• Śniadania Biznesowe z EEN - "Skorzystaj z finansowania dla MŚP w Horyzont Europa!” – 23.06.2022 r.
  Data:
  23.06.2022
  Miejsce:
  Toruń

  Ośrodek sieci Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego we współpracy z Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK zaprasza do udziału w Śniadaniu Biznesowym, które będzie dedykowane dofinansowaniu działalności innowacyjnej.

  Szkolenie dbędzie się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13 a, w sali nr 16 (parter).

  Termin: 23 czerwca 2022 r., godz. 8.30-14.30

   

  DO KOGO SKIEROWANE JEST WYDARZENIE?

  Na spotkanie zapraszamy mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-up’y oraz przedstawicieli przedsiębiorczości akademickiej z województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowane dofinansowaniem działalności innowacyjnej,  o wysokim potencjale innowacyjnym, z ambicjami komercjalizacji swojej innowacji na rynku globalnym. W szczególności zapraszamy przedsiębiorstwa, które otrzymały już fundusze od inwestorów, granty na rozwój innowacji lub w ciągu ostatnich dwóch lat nagrodę za działalność.

  Szkolenie  szczególnie polecamy podmiotom, które składały wniosek do NCBiR w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”, ponieważ może on z powodzeniem zostać złożony także w EIC Accelerator.

  Podczas spotkania zaproszeni eksperci przedstawią procedurę składania wniosku projektowego w EIC Accelerator.

  OBSZARY TEMATYCZNE

  Propozycje obszarów tematycznych, które zostaną poruszone podczas spotkania:

  • Jak firma powinna się przygotować do Pitch deck presentation oraz Video pitch?
  • Jak wygląda krótki wniosek (short application) i co należy podać we wniosku?
  • Jak przygotować się do długiego wniosku (full application)?
  • Jak przebiega procedura złożenia długiego wniosku (full application)?
  • Na czym polega Panel Jury?
  • Możliwości dofinansowania w  programie ‘Granty na Eurogranty’.

  Ideą spotkania jest nabycie przez przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, wiedzy nt. działania EIC ACCELERATOR w programie Horyzont Europa. Podczas szkolenia będzie możliwość bezpośredniego przedyskutowania z ekspertami tychże aspektów.

  Prelegenci:

  Anna Nikodym-Bilska

  Absolwentka prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego TOP 500 INNOVATORS – ukończyła studia „Science-Management-Commercialization” w Hass School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz odbyła staże w firmach Doliny Krzemowej. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej „Menadżer Innowacji” oraz „Coaching profesjonalny” w Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Od 2004 r. związana z Instytutami Naukowymi oraz branżą obronności i bezpieczeństwa. Koordynowała wdrożenia innowacyjnych technologii z obszaru robotyki oraz lotnictwa. Brała udział w projektach badawczych 7 Programu Ramowego oraz Horyzont 2020 Komisji Europejskiej. Ekspert Komisji Europejskiej w konkursach SME Instrument, EIC ACCELERATOR, oraz Societal Challenges i SESAR JU.

  Dariusz Janusek

  Współzałożyciel i prezes firmy SensoriumLab, specjalizującej się w wytwarzaniu sprzętu do nieinwazyjnej diagnostyki medycznej. Posiada doświadczenie w badaniach stosowanych w dziedzinie nieinwazyjnych, optycznych i elektrycznych metod diagnostyki medycznej. Główny badacz oraz członek zespołów badawczych w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Założyciel firmy specjalizującej się w projektowaniu i sprzedaży systemów elektronicznych. Zaangażowany w projektowanie i komercjalizację produktów dla rynku bezpieczeństwa. Ekspert w programie SME Instrument oraz członek Jury EIC Accelerator, Horyzont2020. Współzałożyciel i pierwszy wiceprezes stowarzyszenia TOP 500 Innovators zrzeszającego naukowców i specjalistów ds. komercjalizacji z instytutów badawczych z całej Polski. Pozyskał wiedzę w zakresie przedsiębiorczości na Stanford University w Stanach Zjednoczonych, Cambridge University i Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii.

