
  • Zmiany w prawie odstąpienia od umowy;
  • Nowe zasady umów i reklamacji konsumenckich w zakresie towarów oraz usług i treści cyfrowych;
  • Umowy „opłacane” danymi osobowymi;
  • Jak należy udostępniać i informować o opiniach konsumentów;
  • Jak weryfikować opinie produktach i usługach i jaki jest faktyczny zakres tego obowiązku;
  • Co jest nową nieuczciwą praktyką rynkową wprowadzoną przez dyrektywę Omnibus i jakie mogą być sankcje naruszenia nowych norm;
  • Jakie nowe obowiązki będą dotyczyć biznesu e-commerce, a jakie wszystkich sprzedawców.

  Prelegent:

  Monika Jurkiewicz, radca prawny. Doświadczony prelegent i szkoleniowiec z zakresu min. branży e- commerce, odpowiedzialności za produkt.

  Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

  Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

   

  Szczegółowe informacje: 

  tel.: 56 699 54 81;

  e-mail: karolina [dot] gzubickaattarr [dot] org [dot] pl

  Program na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022 - 2028”.

 • Wtorki z Eksportem: „Rynki państw GCC (Gulf Cooperation Council): Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, ZEA” – webinar, 17.01.2023 r.
  Data:
  22.12.2022
  Miejsce:
  online

  Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, do udziału w szkoleniu z cyklu Wtorki z Eksportempn.: „Rynki państw GCC (Gulf Cooperation Council): Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, ZEA”.  

  Szkolenie organizowane przez Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju, skierowane jest do przedsiębiorców działających lub zamierzających wejść na rynek państw GCC (Gulf Cooperation Council), w szczególności przedsiębiorców branży medycznej, turystyki zdrowotnej z szerokim wachlarzem opieki i profilaktyki zdrowotnej, innowacjami i spersonalizowanymi metodami leczenia, diagnostycznej. Wydarzenie polecamy także uwadze przedsiębiorców sektora MŚP planujących wyjazd na targi Arab Health 2023 w Dubaju (ZEA) w dniach 29 stycznia – 1 lutego 2023 r.

  Termin i czas szkolenia: 17 stycznia 2023 r., godz. 10.00-14.00

  Rodzaj szkolenia: ON-LINE – platforma MS Teams.

  Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

  Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

  Po przesłaniu formularza otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji oraz linkiem na spotkanie.

  Tematyka spotkania:

  charakterystyka otoczenia biznesowego, wpływ czynników kulturowych, politycznych i ekonomicznych;
  zarys wymogów formalno-prawnych zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w regionie Zatoki;
  branża medyczna w państwach GCC – system opieki zdrowotnej, finansowanie produktów i usług medycznych, szanse i możliwości biznesowe, wymogi w sferze rejestracji produktów medycznych;
  praktyczne aspekty budowania pozycji rynkowej w kontekście różnic religijno-kulturowych – marketing, komunikacja biznesowa, relacje interpersonalne;
  Prelegenci:

  Izabela Kafka – od ponad 4 lat intensywnie pracująca na rzecz wprowadzenia do polskich szpitali nowoczesnych rozwiązań wsparcia decyzji lekarzy na oddziałach intensywnej terapii i blokach operacyjnym oraz systemów analitycznych z wykorzystaniem AI. Posiadająca także doświadczenie w realizacji dużych projektów IT dla administracji rządowej i klientów komercyjnych. Ekspert branżowy Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej ds. Współpracy Polsko-Arabskiej.

  Jaromir Łatuszyński – absolwent Wydziału Archeologii UMK w Toruniu. Major w stanie spoczynku, ekspert w zakresie problematyki terroryzmu międzynarodowego. Od 2012 roku, freelancer w branży consultingu biznesowego, planowania i realizacji strategii interdyscyplinarnych. Doradca ds. rynków MENA (Middle East North Africa), specjalista ds. HR, team workingu i networkingu międzynarodowego. Autor koncepcji interdyscyplinarnego projektu pt. „Spirit – Human – Technology”, dedykowanego dialogowi międzykulturowemu i międzyreligijnemu oraz kooperacji społeczno – gospodarczej na rynkach MENA. Przewodniczący Rady Nadzorczej Kongresu Polskiego Biznesu oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej ds. Współpracy Polsko-Arabskiej. Wiceprezes Polsko – Arabskiego Klubu Społeczno – Gospodarczego. Płetwonurek CMAS i pilot szybowcowy ARP.

  Więcej informacji: tel.: 56 699 54 82; e-mail: damian [dot] wielewskiattarr [dot] org [dot] pl

  Szczegółowy program podamy już wkrótce.