  Izabela Fiszer – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zastępca dyrektora, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

  Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rachunkowości i finansów podmiotów prywatnych oraz organizacji związkowych polskich pracodawców korzystających ze środków UE. Od 2004 roku związana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, udzielając wsparcia merytorycznego funduszom kapitału zalążkowego w zakresie prowadzonej przez nich działalności pożyczkowej i poręczeniowej na rzecz MŚP. Nadzorowała realizację i rozliczanie projektów inwestycyjnych w ramach SPO WKP oraz POIG. Przez wiele lat zajmowała się wdrażaniem projektów z zakresu gospodarki elektronicznej (e-biznes, usługi i produkty cyfrowe).
  Współtworzyła zasady wsparcia projektów dot. opracowania koncepcji i przygotowania aplikacji o EUROGRANT oraz ekspansji zagranicznej MŚP w ramach POIR i POPW. Od 2020 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw odpowiedzialnym za internacjonalizację MŚP, wsparcie MŚP w promocji marek produktowych za granicą i umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych oraz udzielającym wsparcia MŚP aplikującym o granty z UE.

  Anna Wąsikowska – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, główny specjalista, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

  Absolwentka Katedry Polityki Gospodarczej w Szkole Głównej Handlowej. Od 2005 roku związana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przy rozwoju sieci funduszy kapitału zalążkowego. W perspektywie finansowej 2007-2013 zajmowała się wdrażaniem działania 3.1 PO IG „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, zapewniającego inwestycje kapitałowe w nowo powstałe przedsiębiorstwa za pośrednictwem funduszy zalążkowych, inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratorów technologii i parków naukowo-technologicznych. Współtwórczyni i realizatorka założeń pilotażu Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji, nowatorskiego rozwiązania hybrydowego łączącego finansowanie dłużne z finansowaniem kapitałowym, dedykowanego mikro i małym przedsiębiorstwom.
  Przez kilka lat realizowała działania dotyczące internacjonalizacji i umiędzynarodowienia oferty polskich przedsiębiorstw MŚP oraz Krajowych Klastrów Kluczowych w ramach POIR i POPW.
  Zaangażowana w prace Komisji Oceny Projektów w konkursie Granty na Eurogranty, którego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej.

   

  Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona.

  Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  PROGRAM  wydarzenia 

   

  Szczegółowe informacje:

  tel.: (56) 699 54 82; e-mail: karolina [dot] gzubickaattarr [dot] org [dot] pl

 • Śniadania Biznesowe z EEN: "Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym" - 09.06.2022 r.
  Data:
  09.06.2022
  Miejsce:
  Toruń

  Ośrodek sieci Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Śniadaniu Biznesowym, które będzie dedykowane problematyce pochodzenie i statusu celnego towarów w obrocie międzynarodowym.  

  Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorstwa sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, które mają doświadczenie w obrocie międzynarodowym towarami. Oprócz merytorycznej strony przedsięwzięcia pragniemy zadbać również o stworzenie komfortowych warunków dla uczestników: śniadanie odbędzie się w kameralnym gronie, maksymalnie 15 przedsiębiorców.

  CZAS I MIEJSCE:

  Śniadanie odbędzie 9 czerwca 2022 roku, w godz. 9.00 - 14.00, w formule stacjonarnej, w Restauracji G132 w Toruniu, przy ulicy Grudziądzkiej 132.

  OBSZARY TEMATYCZNE SZKOLENIA:

  • podstawowe terminy związane z ustalaniem pochodzenia towarów;
  • wymogi dotyczące deklarowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów;
  • zasady ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów;
  • zasady dokumentowania niepreferencyjnego i preferencyjnego pochodzenia towarów;
  • zastosowanie wiążącej Informacji o Pochodzeniu WIP.

  Ideą spotkania jest poszerzenie świadomości przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego odnośnie pochodzenie i statusu celnego towarów w obrocie międzynarodowym. Podczas szkolenia będzie możliwość bezpośredniego przedyskutowania z ekspertem tychże aspektów.

  Prelegent:

  dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak: trener, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert z zakresu prawa celnego i międzynarodowego obrotu towarowego. Z wykształcenia politolog. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką celną oraz międzynarodowym obrotem towarowym z zagranicą.  

  Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc jest ograniczona.

  Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

  Szczegółowe informacje:

  tel. (56) 699 54 82; e-mail: karolina [dot] gzubickaattarr [dot] org [dot] pl

 • Wtorki z Eksportem: "Francuski rynek e-commerce", webinar - 24.05.2022 r.
  Data:
  24.05.2022
  Miejsce:
  online

  Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, do udziału w szkoleniu z cyklu Wtorki z Eksportem pn.: Francuski rynek e-commerce.  

  Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców działających w sferze e-commerce.

  Termin szkolenia: 24 maja 2022 r.

  Miejsce i czas: online, godz. 9.00-14.00

  Tematyka spotkania:

  • ABC cyfrowego eksportu w Internecie – od czego zacząć?
  • Jakie są podstawowe pojęcia prawne e-commerce;
  • Jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy a jakie prawa ma kupujący;
  • Jakie kanały promocji i rozwiązania techniczne są stosowane z sukcesem w sprzedaży on-line we Francji;
  • Jak pozyskiwać partnerów lokalnych;
  • Jak skutecznie planować logistykę;.

  Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

  Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić:

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Po przesłaniu formularza otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji oraz linkiem na spotkanie.

  Prelegenci:

  Marta Bledniak, L.L.M – adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Tuluzie we Francji oraz prawnik zagraniczny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgowej Izbie Adwokackiej w Monachium; właścicielka kancelarii prawnej specjalizująca się w międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz francuskim i europejskim prawie pracy; obsługuje zagraniczny biznes w zakresie prawa francuskiego. Członek Francusko-polskiej Izby Handlowej w Warszawie. Członek komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Tuluzie. Zdobyła doświadczenie w zakresie szkoleń jako prelegent Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy, Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Dolnośląskiej Izby Gospodarczej oraz Francusko-Polskiej Izby Handlowej w Warszawie. Posiada biura w Tuluzie, we Wrocławiu i w Monachium. Więcej informacji na stronie www.

  Agnieszka Bonnefoy, PAIH - jako ekspert handlu zagranicznego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Paryżu w zakresie market intelligence i strategii digital, w odpowiedzi na potrzeby polskich firm dokonuje analizy rynku, pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i wspiera rozwój firmy w internacjonalizacji poprzez rozwój sprzedaży online i promocję kanałami digital. Posiada 15-letnie doświadczenie nabyte we Francji w międzynarodowych korporacjach (APERAM stainless steel, ARCELORMITTAL). Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego i Université Paris X.

  Sebastian Skórski, Firmy Jutra, program Google, PFR – początki jego działań w Internecie to rok 2000. Jako nastolatek prowadził bloga, potem portal muzyczny w sieci. Jego zainteresowania to strony internetowe WordPress oraz marketing internetowy – chętnie dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia i webinary. Od 2017 roku związany programami edukacyjnymi Google, obecnie doradca w programie Firmy Jutra.

  Mateusz Mazur - ekspert w Centrum eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Zajmuje się Francją i rynkami francuskojęzycznymi. Wcześniej Business Development Manager we francuskiej agencji rządowej Business France. Doświadczenie we francuskim sektorze prywatnym zdobywał w latach 2015 - 2018 gdzie reprezentował jedną z polskich firm z branży budowlanej.

  Szczegółowe informacje: 

  tel. (56) 699 54 82;

  e-mail: damian [dot] wielewskiattarr [dot] org [dot] pl